Zona Nord Kütüphanesi

Zona Nord Kütüphanesi

2005 yılında düzenlenen mimari yarışmayı Rafael Perera'nın tasarımı kazandı

Dağda bir boşluk açamak, bunun içine yapıyı yerleştirmek, tekrar üstünü toprakla örtmek ve topoğrafyayı özgün haline getirip yeşillendirmek… Son zamanlarda çoğunlukla göçmenlerin oluşturduğu işçi sınıfının yaşadığı bir mahallenin çevresindeki bir kamu tesisinin inşaatı yüzünden oluşabilecek etkiler bu şekilde en aza indirilmiş oldu.

Dinamik dolambaçlı çizgiler çizen cepheler yapının hacminin algısını hafifletiyor, dağı benimsiyor ve koruyor.

Mikroperfore dikey latalarla kaplı dıştaki çeper ışık koşullarına bağlı olarak cam açıklıkların ya da istinat duvarlarının belirgin düzensizliğini saklıyor, farklı derecelerde şeffaflık üreten eleğe benzer bir boşluk oluşturuyor. Gündüzleri matlıktan yarı saydamlığa geçiş yaparken geceleri bir fener gibi davranıyor.

Yapı sakin bir şekilde dağa gömülmüş gibi görünürken bir kültür konteynerı ya da bir topluluğun barınağıymış imajı yaratıyor. Yapının çeperi toplantı yeri, iletim, diyalog işlevlerine işaret eder şekilde düşündüren ve geçirgen bir tutum sergiliyor.
Dağı delerek kütüphaneye giriliyor ve içteki hacmi çok miktardaki havayla, tepeyi keserek ışıklı avlu ve cephelerin kıvrımlarıyla sürprizler hazırlıyor.

Çok amaçlı konferans salonu, okuma odası, çocuk oyun alanı ve internet birimleri gibi kullanım alanları zemin katta, özel birimler, atölyeler ve ofisler birinci katta, teknik birimler ise üçüncü katta konumlanıyor.

Projenin temel amacı, dinamik, yaşamları bütünleştiren binalar yaratmak.

Büyük göçmen bir nüfustan oluşan bölgede, uzak birimleri ve kültürün yansımalarını inşa ederken yüksek bir risk mevcuttu. Çocuk oyun alanı, internet birimleri ve çalışma odasına öncelik verildi ve çalışma saatlerinin dışında kullanıldı. İnternet bağlantısı olmayan, küçük ve yoğun apartmanlarda yaşayan çocuklar ve aileler, çalışmak için kütüphaneyi kullanıyorlar, internette geziniyorlar, iletişim kuruyorlar ve diğer kültürlerin dergilerinden, kitaplarından ve filmlerinden yeni şeyler öğreniyorlar.

Dışarıda, yeniden inşa edilen yaya yolu, kütüphane, park, okul ve sağlık birimi ile entegre oluyor. Toplanma yeri ve panoramik asansör de tasarımı tamamlayacı öğeler.

Etiketler

Bir cevap yazın