3. Ödül, İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

3. Ödül, İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

Projenin ana eksenindeki karar var olan programdaki farklı işlevleri mekansal olarak ayrıştırmak ve bir sonraki aşamada farklı işlevlere karşılık gelen mekanları çeşitli müdahalelerle birbirlerine bağlamaktır. Yapı, depo/üretim mekanları, İfateks ofisleri ve kiralanabilir ofisler olarak 3 ana başlığa sahip olan programın her birine karşılık gelen 3 ana hacme bölünerek çözülmesi uygun görülmüştür. Böylece hedeflenen, farklı işlevlerin birbirlerinden etkilenmeden sorunsuzca çalışabilmeleridir. Depo ve üretim faaliyetlerine karşılık gelen ilk ana hacim eğimin asgari seviyede olduğu sokağa yüz verecek biçimde 2 katlı olarak zemine oturtulmuş, böylece üretim, mal alım, sevkiyat vb. lojistik meselelerde kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. Bu hacmin ortasına, yola cephe verecek şekilde yerleştirilen çekirdek üretim ve depolama alanlarını rahatsız etmeden yükselmektedir. Ana artikülasyon alanı olarak çalışan çekirdek, üst katlarda birbirlerinden koparılmış İfateks ofislerini ve kiralık ofisleri birbirlerine bağlamakla birlikte, ıslak hacimleri ve ortak alanları da içinde barındırmaktadır. Kiralık ofisler her katta kendisini tekrar eden temiz hacimler olarak yükselmektedir ve farklı kullanım senaryolarına açık olarak düşünülmüşlerdir. Kiralanabilir ofis bölümünün kuzey ve batı cephelerindeki geri çekilme ile kazanılan açık alanlar, sokağın dikeyde bir devamı olarak kurgulanmıştır. Çoğaltılmış merdivenlerle birbirlerine bağlanan katların her birinde o kata özgün açık alanlar oluşturulduğu gibi, bu alanlara yerleştirilen geniş saksılar içindeki ağaçlandırmayla mekan deneyiminin zenginleşmesi amaçlanmıştır. İlk bakışta belirgin bir yönelimin bulunmasının güç gelebileceği bu çözüm sayesinde bu alanın karmaşık bir sokak örüntüsünün dikey ve yapısal bir tekrarı olduğu vurgulanmak istendiği gibi, kullanıldıkça alışılacak ve benimsenecek bir mekan olarak kullanıcılarında aidiyet duygusunu güçlendireceği düşünülmüştür. Kütlesel olarak benzer bir geri çekilme İfateks bölümünde de uygulandığı gibi bu bölüm sadece İfateks çalışanlarına ait temiz alanlar olarak bırakılmıştır.

Yapıda işlevlerin mekansal olarak ayrışması aynı zamanda strüktürel olarak ve malzeme seçimleriyle de vurgulanmıştır. Negatifteki otopark alanıyla birlikte ilk 3 kat çıplak betonarme olarak masif karakterde düşünülmüş, avlu katıyla birlikte diğer ofis katları ise ahşap karkas strüktürle oluşturulmuştur. Böylece yapının sağlam görünümlü beton bir kaidenin üzerine oturan hafif yapıların karşıtlığı ve aynı zamanda uyumu içinde algılanması hedeflenmiştir. Düşeydeki hafiflik etkisi bütün çekirdeği ve avlu tarafındaki kıs bahçesini kaplayan, halatlardan imal edilmesi düşünülen kepenklerle kuvvetlendirilmiştir. İfateks bölümünün diğer yönlerden yeterince ışık alabilecek derinlikte olmasından faydalanılarak yapı parçasının güney cephesine bir trombe duvarı yerleştirilmiştir. Çekirdekten ulaşılabilen ve bir ortak etkinlik alanı olarak kullanılması düşünülen teras katına yerleştirilen güneş panelleri, trombe duvarı, modüler inşa yöntemleri ve malzeme seçimleriyle yapının uzun soluklu sürdürülebilir bir yapı olması, pasif iklimlendirme ve enerji tasarrufu hususlarında duyarlı bir karakteri olması tasarım sürecinin temel hedeflerinden biri olmuştur. Aynı zamanda modülerliği sayesinde, özellikle İfateks bölümü zaman içinde doğacak gereksinimler doğrultusunda, yeterli alan bulunan avlu tarafına doğru ya da çeşitli konsollamalarla diğer cephelerde genişletilmeye açık bir yapıdır.

İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

“İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın