Katılımcı (Özdihan Gökçe Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Özdihan Gökçe Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Konum

Yarışmanın yeri, Kırklareli iline bağlı Lüleburgaz ilçesi’nin kuzey girişinde, Pınarhisar yolu ile Hamitabat yolu kesişiminde bulunmaktadır. Arsa kuzeyde Lüleburgaz deresi yatağı ile sınırlı olup, 11143 m2 yüzölçümüne sahiptir. Bölgenin askeri alanlar içinde kalması nedeniyle arsa çevresinde yapılaşma yoktur. Arazi içinde yoğun ağaç dokusu mevcuttur. Bu dokuyu mümkün olduğunca korumak projenin temel amaçlarından biri olmuştur.

Tasarım Kriterleri

Tasarımın ana kurgusu oluşturulurken; arsanın her iki yönündeki yolları birleştiren ana aks, Türk halkı ve Kore halkını buluşturan anı yolu-barış yolu olarak düşünülmüş; dik kesen aks ise Türk askerinin vatanından binlerce kilometre uzakta, üç yıl süren kan ve barut dolu mücadelesini anlatmaktadır. Tören alanından başlayıp alt kotlara kadar devam eden su ögesi, İskenderun limanından başlayıp 24 gün süren ve Pusan limanında son bulan deniz yolculuğuna işaret eder.

İki halkın birlikteliğini vurgulayan saçağın altındaki ana aksın bir tarafı tören alanı olup, diğer tarafında ona hizmet eden şeref salonu ve kafeterya yer almaktadır. Anıt ile sonlanan tören alanı üst kotta bırakılıp, kalan tüm fonksiyonlar alt kota yerleştirilmiştir. Böylelikle arazinin doğal dokusuna da en az müdahalede bulunulmuş, mevcut ağaçların büyük bir kısmı korunmuştur.

Tören alanındaki havuz içinde yükselen anıt duvarları, Türk askerinin üstün niteliklerini anımsatırken, aynı zamanda tüm şehitlerimize saygı duruşu niteliğindedir. Anma mekanı ziyaretçisine geçmişi hissettirirken, anısını bugünde yaşatır. Projenin genelinde kurgulanmış duvarların tümü brüt beton olarak bırakılmıştır. Bu çıplak beton heykeller tüm dış etkilere açık olmasına rağmen, duruşu ile halkın belliğinde yer edecektir. İç kısımlarında yer alan rölyef ve şehit isimleri, düşmana ve soğuğa aldırmadan ölüme koşan şehitlerimizi bize hatırlatmaktadır.

Ana akstan ayrılan iniş rampası ile ziyaretçileri alt kotta bulunan müze ve sergileme alanlarına ulaştırmak amaçlanmıştır.

Kalıcı sergi salonu, esnek bir sergilemeye uygun olarak tasarlanmıştır. Çatı yüzeyindeki açıklıklar vasıtasıyla doğal ışık belirli noktalarda içeri alınmış, sergileme alanları öne çıkarılmıştır. Kütüphane ise müzenin bir parçası olarak yanında konumlanmış, çatının belirli noktalarından doğal ışık alması sağlanmıştır. Aynı zamanda bu iki mekanın ışık aldığı kuzey yönündeki iç bahçeye çıkışı da sağlanmıştır.

Geçici sergi salonu, düşey iç bahçelerle zenginleştirilmiştir. Zemin katta bulunan kafeterya ve şeref salonuna bu kattan merdiven ve asansör bağlantısı bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın