ZT Ödülleri Ulusal Öğrenci Proje Yarışması 2021

Ada.Şiir.Mekan konulu 2021 yılı Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi 25 Temmuz 2021.

Amaç

Ziya Tanalı inisiyatifi, çok erken kaybetmiş olduğumuz büyük usta, hoca, düşünür ve yazar Ziya Tanalı’nın yaşamı boyunca yazdıklarından, yaptıklarından, söylediklerinden etkilenen ve bu birikimin aktarılmaya devam etmesini isteyen insanlardan oluşmaktadır. Bu amaçla bir öğrenci yarışması düzenlemekte ve gençlerle bu birikimi paylaşmaya çalışmaktadır. Yarışmaların esas amacı “güzel” ya da “başarılı” projeleri seçmek ve ödüllendirmekten çok, Ziya hocamızın bize verdiği ödevleri anımsatacak şekilde ortaya konmuş konular ve sorunlar ile öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Bu şekli ile yarışma bir serbest, açık ve gönüllü eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Ortaya konulan soru ve sorunlara Ziya Hocamızın bizlere öğretmeye çalıştığı şekilde bakmaya ve yorumlamaya çalışmak bu çabanın esasını oluşturur. Düzenlenen kolokyumlar ise bir çeşit proje son jürisi gibi değerlendirilebilir. İleri zamanlarda bu çalışmaların yarışma dışında da genişlemesi hedeflenmekte ve Ziya hocamızın birikiminin daha çok kişiye ulaştırılması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Konu

Ada. Şiir. Mekan.

Adalara her zaman şimdiki gibi tepeden inilmez, denizden ve acele edilmeden çıkılırdı.

Dolayısıyla bu ağır karşılaşmaya kuvvetli ama belirsiz bir duygunun yanında, muğlak ve tedirgin edici düşüncelerle dolu bir gerginlik eşlik ederdi. Ada düşüncesinin bir kuşatılmış olma haliyle ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz: sonsuz açıklıklarla kuşatılmış bir sonluluğun çelişkisi…* zt Ödüllerinin 2021 senesi yarışma konusu – Ada. Şiir. Mekan. – olarak belirlenmiştir.

Katılımcılardan Ege’nin evcil denizinde, anakara yakınlarındaki bu adada şiir okumak, paylaşmak, biriktirmek için kurgulanacak, bütün eksik kalmaların sessiz tanığı olabilecek bir mekanı tasarlamaları beklenmektedir. İçerik, program, ada üzerindeki konum yarışmacılara bırakılmıştır.

“… Sirenleri aştıktan sonra kürekçilerin İki yol çıkacak karşısına birden Acaba bunlardan hangisi? Artık onu orda sen bileceksin …” !

Tanalı’nın anlayışında mimarlık düşüncesinin kurulma sürecinin “sadece mimarlıkla sınırlı kalma derdi olmayan ve değerler, sanat, bilgi, erk, politika, teknik/teknoloji ve doğayla ilişkisindeki rolünün ayırdında, açgözlü olmayan, kapıları açık bırakmayı seçen, tutarlı, kendi yerini ve geçmişini bilen, çağdaş olanın farkında, alçak gönüllülükten ödün vermeyen ve abartının dizginlerini nesneler dünyası yerine düşünceler dünyasında salıveren bir bütün” olarak tanımlanmış olması bu yarışmanın değerler dizgesini oluşturacaktır.

Ütopik düşüncelerin gerçekleşmeleri için bekledikleri kara parçalarıdır adalar. Başlangıç, şimdiki zaman ve gelecek zaman ya da anı/hafıza, eylem/yapma ve hayal kurmanın eş zamanlı var olma isteğinin düzyazı olduğu kadar şiirle de gerçekleştirilebileceği yerdir bu engebeli kara

Saint Euxepery’nin “mükemmele atılacak bir şey kalmadığında ulaşılır” cümlesini motto olarak kabul eden ödülün değerlendirilmesinde Ziya Tanalı’nın mimari anlayışını ortaya koyan aşağıdaki başlıklar önem taşımaktadır.

– Yalın, sade, duru
– Alçak gönüllü
– Nesne aracılığı ile duyarlıkları aktaran – tüm sanat dallarında olduğu gibi
– sahici olan/ kendine benzeyen
– Malzemenin doğasına uygun olan
– İnsansı gereksinimlere yanıt veren- insan ölçeği
– Biçimlere değil, şeylerin özüne önem veren
– Kendiliğinden- hep oradaymış gibi olan
– Yeni- var olandan, var olmayanı kurgulayan
– Yarışmacılar kendi tasarım yaklaşımlarına ek olarak aşağıda belirtilen konuları da göz önünde bulundurmalıdırlar: Mekanın hissi, Atmosfer, Erişilebilirlik-Engelliler

Jüri

2021 yılı yarışması jüri üyeleri ise aşağıdaki gibidir:

Asli Jüri Üyeleri

Semra Uygur
Erkut Şahinbaş
Celal Abdi Güzer
Babür Ülgüner
Walter Stelzhammer
Zeynep Onur
İlhan Kesmez

Yedek Jüri Üyeleri

Erhan Akça
Özlem Önen
Aslı Sarıkaya

Raportörler

Sait Onur Edeş
Ozan Sarıkaya

Katılım Koşulları

Yarışmaya aşağıdaki şartlara uyan T.C. ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri katılabilirler:

– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
– Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi içinde, yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
– Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak için internet üzerinden ziyatanali.org adresinden kayıt yaptırmak ve şartnameyi indirmek gereklidir. Grup olarak katılınılabilir. Grup olarak katılınması durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişi kayıt yaptırması yeterlidir. Bir kişi birden fazla kayıt yaptırıp birden fazla öneri ile katılabilir.

