Katılımcı, “TAO – Finans Merkezi Ofis Projesi” Davetli Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Finans merkezinde yer alacak yapı için önerimizi ‘parametrik’ bir yöntem izleyerek oluşturduk ve yapının sizin tarafınızdan hazırlanan veriler doğrultusunda tasarlanması için bu verileri mimari bir sonuca dönüştürebilmeyi denedik.

Vardığımız sonucun ,bizim için ikna edici olduğundan emin olduktan sonra görüşlerinize sunmaya karar verdik. proje süreci içinde yaptığımız ara sunuş sırasında edindiğimiz izlenimin de katkısıyla vardığımız sonucun istediğiniz yapı olduğunu düşünüyoruz.

İlk anda, güncel yaklaşımların dışında bir örnek oluşturduğumuzun farkındayız. ‘akılda kalıcı ve landmark özelliği yüksek olacak bir proje’ tanımı;genel yaklaşımların dışında bir örnek oluşturma konusunda tutumumuzu destekleyen bir ipucuydu.

‘Çalışma verimliliği,sağlık,mutluluk,sosyalleşme,konfor,hareket esnekliği vs. gibi gereksinimleri yeterli şekilde karşılayabilme’ uyarısı bu tür konularda sık duyduğumuz cümlelerden değil ama bizim konuya yaklaşımımız açısından olumlu bir veriydi.

Yol gürültüsü,gecekondu alanı ile ilişkiler,yakın zamanda oluşacağı varsayılan finans merkezinin yeni peysajını manzara olarak kullanabilme yeteneği,kuzey rüzgarına karşı savunma kararları,buna karşılık güneşin doğuşundan batışına kadar gün ışığının en faydalı şekilde kullanabilmesi,batı güneşinin etkisinin azaltılması kararları,yerleşme ilkelerinin önemli verileri olarak değerlendirildi.bu değerlendirmeler sonucunda yapının konumu neredeyse kendiliğinden belirlenmiş oldu.

‘Çevresiyle olan etkileşimi’ kendine has kimliğinin her durumda korunabilmesi esasına dayalı olarak değerlendirildi. bu nedenle,finans merkezinin büyük parselleri üzerinde yer alacak olan ve çeşitli yayınlarda zaman zaman görünen yüksek bloklarla yükseklik bağlamında yarışamayacağımızı düşünerek tam tersine bir yol izlenerek bu yapılara oranla daha alçak ama daraltılmış eni ve uzatılmış boyuyla büyük olasılıkla çevresindeki yapıların hiçbirine benzemeyen ve bu benzersizliğini özgün morfolojik özelliklerinden alan bir yapı elde edilmiş oldu. yapının finans merkezinin güneybatı köşesinde yer alacak olması ,hemen yanıbaşındaki gecekondu bölgesine sırtını dönmüş olması,tem otoyolundan ankara ve istanbul istikametlerinden gelişlerde bütün yapıyı algılamamıza imkan verecek olması ,yapının konumunun önemli destekleyicileri oldu.

‘Gün ışığını olabildiğince ofis alanları içine alabiliyor olmalı, ofis içindeki tüm kullanıcılar panoramik görüş açısına sahip olmalı” dileklerini maksimum düzeyde sağlayacak kararlar “dış yüzey formunun mümkün olduğunca düz, girinti çıkıntıların mümkün olduğunca az…” verileriyle desteklenince, kendiliğinden beliren konunun devamı olarak neredeyse kendiliğinden oluşan bir yapıya ulaşıldı.

Verilerin değerlendirilmesi konusunda ” bina bina dış cephesi giydirme cam şeklinde tasarlanmalı” talebi leed ve breeam danışmanları ile tartışılarak yorumlandı ve konvansiyonel çözümlerin geliştirilerek kullanılması yönünde bir öneriye ulaşıldı. buna rağmen proje üzerindeki değerlendirmeler sonucunda bu yapının cephelerine ilişkin farklı olasılıkların gerçekleştirilebileceği açıkça görülebilir.

“Cephenin rutin temizliğinin hızlı ve problemsiz olarak yapılabilmesi ” açılır pencereler, balkonlar ve kat bahçelerinin de katkısıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir bir isteğe dönüştürüldü.

