Teşvik Ödülü, “Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Teşvik Ödülü, “Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

'Taksim Kreatif' projesiyle alanda yapılan mekânsal düzenlemeler, etkinlik önerileri ve kullanım senaryolarını geliştirirken ülke çapında sahip olduğu bu spot ışığını kaybetmeme ve olması gerektiği gibi toplumun her kesimi tarafından kullanılan ve aitlik hissedilen bir kent parçasına dönüştürme ve bu kazanımı mekanın yeni kimliği haline getirebilme ana amaç ve kaygılarını taşımaktadır. Taksim-Maçka ekolojik yaya köprüsüne kadar olan yayalaştırılmış alanda meydan kimliği ve kent belleğini tam koruma prensibi ile mekanda şu amaçları sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılmış ve öneriler getirilmiştir.

Performans/Gösteri Sahnesi

Gezi Parkı’nın girişinde bulunan polis barikatlarının alanın işlevselliğini öldürmesi, kullanıcılara izlenme hissi vermesi, hareketlerin sınırlanması sebebiyle alanda mekansal düzenleme önerisi ile alanın özgürleştirilmesi amacıyla park girişinde performans/gösteri sahnesi ve tamamlayıcı oturma elemanları çözülerek alanda, serbest veya organize etkinlikler için aktif veya pasif katılıma uyumlu alan yaratılmıştır.

Gezi Parkı Peyzaj Düzenlemesi

Peyzaj tasarımları ile mevcut mekanlar hem yenilenerek hem de sağlıklaştırılarak yaşam kalitelerinin arttırılması, kente ve topluma kazandırılması hedeflenmiştir.

Kaykay-Paten Pisti

Gezi parkı içerisinde atıl kalmış alan kaykay ve paten kullanımına uygun şekilde yeniden dizayn edilmiş, kullanıcıların ihtiyacına göre tasarlanmıştır.

Gezi Parkı Merdivenleri

Kullanıcıların rahat kullanımı sağlamak ve merdivenlerin oturma elemanı olarak da kullanılmasını sağlama amacıyla Gezi Parkıi ana giriş merdivenleri doğal formda meydan ile ilişkisini güçlendirecek, kullanıcılarına seyir açısı sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Serbest Kreatif Mekan

Alan içerisinde bireysel ve kolektif etkinlikler yapılabileceği gibi alan her etkinlik ve dönem için farklı kimliğe bürünebilecek serbest bölge olarak düşünülmüştür. Alan içerisinde kalıcı strüktür önerisi getirilmeyerek boşluğun özgürlüğü, esnekliğini korumak istenmiştir.

Muhtaç Evi

Beyoğlu çevresindeki evsizlere, yardıma ihtiyacı doğmuş herkese farklı biçimlerde yardım etmesi kurgulanan Muhtaç Evi önerisi getirilmiştir. Muhtaç Evi’nin çeşitli yardım kuruluşlarının Taksim’deki ana üssü görevi görmesi, yardım etkinliklerine ev sahipliği yapması gibi işlevleri yerine getirmesi kurgulanmaktadır. Muhtaç evi iç mekanında ve çevresinde sokak hayvanlarına yönelik ihtiyaçlar çözülmüştür.

Ekolojik Köprü

Köprüde planlanan yönelme ile köprü sokakla entegre şekilde yeniden kazandırılmış ve alanla daha güçlü bağlantı kurulması sağlanmıştır. Köprü üzerinde oluşturulan bitkisel düzenlemelerle köprü işlevselliği ön plana çıkarılmıştır.

Mabet Ağaç Aksı

Mabet ağaçlardan oluşan aks halihazırda kullanılan izdir. Beyoğlu’nun kültürel çeşitliği ve evrenselliğini vurgulamak adına umudu, barışı simgeleyen önemli isimlere ait Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça vb. farklı dillerde önemli sözlere yer vermek istenilmiştir.

Festival Alanı

Beyoğlu Festivali’nin yapıldığı alan üzerinde portatif stant tasarımları getirerek dönemsel olarak yapılan festivaller yanında birçok kolektif etkinliği üzerinde gerçekleştirebilecek açık mekan tasarlanmıştır. Tasarlanan hücre stantlar portatif olup işlevsel olarak her türlü ticari aktiviteye cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Workshop Atölyeleri

Taksim Meydan’ı içerisinde öğrenci veya çalışma yürütmek isteyen kesimin de kendine uygun alan bulması ve bu tip mekanların genel olarak ticari kaygıya bağlı olması nedeniyle sayıca ve nitelik olarak ihtiyacı karşılayamamaları nedeniyle meydanda bu tip bir öneri geliştirilmiştir.

Emanethane

Havayolları ile bağlantılı yolcuların meydanda yoğunlaşması sebebiyle yolcuların veya emanet bırakması gerekmiş kişilerin eşyalarının sorumluluğu belirli süre uzaklaşması sağlanarak meydan ve çevresinde daha özgür zaman geçirmesi istenmiştir.

Artırılmış Gerçeklik Alanı

Taksim çevresinde bulunan önemli değerlerin geçmiş, günümüz ve geleceğini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile fiziki mekan üzerine sanal verilerin eklenmesi ile alanın tanıtımının teknolojik ve tamamen öznel yolla yapılması kurgulanmıştır.

Nostaljik Tramvay Tematik Seferler

Haftanın belirli günlerinde özel seferler ile artırılmış gerçeklik nostaljik tramvay seferi ve müzik dinletisi özel seferi önerildi.

Sergi Alanı

Diyagonal biçimde tasarlanan sergi elemanlarının duvar etkisi yaratarak erişimi kısıtlamaması, alan içerisinde fiziki sınırları keskin olarak belirlenmiş geçirimsiz koridor yaratmamak amacıyla alansal boşluklar kullanılmıştır.

Ağaç-Bank

AKM ile Cumhuriyet Anıtı arasındaki aks üzerinde ağaç-bank ilişkili dinlenme alanları planlanmış ve tasarlanmıştır. Dönüşebilir ve taşınabilir olan modül sayesinde alanın yeşil alan ihtiyacı karşılanarak farklı kullanımlara cevap veren sistem düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın