Ağa Han Mimarlık Ödülleri (Aga Khan Award for Architecture – AKAA)

Ağa Han Mimarlık Ödülü, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı topluluklarda geliştirilen, toplulukların ihtiyaçlarına ve arzularına cevap veren bina konseptlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla 1977 yılında Ağa Han tarafından kuruldu. Ödül, verilmeye başlandığı ilk günden beri; sürdürülebilirlik, insan ölçeği, iklimsel adaptasyon ve yaşam kalitesi fikirlerini ölçüt olarak belirledi. Mimarlık ve mimarlığın yaşam kalitesini nasıl etkilediği Ağa Han ödülü için her zaman temel bir mesele oldu.