İstanbul Çamlıca Camii Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya proje son teslim tarihi 3 Eylül 2012.

Yarışmanın Amacı

İstanbul’un silüetine ve kent dokusuna uygun, Osmanlı Türk mimari üslubunu yansıtacak, gelenekten geleceğe uzanacak, Kültürümüzün gelenek zincirine orijinal yeni bir halka ilave edecek, İstanbul’a değer katacak ve İstanbul’un sembollerinden biri olacak camii projesi tasarlamak.

Konusu

Üsküdar Çamlıca Mevkiinde, 2773 Ada 1 Parselde, 57.511 m2 alan üzerinde ibadet ile birlikte eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda; İbadet ihtiyacının karşılanmasına yönelik; cemaat kapasitesi avlu dahil 30.000 olarak tasarlanacak ve yaklaşık 15.000 m2 alana oturacaktır. Eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik; 50’şer kişilik 10 adet derslik, Sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik; 750 kişilik konferans salonu, 250 kişilik toplantı salonu, kütüphane, sergi salonu ile birlikte tasarımın gerektirdiği mekanlar ile, 1000 kişilik otopark düzenlenecek, gasilhane ve yemekhane ile birlikte diğer teknik alanlar da oluşturulacaktır. Ayrıca hazırlanacak projeler 1/200 ölçekte sunulacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş ve İletişim Bilgileri

Kuruluş: İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Adres: Barbaros Mah. Fesleğen Sok No:20 Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0216 688 30 52
Web: istanbulcami.com

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususlara uymaları şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları veya çalışanları arasında olmamak,
d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan kuruluş adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname almış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),
h) Yarışmayı kazananlar müelliflik hakkını vermiş sayılacaktır (Ekli muvafakatname). Uygulama projelerinin yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından yaptırılmasının istenilmesi halinde oda fiyatları üzerinden en az %40 indirim yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 200 TL’yi Vakıflar Bankası –Ataşehir Konut Şubesi “TR940001500158007299414023″ IBAN numaralı hesaba 03.08.2012 tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun, üzerinde yarışmacının adı-soyadı, telefon, e-posta ve adres bilgileri yazılı olarak, yarışma raportörlüğüne iletilmesinden (elden) sonra şartname ve ekleri yarışmacılara ulaştırılacaktır. Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Danışmanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörler

Danışman Üyeler
Mustafa Kara (Üsküdar Belediye Başkanı)
Vahap Kanitoğlu (İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Derneği Başkanı)
Fatma Varank (Mimar)

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Mehmet Ali Kahraman (Jüri Başkanı)
Ayşe Çalkan (Mimar)
Prof.Dr. Suphi Saatçi (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Rektör Yardımcısı)
Doç.Dr. Nazlı Ferah Akıncı (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Doç. Dr. Arzu Kocabaş Diren (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
Mehmet Erdal (Y. Mimar)
Hicran Çakmak (Mimar)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Funda Torman (Mimar)

Raportörler

İlyas Fehim Çelik (Mimar)
Emriye Fundagül Şengöçgel (Y. İnşaat Mühendisi)

Not: Projelerin teslim tarihine kadar yarışmayı düzenleyen kuruluş, Danışmanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörleri değiştirmekte serbesttir.

Ödüller

Birinci Ödül: 300.000 TL
İkinci Ödül: 150.000 TL
Üçüncü Ödül: 75.000 TL
Mansiyonlar (beş adet): 25.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 23.07.2012
Sorular için son gün: 01.08.2012
Cevapların duyurulması: 08.08.2012
Projelerin teslim tarihi: 03.09.2012
Yarışma sonuçlarının ilanı: 10.09.2012
Kolokyum ve Ödül Töreni: İleriki bir tarihte duyurulacaktır.
Sergi : İleriki bir tarihte duyurulacaktır.

Etiketler

9 yorum

Bir cevap yazın