Katılımcı, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Şişli Lisesi yerleşkesinde yapılar, kentsel karakteri olan bir açık alan etrafında toplandı. Her iki düzlemde de parselin ortasında yer alan, program yoğunluğu ve topoğrafya izin verdiği ölçüde büyük olan ve açık, yarı açık mekanlardan oluşan bu avlu, içerdikleri işlevlere göre ilişkilendirilmiş ya da kopartılmış yapılar tarafından tanımlandı ve girişler avlu üzerinden düzenlendi. Yapılar, çevredeki yoğunluğa da cevap verecek şekilde parselin doğu, batı ve kuzey cephelerine yerleştirildi. Avlu, insan hareketlerinin en yoğun olduğu güney cephesine açıldı. Spor salonu yapısı, topoğrafyanın baskın etkisinin avludan algılanmasını engelleyecek şekilde arazinin güneybatı köşesine, çok amaçlı salon da hızlı düşen eğimle oluşabilecek uçurum algısını engelleyecek şekilde doğu cephesine yerleştirildi. Bu iki yapının arasından geçilerek ulaşılan okul yapısı, okul içi hareketlerin düzenleyicisi ve avludan sonra projenin ikinci sosyal omurgası olan cam hol etrafında organize edildi.

Etiketler

Bir cevap yazın