İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasında, İFATEKS’in doğa dostu üretim yaklaşımlarına paralel olarak ofis ve üretim binasının tasarımının elde edilmesi amaçlanıyor. Ön kayıtlar için son tarih 13 Aralık 2021, dijital ortamda teslim için son tarih 27 Aralık 2021.

YARIŞMANIN AMACI

“İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında, İFATEKS’in doğa dostu üretim yaklaşımlarına paralel olarak ofis ve üretim binasının tasarımının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yarışmaya katılan öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üreterek tasarım yapmaları beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, İFATEKS’in ofis ve üretim binası ihtiyacının “yeşil ofis” standartları kapsamında ele alınarak tasarlanmasıdır. Yarışma alanı; İstanbul’un sanayi ilçelerinden Esenyurt’ta 1292/5 parselde, 2.862,35 m2, Ekin Caddesi, 169 ve 173. Sokak arasında kalan, bir köşesinde yeşil alan bulunan arsadır.

İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’nda dikkat edilmesi beklenen tasarım ilkeleri şu şekildedir;

 • Arsanın bulunduğu mevcut kent dokusunun irdelenmesi ve alanın kentsel sürdürülebilirlik açısından ele alınması,
 • Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,
 • Ofis binası ve çevresinde kurgulanacak alanda gündelik yaşama ilişkin hareketlerin dikkate alınması, kamusal/özel alan kullanımlarının farklı kurgulara cevap verebilecek nitelikte oluşturulması,
 • Ekolojik yaklaşımların irdelenmesi,
 • Güncel teknoloji ve koşulların dikkate alınması,
 • Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım olması,
 • Farklı kullanıcı profillerine uygun olarak kentsel ve sosyal gereksinimlerin karşılanması,
 • Çalışma‐üretim‐dinlenme mekânlarının bir arada kurgulanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Ekip temsilcisinin Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.
 • Yarışma jürisi asıl, yedek, danışman üyelerinin, raportörlerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin, birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma raportörlüğünün e‐posta adresi [email protected]’dir. Sorular ve proje teslim dosyası yarışma e‐posta adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ekip temsilcisi tarafından iletilir.
 • Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma takviminde ‘Ön Kayıtlar İçin Son Tarih’ bölümde belirtilen tarihe kadar yarışma kaydını yapmış olmalıdır. Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) Bölüm 2.12’de belirtildiği şekilde raportörlüğe iletilmelidir.
 • Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır. Teslim dosyasında yer alan her bir belgenin içeriği, formatı ve yüklenme şekli Bölüm 2.14’te detaylıca anlatılmıştır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma konusu 2021‐2022 Eğitim Öğretim Yıli, Güz Dönemi, Mimari Proje Atölyesi konusu olmamalıdır. Aksinin tespit edilmesi durumu diskalifiye sebebidir.

YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

e-posta: [email protected]
onedrive bağlantısı: https://bit.ly/3kXKlSF
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Meclis-I Mebusan Caddesi, Fındıklı Beyoğlu /İSTANBUL
Tel: 0212 252 16 00

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ayşin SEV Prof. Dr., MSGSÜ – Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Ebru ÖZEKE TÖKMECİ Prof. Dr., MSGSÜ – Mimarlık Bölüm Başkanı
 • İlkay KOMAN Doç. Dr., MSGSÜ – Mimari Proje Atölyesi Koordinatörü
 • İlhan ÇETİN İFATEKS – Genel Müdür
 • İbrahim YILMAZ İFATEKS – Yönetim Danışmanı

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:

 • F. Gülşen GÜLMEZ Prof. Dr., MSGSÜ
 • Yasemen SAY ÖZER Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yılmaz DEĞER Mimar – Öğr. Gör.
 • Güldehan F. ATAY Doç. Dr., MSGSÜ
 • Savaş EKİNCİ Dr. Öğr. Üyesi, MSGSÜ

Seçici Kurul Yedek Üye:

 • Ali Derya DOSTOĞLU Mimar – Öğr. Gör., MSGSÜ

Raportörler:

 • H. Yasemin ÇAKIR Araş. Gör., MSGSÜ
 • Atakan YOLCU Araş. Gör., MSGSÜ

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı ve Ön Kayıtların Başlaması: 4 Ekim 2021 Pazartesi
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma 23:59
Soruların Cevaplanması ve Yayınlanması: 8 Kasım 2021 Pazartesi
Ön Kayıtlar İçin Son Tarih: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:59
Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:59
Sonuçların Açıklanması: 10 Ocak 2022 Pazartesi
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni: Pandemi koşullarına bağlı olarak şekli ve tarihi sonradan ilân edilecektir

SORU ve CEVAPLAR

 • Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar “İFATEKS Yarışması Sorular” konu başlığı ile yarışma raportörlüğünün e-posta adresine ([email protected]) iletebilirler.
 • Soruların cevapları, 8 Kasım 2021 tarihinde, tüm yarışmacılara, okul web sitesinden (www.msgsu.edu.tr) ve onedrive bağlantısından (https://bit.ly/3kXKlSF) duyurulacaktır.

ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • Birinci Ödül: 25.000
 • İkinci Ödül: 17.500
 • Üçüncü Ödül: 10.000
 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500
 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500
 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500
 • Ekolojik Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000
 • Yenilikçi Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000
 • Satın Alma Ödülü: 5.000
 • Satın Alma Ödülü: 5.000
 • Satın Alma Ödülü: 5.000

• Ödüller, sonuçların ilanını takip eden 15 gün içinde net tutar olarak kazananlara ödenir

ŞARTNAME

Etiketler

11 yorum

 • Faruk Özgökçe says:

  Güzel bir yarışma olmuş diyecektim ki, ekip temsilcilerinin Mimar Sinan’dan olması şartı hayal kırıklığı yaptı. Arabistan’da mutlaka oradan birisi ile ortak olmak şartı gibi. Katılım sayısını azaltmaktan başka nasıl bir faydası olur merak ediyorum.

 • Cansu Demir says:

  Öğrenci fikir yarışmalarının çok çok az olduğu bir dönemde, böyle bir proje duyurusunu görmek bizi çok heyecanlandırdı. Yarışmanın alanı ve konusu da gayet yerindeyken, katılım şartı olarak ekip temsilcisinin Mimar Sinan öğrencisi olmasının istenmesi tam bir hayal kırıklığı. Böylesine bir kısıtlamanın yapılması, yarışmanın fakülte içinde düzenlenip sonuçlandırılması izlenimi veriyor. Burada duyuru yapmak yerine afişi MSGSÜ duvarlarına asabilirdiniz 🙂 Ödüllerin de bir öğrenci yarışmasına göre fazla olması iyice trajikomik hale getirmiş durumu. Umarım ileride daha eşitlikçi öğrenci yarışmalarıyla karşılaşırız.

 • mahir yavuz antepli says:

  Anlaşılan MSGSÜ öğrencileri ancak bu şekilde yarışma kazanabiliyor.

 • İç mi dış mı ? says:

  MSGSÜ’de duyuru panosu gibi bir şey yok mu ? MSGSÜ öğrencilerine özel(!) yarışma duyurusu için bu siteyi kullanmak biraz gereksiz olmamış mi ?

 • MEHMET ÖZDEN says:

  Buraya yazmaya zahmet etmeseydiniz. Mimar Sinan’da direkt bağırsaydınız. Tamam MSGSÜ’lü kazanacak tamam

 • kendine_mimar says:

  Ülkede zaten kıtlıkta bir mimari yarışma süreci var bir de bunun üzerine ekip liderinin kendi okulundan olmasını zorunlu kılan okullar olunca insan çok şaşırıyor. Herhalde ancak bu şekilde başarı elde edebiliyor öğrenciler. Birinci ödülden satın almaya kadar hepsi MSGSÜ’lü öğrencinin ekip lideri olduğu grup. Vay be… Sadece 1 takımın oynadığı ligde şampiyonluğa sevinmek gibi. Umarım ülkemizdeki mimari yarışma süreci zihniyeti değişir…

 • Fikret Tümen says:

  Adrese teslim ihaleler gibi yarışma yapmak… MSGSÜ gibi bir okulun böyle zihniyete sahip olması şu anda bulunduğu konumu açıklar nitelikte. “Öğrenci” yarışmasında böyle ayrımcılıklara malzeme olmak böyle bir kuruma yakışmıyor. Kurumunuzun öğrencilerine güvenmiyorsanız bari duyurusunu yaparak herkese rezil etmeyin.

 • Nilüfer Karakoç says:

  Jüri kararıyla yarışma, ulusal ve tüm mimarlık lisans öğrencilerine açık hâle getirilmiş, ekip temsilcisinin MSGSÜ öğrencisi olması şartı kaldırılmış. Şartname güncellenmiştir.

 • Cansu Demir says:

  Gelen tepkilerden sonra kararınızı değiştirmenizi tebrik ediyorum. Fakat 3 aydan az süresi olan bir yarışmanın yayınlanmasından 1 ay sonra şartnameyi değiştirdiniz, giden 1 ayımıza ne oldu peki? Karardaki anlamsızlığı farkına varmanız neden 1 ay sürdü? Yarışmaya katılmayı çok istiyoruz ama süre olarak kısıtlanmış hissediyoruz. Daha yayınlanma süreci böyle olan bir yarışmanın değerlendirme sürecinin adaletli olmasını umut ediyorum.

 • Halime Başaran says:

  Kararın değiştirilmesi sevindirici ama keşke tepkilere kalmadan baştan düzgün düşünülebilseydi. Zaten 3 aylık bir yarışma sürecinde 1 ay geçtikten sonra şartnamenin değiştirilmesi halen daha bir şeyleri çözmüş değil. Şu andan itibaren katılabilecek olanlar için teslim tarihiyle alakalı daha adil bir yarışma süreci olmalı.

 • Faruk Özgökçe says:

  Yarışmanın tüm mimarlık okullarını kapsaması çok iyi olmuş. Yarışma süresi genelde 70 gün civarı verilir. Bu yarışmada 2 aylık zaman dilimi kalmış durumda ve yeterli gibi. Öğrenci arkadaşlar için güzel bir yarışma.

Bir cevap yazın