People’s Choice Award, Architecture for New Belief Systems, Faith, UNI.xyz Proje Fikir Yarışması

People’s Choice Award, Architecture for New Belief Systems, Faith, UNI.xyz Proje Fikir Yarışması

Eda Buse Usta, Tuğçe Sevinç ve Sümeyye Ecra Güngör tarafından, UNI.xyz Proje Fikir Yarışması için önerilen proje, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Atölye Düşle Düşün proje yürütücülerinin destekleri ile yürütüldü.

İnsanlar evrenin minyatürü olarak addedilir.

KONSEPT

Din, maneviyat duygusundan bir dizi inanç ve ritüele kadar her şeyi ifade etmek için kullanılan çok geniş bir terimdir. Herhangi bir inanca mensup olmayan insanlar, inancın eksikliği sebebiyle bir boşluk içerisine düşebilirler ve bu boşluk onları varoluşsal bir arayışa sürükleyebilir. Bu varoluşsal arayış bütün bir hayat boyunca yer edinebilir.

Hayatın bir kısmında ya da bütününde yer edinen varoluşsal arayış yolculuğunun ve hayatın ta kendisinin somut olarak vücut bulacağı bir mekan yaratılması amaçlandı. Tüm bu yolculuk sırasında karşılaşılan seçenekler ele alınarak, ziyaretçilere birbirinden farklı deneyimler sunmak hedeflendi.

Mekan tasarımına başlamadan önce bazı ana kararlar alınıp mekan bu kararlar doğrultusunda tasarlandı. İlk olarak tüm ziyaretçilerin eşit koşullar altında yapıyı deneyimleyebilmesi amaçlandı. Doğanın her parçasına sahip çıkma bilinciyle arazideki ağaçların korunarak, yapının yeşile göre şekillenmesi gerektiğine karar verildi. Doğanın ve yeşilin de, yer yer şeffaf öğeler kullanılarak deneyimlerin bir parçası halinde ve yeşil dokunun yapının içine uzanması hedeflendi. Farklı materyaller ve dokuları ile deneyimlerin farklılaşması, derinleşmesi amaçlanmıştır.

TASARIM SÜRECİ

Ayrıştırıcı bir öğe olarak karşımıza çıkan Ming Duvarını birleştirici bir öğe olarak kullanmak amacıyla duvar formundan referans alınarak kütle yerleştirildi. Ming Duvarının arazi ile beraber hareket etmesinden ilham alınarak, arazide bulunan ağaçları da koruyarak kütle arazi ile uyumlu hareket ettirildi. Arazide bulunan iki ağacın etrafında kurgulanan dairesel mekan, yeryüzünü ve evreni birbirine bağlayan yaşam ağacına bir atıfta bulunurken, dairenin zamansızlığı, mekansızlığı, tüm dinlerde ve dinler öncesine dayanan evrenselliği, sürekliliği ve enerji akışını eşit şekilde dağıtabilen bir sembol olarak var olması sebepleriyle formun tasarımında etkili olmuştur. Ağaçların etrafında kıvrılarak, araziyle hareket eden yollar ziyaretçilere farklı seçenekleri dolayısıyla farklı deneyimleri sunmaktadır. Duvarın niş yaptığı aks üzerinde şekil alan yolda aks doğrultusunda su elemanı kullanılarak temasın mümkün olmadığı Ming Duvarına su üzerinden dokunuş sağlandı.

PROGRAM

Giriş mekanı üç katlı tasarlanarak ziyaretçilere üç farklı seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler karşılama alanı, gözlem noktası ve tavaf alanı. Tavaf alanı yeşil duvar sokağına yönlendirmektedir Yeşil duvar sokağındaki insanlar karşılama alanından gelen insanların deneyimlerine dahil olmaktadır. Sokağın sonunda bulunan platform ile üst yolda bulunan deneyime katılırlar. Yolun devamında karşımıza 2 seçenek daha çıkar: iç bahçe ve su aracılığı ile antik duvarla oluşan ilişki. İç bahçe bazı deneyimlerin atlanmasını sağlarken insanlara alternatif bir rota sağlar. Suyun arkasında kalan alan pergola ile tasarlanarak gölge oyunlarının deneyimi zenginleştirdiği bir alan olarak karşımıza çıkar. Bu alan bir açıklık ile Ming Duvarı aksında bir nevi köprü kurgular. İç bahçeden ve içeriden gelen insanlar dar alandan önce karşılaşır. Neredeyse tek bir kişinin geçebildiği dar ve basık bu yoldan el yordamıyla ilerleyerek yarıktan sızan ışık ile son mekana yönlendirilir. Son mekanda dairesel pürüzsüz beyaz bir yüzey ile karşılaşılır. Son mekandan ziyaretçiler aynı deneyimi sunan benzer iki yol ile mekandan parça parça koparılarak ayrılır.

Proje Eda Buse USTA, Tuğçe SEVİNÇ ve Sümeyye Ecra GÜNGÖR tarafından, sevgili Gazi Üniversitesi, Mimarlık bölümü, Atölye Düşle Düşün proje yürütücülerinin destekleri ile yürütülmüştür. Proje ekibi olarak, hocalarımızın bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve yönlendirmeler için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Etiketler

Bir cevap yazın