Yeldeğirmeni Kentsel Mekan Analizleri ve Kentsel Tasarım Önerileri

2020-2021 Güz yarıyılı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde, Doç. Dr. Emine Köseoğlu tarafından koordine edilen ve Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Doç. Dr. Emine Köseoğlu ve Öğr. Gör. Müge Yorgancı tarafından yürütülen MIM19352 Kentsel Tasarım ve Şehir dersinde Elif Aslan, Ecem Berna Şahin, Emine Tosyalı, Yasemin Keskin ve Zahide Nur Çakmak tarafından üretilen Yeldeğirmeni Kentsel Mekan Analizleri ve Kentsel Tasarım Önerileri.

Ders kapsamında bölge olarak seçilen Kadıköy- Yeldeğirmeni bölgesi, sahil kesiminden Haydarpaşa’ya kadar uzanmaktadır; kuzeyinde Haydarpaşa Çayırı, güneyinde Halitağa Caddesi, doğusunda Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, batısında ise deniz ile sınırlayabileceğimiz bir alanı kapsamaktadır. Yeldeğirmeni Mahallesi İstanbul’da sayılı mevcut ulaşım olanaklarının tümüne sahip bir mahalledir.

Yeldeğirmeni bölgesinin, işlek bir sokağı olan Uzun Hafız Sokak, bir taraftan Karakolhane Caddesi’ne diğer taraftan Acıbadem’e bağlanması ve birçok yönden önemli konumda olması sebebiyle tasarım aksının belirlenmesinde etkili olmuştur. Uzun Hafız Sokak konumu gereğince Haydarpaşa ve Ayrılık Çeşmesi arasında kesintisiz bir köprü oluşturur. Tasarım boyunca bu bağlam ele alındı ve bu yönde rota oluşturuldu. Rotada üç ana bölge belirlendi ve tasarımlar bu üç bölgede daha çok yoğunluk kazandı. Tasarımlar üretilirken bölge çeşitli yönlerden ele alındı ve analizlerle incelendi.

Birinci bölge olarak ele alınan sahil bölgesinde mevcutta rıhtım boyunca otobüs duraklarına yer verilmiştir. Sahil manzarasının yeniden canlanması için otobüs duraklarından birini kaldırmak uygun görüldü. Yeldeğirmeni’nden inen sokakları sahile direkt ulaştıran bir kamusal alan düzenlenmesi bu bölgede önerildi.

Uzun Hafız Sokak’ı trafik akışını engellemeden yayalaştırarak Acıbadem ve rıhtım arasındaki bağlantı güçlendirildi. Uzun Hafız Sokak’tan bir girişi olan Ortaç Sokak çıkmaz sokaktır. Mevcutta kamusal alanların yetersizliği sebebiyle çocuk alanları için yeni özel alanlar düzenlendi.

Son olarak 3. bölge olarak ele aldığımız Uzun Hafız Sokak’ta mevcutta yıkılmış olan bir yapının oluşturduğu geçit sayesinde yapı adasının içine giriş sağlandı ve bu yapı adasının ortasında yer alan avluda kamusal bir düzenleme yapılması önerildi.

Etiketler

Bir cevap yazın