Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

“Kentin giriş kapısı” niteliğindeki yarışma alanı, konumu itibariyle, güçlü bir kamusal odak olarak belirmektedir. Bu kamusal odak örgüsü hem ilçenin kimliğini işaretleyen hem de gündelik hayatı sahneleyen farklı kullanım biçimleri ve farklı davranış kodlarıyla çerçevelenmektedir. Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Tasarımı proje önerisinde tasarım stratejisi olarak 3 temel nüve öne çıkmıştır. Bunlardan ilki, yarışma şartnamesinde belirtildiği haliyle kentsel mekandaki işlev dağılımının gerçekleştirilmesidir. A, B ve C alanları arasındaki işlevsel dağılım, böylece, A alanında Pazaryeri ve Kapalı Otopark, B alanında Belediye Hizmet Binası ve C alanında Katlı Otopark ve Restoran olarak belirginleştirilmiştir. A ve B alanlarından İzban koridoru aracılığıyla ayrılan C alanı ile birbirlerinden İsmet Paşa Caddesi aracılığıyla ayrılan A ve B alanları parçalı bir kentsel mekan sunmasına rağmen yeni proje önerisi, tasarım dili, malzeme ve kamusal örgünün bütüncül yaklaşımı ile planlanmıştır. Parçalı kentsel doku arasında kamusal bir süreklilik oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece kentsel parçalar arasında kamusal bütünlük meydana getirilmiştir. Projede tasarım stratejisi olarak öne çıkan ikinci nüve, kent merkezinin çok işlevli yapısına uygun bir meydan tasarımının yapılmasıdır. Mevcut durumda Kazım Dirik Caddesi’ne açılan, küçük ölçekli bir saat kulesiyle tanımlanan ve bir kavşak örgüsü içerisinde hapsolan meydan aynı zamanda, mevcut belediye binası sebebiyle de A alanıyla kopuk bir bağıntı sergilemekteydi. Bu alanların bütünleştirilmesiyle projede, kentin giriş kapısı olan ve kent kimliğini yansıtan bir meydan tasarımının gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır. A alanının pazaryeri, otopark alanı ile aktif, günün her saatinde farklı kullanıcı gruplarına hitap eden açık sosyal alanlar, güncel, işlevsel, gece ve gündüz sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan donatılarla tasarlanan bir meydan karakteri kazanması amacıyla son derece esnek ve rasyonel bir kütle dizgesi kullanılmıştır.

A alanının zemin kotu kamusal bir mekan örgüsü açısından hafif, parçalı ve korunaklı mekanlar oluşturan prizmatik gövdeli kütlelerle organize edilmiştir. Kamusal süreklilik doğrultusunda meydanla kurulan ana ilişki, ızgara düzenindeki T biçimli bir örtüyle pekiştirilmiştir. Bu hafif strüktüre takılan ve pazar alanını organize eden diğer saçak örüntüleri ise bu T biçimli örtüye zıt bir karakterde tasarlanmıştır. Projede tasarım stratejisinin üçüncü nüvesi, Belediye Hizmet Binası’nın tasarımında ortaya çıkmaktadır. Uygulama imar planında belirtilen notlara uygun olarak konumlanan Belediye Hizmet Binası, A alanında planlanan ve açık-yarı açık mekanlardan oluşan çok işlevli kamusallık örgüsünün B alanındaki kütlesel yansımasıdır. Prizmatik bir gövde ile tasarımlanan bina, sadece kamu hizmetinin gerçekleştirileceği kapalı bir kutu değil aynı zamanda şeffaf, geçirgen, erişilebilir belediyecilik anlayışının cisimleştiği bir kütle organizasyonuna da sahiptir. Bina, kentin merkezi olan meydana hakimiyeti açısından kamusallık örgüsünü devam ettirmektedir ve kentlinin hem meydandan hem de İsmet Paşa Caddesi üzerinden doğrudan ulaşabildiği bir kütle formasyonuyla şekillenmiştir. Böylece meydan üzerinden belediye hizmet binasına kesintisiz bir kamusal akış sağlanmaktadır. Protokol girişi ise, yapının güneybatısından 4519. Sokak’tan sağlanmıştır. Öte yandan, C alanı, yarışma şartnamesine uygun şekilde katlı otopark ve restoran işlevleriyle tanımlanan bir kentsel parçadır. Buna göre, katlı otopark ve restoran kütlesi de pazaryeri, meydan düzenlemesi ve belediye hizmet binasıyla benzer mimari dili paylaşarak tasarımlanmıştır. Böylece parçalı olarak sunulan A, B ve C alanları arasında kamusal süreklilik açısından bütüncül ve işlevsel açıdan hiyerarşik bir tasarım yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın