Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

"Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"nın takvimi 8 Mayıs'ta güncellendi. Yeni takvime göre projelerin son teslim tarihi 27 Temmuz, posta ile teslim alım için son tarih 29 Temmuz.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Bakırköy ilçesi (mahalle, ada, parsel) içinde yer alan Cumhuriyet Meydanı olarak anılan alan ve bağlantı kolları olarak belirlenmiştir. Yarışma alanı kuzeyde Bakırköy İDO-Kirazlı Metro hattı kuzey çıkışının bulunduğu Teyyareci Hayrettin Sokak ile başlayıp güneyde Ebuziyya Caddesi ile Bilgi Sokak kesişimine kadar devam eden yayalaştırılmış Fahri Korutürk Caddesi ve bağlanan sokak girişlerini kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyelerini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek
  (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 80TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıfbank nezdindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45 numaralı IBAN hesabına , “BAKIRKÖY ŞARTNAME ÜCRETİ” açıklaması, 99010 EDTS KODU ve T.C/V.no ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi*

*8 Mayıs’ta güncellenmiştir.

 • Yarışmanın İlanı: 9 Mart 2020, Pazartesi
 • Sorular İçin Son Tarih: 16 Nisan 2020, Perşembe
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 20 Nisan 2020, Pazartesi
 • Yer Görme için Son Tarih: 8 Haziran 2020, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 27 Temmuz 2020, Pazartesi, Saat:17.00
 • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 29 Temmuz 2020, Çarşamba
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2020, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
 • Bülent KERİMOĞLU, Bakırköy Belediye Başkanı
 • Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mustafa FAZLIOĞLU, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı
 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Enise Burcu DERİNBOĞAZ, Peyzaj Mimarı
 • Gökçer OKUMUŞ, Şehir Plancısı, Mimar
 • Feride ÖNAL, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Kaya SÖNMEZLER, Mimar
 • Birge YILDIRIM OKTA, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Zeynep HAGUR SORGUÇ, Peyzaj Mimarı
 • İlker İĞDELİ, Mimar
 • Jülide ALP, Şehir Plancısı

Raportörler

 • Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi
 • Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Büşra BERİŞBİLAL, Mimar
 • Muhammed Alp GÜRBÜZ, Mimar
 • Serhat Ersin MUTLU, İnşaat Mühendisi
 • Melike ÜRESİN, Peyzaj Mimarı
 • İzel Ece YILMAZ, İnşaat Mühendisi
 • Merve Nur ZEYBEL, Şehir Plancısı

Ödüller

 • Eşdeğer Ödül 100.000 TL (3 adet)
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL

Ayrıca satın almalar için 50.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045
VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır.

Yarışmacılar yarışma alanını kendi olanakları ile gezecekler ve yer görme belgesini Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı’nda bulunan İBB Beyaz Masa danışma noktasından kimliklerini ibra ederek alacaklardır. Beyaz Masa haftanın 7 günü 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir.

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın