Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasına dijital teslim için son tarih 12 Ağustos 2021.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Doğal taşlar insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski materyallerden biri olarak çeşitli kullanım biçimleriyle hayatımızın içinde var olmuştur. Doğal taşlar dayanıklı, işlevsel ve estetik yapılarıyla mimarlık, inşaat sektörü ve güzel sanatlar alanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye doğal taş zenginliği ile dünyanın en eski mermer üreticisi ülkelerden biri olup, sahip olduğu rezerv ve çeşitlilik bakımından mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin zengin doğal taşlarının bilinirliğinin artması, farklı meslek gruplarının ve öğrencilerin faydalanabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından, Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı yarışması açılmıştır. Torbalı Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulmuştur. Torbalı ilçesi tarım, sanayi ve tarih üçgeninin merkezinde yer alan önemli bir ilçedir. Meslek Yüksekokulu sektörden gelen ilgi ve destekle yer bilimlerinin ağırlıklı olduğu “Malzeme ve Malzeme İşletme Teknolojileri”, “Madencilik ve Maden Çıkarma”, “Makine ve Metal Teknolojileri”, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik”, “Mimarlık ve Şehir Planlama” bölümlerinde iki yıllık tekniker yetiştirmektedir. Sektöre yönelik yetiştirilecek olan kalifiye elemanların eğitim aldıkları mekânın koşulları eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sergileme alanı tasarımının eğitim işlevine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde ulusal ve uluslararası çalıştaylarda öğrenciler ve tasarımcılar tarafından üretilen nesnelerin sergilenmesi; ders süreçlerinde öğrencilere anlatılan doğal taşların sergi alanında etkileşimli olarak sunulabilmesi; tasarım alanın etkin rekreatif kullanımlara olanak sağlaması amacıyla sergileme ve rekreasyon alanı tasarlanması planlanmaktadır. Böylece DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu Türkiye’de bulunan üniversiteler içinde ilk doğal taş sergileme alanına sahip olacak; ulusal ve uluslararası çevrede görünürlüğü artacaktır. Ayrıca üretim yöntemi olarak öğrenci fikir yarışması tercih edilerek; geleceğin mimarları için farklı üretim pratiklerini deneyimleme ve yarışmanın sonuç ürünleri üzerinden farklı bakış açılarının tartışılması amaçlanmaktadır.

ALANIN TANIMI

Tasarım alanı; İzmir’in 45 km güneydoğusunda yer alan Torbalı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Kampüsü sınırları içinde bulunmaktadır. Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsü ana eğitim binasının etrafında geniş bir yeşil alana sahiptir. Eğitim binasının arka tarafında eğitim süreçlerinde de kullanılan geniş çaplı bir mermer atölyesi, giriş cephesinde ise tören alanı, bekleme alanı, protokol girişi, araç girişi yer almaktadır. Tasarım alanı olarak belirlenen yaklaşık 10.000 m2’lik alanın sınırları protokol yolu ve tören alanını da içeren giriş bölümünü ve giriş bölümü ile araç yolu arasında kalan yeşil alanı kapsamaktadır. Tasarım alanında bulunan ağaçların korunması ve gelecekte ağaçların büyüme durumları da göz önüne alınarak alanın kullanım senaryolarının geliştirilmesi beklenmektedir. Tören alanındaki Atatürk büstü ve bayrak direkleri; kampüs bahçe girişi ve eğitim yapısı girişi hattında uzanan protokol yolu ve bekleme alanı yerinde korunarak öneriler geliştirilmelidir.

İHTİYAÇ PROGRAMI

Aşağıda belirtilen işlevlere uygun mekansal önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

1_Sergileme; Meslek Yüksekokulu’nda ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında üretilen mermer objelerin sergilenmesine; öğrencilere ders anlatımlarında kullanılan mermer blokların, plakaların, mermer fayans (kaplama) ve mermer örneklerinin sunumuna imkan sağlayacak mekanların ve sergileme elemanlarının tasarlanması beklenmektedir. Gelecekte de sergilenecek koleksiyonun artma ihtimali gözönünde bulundurularak genişlemeye olanak tanıyan bir sergileme düzeni istenmektedir.

2_Eğitim: Bu sergileme alanının ders sırasında örnek materyallerin incelenmesi amacıyla (yaklaşık olarak 20’şer kişilik gruplara hizmet edecek şekilde) kullanılma durumu göz önünde bulundurularak uygun açık, yarı açık mekan düzenlemeleri önerilmesi gerekmektedir.

3_Rekreasyon: Meslek Yüksekokulu ve kentin paydaşları tarafından kullanılacağı öngörülerek sosyalleşmeye, sergilenen materyalleri deneyimlemeye ve paylaşıma olanak sağlayan tasarımlar beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

 • Yarışma Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık veya Tasarım Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilir, ekip üyeleri TMMOB meslek disiplinlerinden olabilir. Ancak ekip başı mimarlık ya da tasarım fakültelerinin mimarlık bölümünde okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır.
 • Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.
 • Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur.
 • Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.4) doldurması gerekmektedir.
 • Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 • Bu koşullara uymayanalar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri (Torbalı M.Y.O)

 • Celalettin Şimşek, Prof. Dr. DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu
 • Tamer Ersoy, Öğ. Gör., DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu
 • Ramazan Hacımustafaoğlu, Öğ. Gör., DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu

Asil Jüri Üyeleri

 • Erdem Yıldırım (Jüri Başkanı) Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Özlem Arıtan, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Özgül Yılmaz Karaman, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Ebru Güller, Dr. Öğr. Üy., DEU Mimarlık Bölümü
 • Mert Uslu, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Müjde Altın, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Deniz Lökçe, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Raportörler

 • Nurten Özdemir Gökmen, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü
 • Can Hazal Ar, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma İlanı: 27 Nisan 2021
 • Soruların sorulması için son tarih: 16 Mayıs 2021
 • Soruların cevaplanması: 21 Mayıs 2021
 • Dijital ortamda teslim için son tarih: 12 Ağustos 2021
 • Sonuçların açıklanması: 19Ağustos 2021

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını,16 Mayıs 2021 tarihi, saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü: 2000 TL
 • İkincilik ödülü: 1500 TL
 • Üçüncülük ödülü: 1000 TL
 • Mansiyon ödülleri (3 adet): 500 TL

Yarışma şartnamesi ve detaylı bilgi için tıklayın >>

Etiketler

1 Yorum

 • Deniz Tazlı says:

  Çok güzel ve iyi düşünülmüş bu yarışma, vaad edilen ödüllere bakıldığında ne yazık ki açılmış olmak için açılmış bir yarışma gibi görünüyor. Keşke toplamda 6 bin tl ödülü belirlerken biraz daha anlayışlı olunsaydı. Öğrenciler için en iyi ödül ‘CV’sine yazdırmaktır düsturu pek de işlemiyor malesef.

Bir cevap yazın