mObaş Evi

mO/mimarlıkOfisi tarafından tasarlanan ev, Ayvalık kentsel sit yapılanma koşulları çerçevesinde tasarlanmış mimari bir deneme.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Yapı alanı; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Endüstri Peyzajı Ayvalık’ın, doğu – batı yönüne yamaç veren üst kotlarında yer alır.

Batı yönü, Ayvalık iç denizi, arkasında Cunda Adası ve en geride Kaz Dağları’na kadar ulaşır ve güneşin batışı ile bütünleşir.

Doğu yönü ise, büyük çam ağaçlarından oluşan yoğun bitki örtüsüne bakar.

Bu iki güçlü manzara verisi, yapının plan şemasını belirleyen en önemli etken olmuştur.

Işığın ve iki yönlü manzaranın yapının içinden geçmesi ve her mekana yayılması amaçlanmıştır.

Yapı konut fonksiyonlarını; farklı kotlardaki döşemelerle çözer. Bu döşemeler farklı yüksekliklerde doğu – batı yönünde uzayan, birbirine geçen iç hacimler oluşturur. Bu döşemeler arasında gerektiğinde açılır kapanır hafif sistemlerle ayrılma veya  bölünme yapılabilir.

Ayvalık Kentsel Sit İmar Planı koşullarında belirtilen yöresel yapılarda cephe sürekliliğini sağlayan kapalı çıkma, doğu cephesinde ayrı kota sahip farklı bir çalışma yüzeyi olarak tasarlanmıştır.

Ayvalık’taki endüstri yapılarının kentte yarattığı kimliğin yapı içerisinde de vurgulanması amacıyla, iç yüzeylerde brüt beton kullanılmıştır. Yine farklı kotlara sahip mekanlar arasında esnekliğin ve şeffaflığın yarattığı tek hacim hissi, dünya mirasına aday olan Ayvalık’ın endüstri vurgusunu hissettirir.

Sonuç olarak, kısıtlayıcı plan koşullarına rağmen, iki kat hakkı olan konutta geleneksel plan şemasının dışına çıkılarak, çok daha yenilikçi ve özgün mekanlar kurulması sağlanmıştır.

Etiketler

3 yorum

Bir cevap yazın