“Ofis katlarının birden çok alana bölünüp, teslim edilecebileceği dikkate alınarak”, ‘çekirdek’ kuzeybatı kenarı boyunca uzun bir ‘servis veren’ birime dönüştürüldü. böylelikle ses, görüntü, rüzgar, güneş gibi etkilerin optimizasyonu sağlanmış olmasının yanısıra asansörden kata çıkıldığında kabul holünün mekan hissi güçlendirilmiş oldu. çoğu zaman ortada çekirdek olan çözümlerde kat holü mekan olmaktan çok uzak bir negatif etki yaratıyor. bu çözüm önerimizde ise ulaşılan katın ilk etkileri uzun servis bantı sayesinde alabildiğine zenginleştirildi. bu kararlar doğrultusunda sürdürülen çalışma sırasında maliyet analizleri yapılıp, bu kararların aynı zamanda düşük maliyetli bir yapının da kararları olduğu desteğiyle devam edildi.

Ana ilke kararları doğrultusunda oluşturulan yapı zemin üstü kotundan itibaren bu saydığımız özellikleri her noktasında taşıyor. zemin kotu (ve hatta zemin altı kotları) bir olasılıklar mekanı olarak ele alındı. bilindiği gibi işletme anlayışına ve kararlarına bağlı olarak çok farklı kullanımlar hedeflenebilir. bu amaçla zamanla gelişebilecek kararların zorlanmadan gerçekleştirilebileceği bir mekan organizasyonunun imkanları gözetildi.

Zemin kotundaki birincil karar yol gürültüsü, kuzey rüzgarı, güneş, yağmur gibi etkilerin değerlendirilmesiyle finans merkezinin içinde kaybolmayacak bir ‘microcosmos’un oluşturulabilmesi oldu. bu microcosmos, üzerinde taşıdığı bloğun abartısız yüksekliğinin de katkısıyla içinde olmaktan keyif alınabilecek bir kamusal kent mekanına dönüştürüldü.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız önemli noktaların toplamından oluşan tasarım kararları ve bu kararlar doğrultusunda oluşn yapı ofis katları bağlamında istenen bütün özellikleri taşımasının yanısıra kullanışlı, ferah, etkileyici, kolaylıkla bölünebilir, bakımı kolay prestijli mekanlar oldu ve bu prestij asansörden çıktığımız anda etkisini gösterebilen abartısız bir görkeme dönüştürüldü.

Zemin kat, iyi düzenlenmiş yaya ve araç girişleri ile bina kapısının önüne kadar araçla ulaşılabilen, buna karşılık insanların içinde olmaktan keyif alacakları bir avluya dönüştürüldü. kapalı alanların yanı sıra yarı açık alanların ve açık alanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki geçirgenlikle sağlanan bütünlük hissine rağmen kolaylıkla bölünebilme olanaklar işletme açısından kullanışlı olasılıklara dönüştürüldü. yeme-içme, sanat-kültür, alış-veriş ve benzeri kulanımlar için gelişmelere bağlı olarak birbirine dönüşebilen mekanlar, etrafında yer aldıkları avlunun da katkısıyla gerçekte oldukarından daha çekici hale getirilebildi.

Bodrum katlar olarak tanımladığımız zemin kotu altında kalan katlar, arazinin yapısı nedeniyle kullanım amacına bağlı olarak çok farklı biçimlere dönüşebilir. zemin katına bağlı birimler olabilecekleri gibi yine işletme kararına bağlı olarak, otopark, büyük bir galeri, spor merkezi, ya da gün ışığı alan bölümleri ofis ve benzeri kullanımlara açılabilir. otoparkın belirli katlarda toplanması ya da katlara yayılması ve bodrum kat sayısı da bu kararlar doğrultusunda ele alınabilir.

Sonuç olarak, etkileyici görünümüyle diğer yapılara benzemeyen, kullanışlı , esnek, doğal verileri sonuna kadar kullanan, bakımı kolay ve düşük bir ilk yatırım maliyetiyle elde edilebilecek olan bir yapı elde edildi.

Etiketler

Bir cevap yazın