Mansiyon, İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Mansiyon, İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

19073-Mimari Açıklama Raporu

OSMOZ

Dünya genelinde tekstil sektörü en çok su tüketimine ve çevre kirliliğine sebep olan sektörlerden biridir. Bu sebeple tekstil endüstrisinin geleceğinde sürdürülebilir yaklaşımlar oldukça kritik önem taşımaktadır.

Bu projede tekstil endüstrisinin dünyaya verdiği zararı minimuma indirmek kaygısı ile, atık su, enerji tüketimi ve çevre kirliliğini azaltan, sürdürülebilir bir tasarım önerisi yapılmıştır.

Bu proje Yeşil Ofis Kriterleri dikkate alınarak, karbon ayak izini düşük tutması hedeflenerek geliştirilmiştir. Bu bağlamda Osmoz, fotobiyoreaktörler aracılığıyla suyunu arıtırken, oksijen ve kendi biyolojik enerjisini üretmektedir.

Fotobiyoreaktör Yeşil Cephe Sistemi

Fotobiyoreaktör, ışık ve karbondioksit ile biyokütle üretebilen çeşitli mikroorganizmaların, uygun koşullar sunan kapalı veya açık bir sistemde fotosentez yaparak yetiştirilmesi ve daha sonra bu mikroorganizmaların biyoyakıt olarak değerlendirilebilecek kısımlarını ayrıştırmayı kapsayan sisteme denmektedir.

Üretim sürecinde ortaya çıkan atık sular, algler tarafından arıtılmak üzere Osmoz cephesindeki alg arıtma düzeneğine dağıtılır. Cephe panellerinin içerisindeki boru sistemleri aracılığıyla, sisteme sürekli atık su ve CO2 girişi devam ederken, arındırılan sular ve yetişkin algler ikinci bir boru hattı ile panelden ayrılır. Algler aracılığı ile arıtılan su ve olgunlaşmış algler Osmoz’un arıtma altyapısı aracılığı ile ayrıştırma ve işleme birimine taşınır. Bu birimde algler ile su ayrıştırılır ve arıtılmış temiz su tekrar kullanılmak üzere tekstil tasarım sürecine katılır. Sudan arındırılan olgunlaşmış algler işleme biriminde preslenerek biyoyakıt olarak kullanılmak üzere depolanır. Alg bazlı biyoyakıt, Osmoz’un elektrik ihtiyacını karşılamak üzere biyogaz enerji biriminde elektrik enerjisine dönüştürülür.

Tüm bu sistem sayesinde Osmoz kendi enerjisini üretirken, tekstil sektörünün en temel sorunlarından biri olan su ve çevre kirliliğine de suyunu arıtarak ve fotosentez sırasında açığa çıkan oksijen gazı ile oldukça bütüncül, çevre dostu bir çözüm üretmiş olur.

Ifateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası, Osmoz, kentsel dokuyu iyileştirirken ve çevresindeki alanlarla ilişki kurarken yapıyı bir odak haline getirmeyi hedeflemektedir.

Osmoz endüstriyel bölgede yer alırken, yerleşim alanına oldukça yakın konumlanmaktadır. Osmoz’un tasarımında, sosyal sürdürülebilirlik ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuştur ve Osmoz’un hem çalışanlar hem de yakın çevrede yaşayanlar için sosyal bir odak olması amaçlanmıştır. Bu anlamda, yapı adasında bulunan atıl konumdaki parka, Osmoz ile ilişki kuracağı biçimde yeni bir düzenleme önerilmiştir. Yapı ise bu park ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Osmoz’un içerisinde bulunan çalışma alanları, açık ofisler fiziksel ve zihinsel yönden sağlığı göz önünde bulunduran salutojenik bakış açısıyla tasarlanmıştır. Mekanın ortasında bulunan açıklık ve teras, Osmoz’un geçirgenliğini arttırırken, kullanıcılar için nefes alan, ferah bir mekan yaratmaktadır. İç mekanda yeşille entegre, doğal ışık alan ve havalandırmasıyla aydınlık ve yaşanabilir çalışma alanları sunulmaktadır. Açık ofisler olabildiğince esnek ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik, dönüştürülebilir mekanlar olarak tasarlanmıştır.

İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

“İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın