Author Archives: Sinan Tuncer

4. Mansiyon, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Tekirdağ merkez yerleşimi olan Süleymanpaşa; güneyde Marmara Denizi, kuzeyde D110 karayolu ile sınırlandırılmış bir yerleşimdir. Kent diğer birçok kıyı yerleşimi gibi kıyı boyunca lineer bir yapıda gelişmektedir. Mevcut kent özellikleri ve kabul edilen plan kararlarıyla kentin kazanacağı yeni özellikleri de dikkate alarak sadece kentin fiziksel çevresini incelemenin yanı sıra, insanların kentin kamusal yaşamındaki hareket ve […]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması Ardından

Projenin güncel durumundan bahsetmek gerekirse; yapım ihalesi neticelendi, inşaat başladı ve hızla devam ediyor. İşin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.

1. Ödül, Prosteel Çelik Yapı Tasarımı Yarışması 2014, Modüler Afet Konutu

Doğal afetler sonrası ortaya çıkan barınma gereksinimi, acil yardım, rehabilitasyon ve yeniden yapım aşamalarıyla karşılanmaktadır. Bu süreçteki aşamaların tümünde kaynak tüketimi, ekonomik ve çevresel sıkıntılar ve kullanıcı gereksinimlerinin karşılanamaması gibi problemler görülmektedir. Tasarımda hedeflenen, her afette tekrar karşılaşılan ve acil yardım aşamasıyla başlayıp kalıcı konutlara geçilmesiyle son bulan sürecin uzun vadede ekonomi ve çevresel kaynaklar […]