Ödüller

1.lik ödülü 1200 USD
2.lik ödülü 1000 USD
3.lük ödülü: 800 USD

Takvim

– Yarışmanın ilanı: 10 Mayıs 2021
– Son soru sorma tarihi: 7 Haziran 2021
– Yanıtların ilan tarihi: 9 Haziran 2021
– Teslim tarihi: 25 Temmuz 2021
– Ödüllerin ilanı: 9 Ağustos 2021
– Kayıt ücretsizdir.

Sunum Koşulları

– Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir. 300 ve üstü dpi, en çok 50 MB.
– Posterin sağ üst köşesinde üzerinde belirlenecek olan zt ile başlayan beş rakamlı rumuz (zt02345 gibi) bulunacaktır.
– Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri en çok 10.000 karakterden (boşluksuz) oluşan bir metin.
– Mikro ve Makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller
– Paftadaki rumuz, başvuru formundaki rumuz ve teslim için gönderilecek mailde konu (subject) kısmına yazılacak rumuzun aynı olması gerekmektedir.
– Tasarımı anlatacak tüm gerekli plan, kesit, görünüş ile ilgili ölçekli teknik çizimlerin yanı sıra üç boyutlu görseller ve/veya maket fotoğrafları bulunmalıdır.
– Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, gerekli tüm durumlarda referans olarak kullanılan materyal belirtilmelidir.
– Grup olarak katılındıysa, tüm grup üyelerinin öğrenci kimlikleri gönderilmelidir.
– Paftalarda kullanılan tüm görseller “images” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da pdf dosya türünde).

Teslim koşulları:

www.ziyatanali.org sayfasından başvuru formu indirilip her bir öneri için doldurularak, öğrenci kimlik kartları ve tasarımlarla birlikte [email protected] adresine 25 Temmuz 2021 tarihinde saat 24.00 e kadar gönderilmelidir.

– Mailin konu (subject) kısmına ise belirlenecek olan rumuz yazılacaktır.
– Yarışma paftası ile birlikte öğrenci kimliği ve başvuru formunun gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Etiketler

9 yorum

 • Yusuf Bahadır Çelik says:

  Bu yarışma serisinin KTMMOB Mimarlar Odası’nın elinden alınması çok yerinde olmuş. Jüri ve düzenleyen ekip geçen seneye göre oldukça iyi gözüküyor. Bir önceki yarışmada ortaya çıkan “şaibeler, gönderilen teslimlerin değerlendirmeye alınmaması, kolokyumda hiç bir sorunun cevap bulmaması”** gibi sorunların yaşanması hem biz öğrenciler hem de Ziya Tanalı ailesi tarafından üzücü olmuştur eminim. Benzer durumlardan birçok öğrencinin yarışmanın konusu ya da heyecanından çok yarışmaları açan kurumlara tereddütlü yaklaştığını görüyorum. Umuyorum bu değişiklik yarışmaya katılım sağlayacaklar için umutlu bir başlangıç olur.

  ** https://www.arkitera.com/haber/ziya-tanali-uluslararasi-mimari-fikir-projesi-ogrenci-yarismasi-sonuclandi/

 • Homage Ziya TANALI says:

  Soru sorma 7 Haziran 2021 tarihinde sonlanmıştır.
  Cevaplar http://www.ziyatanali.org adresinde ve bu platform üzerinden bugün yayınlanacaktır. Ayrıca homageziyatanali instagram hesabından da takip edilebilir.

 • Homage Ziya TANALI says:

  Düzeltme
  Şartnamede, Sunum koşullarında belirtildiği şekilde, paftalarda kullanılan tüm görsellerin ayrı olarak da teslim edilmesine gerek yoktur. Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 • Homage Ziya TANALI says:

  Bugün 1 Temmuz 2021,
  Teslime 25 gün var…

 • Fatma Ece Gürsoy says:

  Merhaba,
  Ben ODTÜ Mimarlık 3.sınıf öğrencisi Fatma Ece Gürsoy. Yarışma için ekip arkadaşımla beraber birçok defa yarışma sitesi üzerinden başvuruda bulunduk fakat başvuru onayına dair bir geri dönüş alamadık. Konuya ilişkin nasıl bir çözüm bulabiliriz? İlginiz için teşekkürler.

 • Homage Ziya TANALI says:

  Yarışma sonuçları açıklandı. Homage Ziya Tanalı sayfasında News/Haberler bölümünde görülebilir. Jüri raporları ve kollokyum tarih ve saati daha sonra açıklanacaktır.

Bir cevap yazın