1. Ödül, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı

1. Ödül, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı

PROJE RAPORU

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan Torbalı Meslek Yüksekokulu arazisine tasarladığımız açık sergi alanı, sergi envanteri olan doğal taşların, farklı şekillerde deneyimlenerek ve etkin bir şekilde gözlemlenerek gezilebilmesi için tasarlanmıştır. Alana yaya girişi olan kapıdan girildiğinde protokol yolu korunmuş, hemen sağ tarafındaki boş alan değerlendirilerek sert zemin üstüne çok amaçlı, esnek ve modüler bir yarı kapalı alan oluşturulmuştur. Bu alana kurulan çelik strüktür tasarımı, gerektiğinde yarı kapalı mekanların boyutunun ihtiyaca göre değiştirilip, istenildiğinde üstünün kapatılıp açılabildiği mekanlardır. Bu mekanlarda rekreasyon ve eğitim işlevinin karşılanmasıyla beraber aynı zamanda sergi de buradan başlar. Bu yarı kapalı modüler mekanlarda, doğal taşın işlemesinin de gösterilip sergilendiği atölye çalışmaları, çeşitli eğitim ve seminerler gerçekleştirilir. Bu mekanın bitişiğinde aynı çelik strüktürün uzantısı olarak, bir katalizör mekan tasarlandı. Bu mekan, sergiye gelen insanların kaynaşmasını ve birbirleriyle sosyalleşmelerini hızlandıran bir mekandır. Tam tören alanının karşısına konumlandırılmış olan katalizör mekan, modüler ve çok amaçlı olan bir oturma ve seyir alanıdır ve strüktürün kolaylıkla değişmesi, sökülüp takılmasıyla meydana getirilen farklı formlar sayesinde; zaman zaman bir amfi oturma alanı, zaman zaman üstü kapalı bir çardak, bir sergi alanı, bazen de açık hava sineması için sahne olmakta ve farklı aktivitelere imkân sağlamaktadır. Tören alanı da korunarak, tören alanı için birkaç basamaktan oluşan bir tasarımla tören alanının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Tören alanının sağ ve soluna doğal taştan yapılan tasarımsal objeler konularak dışarıdan sergiye gelen ziyaretçilerde merak uyandırıp sergiyi gezmeye teşvik edilmek istenmiştir. Serginin asıl bölümü yeşil alan içerisinde yer almaktadır. Bütün ağaçların yerlerinin tespit edilerek, hepsinin korunması sağlanmış ve yeşil dokuya daha az müdahale etmek için olabildiğince hafif ve geçirgen bir sergi tasarlanmıştır. Çelik strüktürlerden oluşan bu sergi, yer yer ahşap malzemeyle beraber çalıştırılmıştır. Ağaçların arasındaki boşluklar saptanarak, serginin rotaları, en elverişli boşluklar seçilerek oluşturulmuştur. Sergilenecek nesnelerden ilki olan oldukça ağır mermer bloklar için, yeşil alanın sınır kısmı seçilmiş, hem yeşilin içinde sergiyi gezme imkânı korunarak hem de araç yolundan envanterin sergiye kolaylıkla aktarımı hedeflenmiştir. Mermer bloklarının sergi yolunda, her bir mermer bloğun tam karşına aynı mermer materyal döşemeye oturtulmuş, böylece sergiyi gezenler mermeri hem bloklar halinde hem de döşeme şeklinde gözlemleme fırsatı bulmuşlardır.

Yeşil alanın köşesinde kapalı bir dikdörtgen sınırı oluşturacak şekilde, sergi nesnelerinden olan mermer tasarım ürünleri sergisi oluşturarak, ortasında bir sanat avlusu niteliğinde vakit geçirilebilecek bir alan oluşturulması hedeflenmiştir. Mermer plakalar için de yine kararlaştırılan yol boyunca uzanan çelik strüktürler ve bunların içerisine geçirilmiş yarı kapalı sergi odacıkları düşünülmüştür. Mermer plakaların bazıları tasarlanan çelik strüktür sayesinde döndürülerek, bazıları da sergilenen aynı mermerlerden yapılmış koltuklarla beraber ziyaretçilere sunularak gözlemlenen mermerin daha iyi deneyimlenmesi hedeflenmiştir. Mermer kaplamaların sergilendiği yoldaki çelik strüktürlerde, mermer fayansların en rahat görülebileceği açıda yan yana dizilmiştir. Ayrıca, yeşil alan içerisindeki en verimli boşluklar tespit edilerek buraya sergi yolarından kolay erişilebilen, eğitim alanları oluşturulmuş, sergi gezilirken oturulup tartışılabilecek ortamlar sunulmuştur. Ülkemizin doğal taş konusundaki zenginliğinin anlaşılması ve farklı deneyimlerle en etkin şekilde materyallerin sunulması sağlanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı Sonuçlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı

Etiketler

Bir cevap yazın