Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

ARAZİ YAKLAŞIMI

Proje alanı Lüleburgaz’ın kuzey girişinde, Pınarhisar Yolu ile Hamitabat Yolu kesişiminde bulunan ve kuzeyde Lüleburgaz Deresi yatağı ile sınırlı, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli, 11.143 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazdır. Proje alanı üzerinde taşınabilir özelliği olan ve korunması gereken ağaçların yerleri belirtilmiştir. Pınarhisar Yolu ve Hamitabat Yolu üzerinde taşıt trafik yönleri belirtilmiştir. Anıt ve müze yapısı proje alanına korunması gereken ağaç yerlerine ve konsept tasarımına göre yerleştirilmiştir. Proje giriş alanından sırasıyla tören alanı, anıt, müze ve müze park-orman alanına ulaşılmaktadır. Peyzaj alanı tören alanı, anıt ve müze yapısının konumu ve konseptine tasarlanmıştır. Proje giriş alanında araçların ziyaretçileri bırakması için bir araç giriş alanı yer almaktadır. Ziyaretçiler bu alandan sırasıyla tören alanı, anıt, müze ve müze park-orman alanına ulaşabilirler. Proje alanında 20 araç ve 2 otobüs park yeri olan ikinci bir araç girişi yer almaktadır. Ziyaretçiler bu ikinci girişten sırasıyla müze park-orman ve müze yapısına ulaşabilirler Yaya girişleri iki şekilde yapılmaktadır. Ana giriş tören alanı ve anıt alanından yapılmaktadır. Ziyaretçiler anıt önünde yer alan tören alanından sonra müze yapısına ulaşmaktadırlar. Otopark girişinden giriş yapan ziyaretçiler müze park-orman alanından geçerek müze yapısına, anıt ve tören alanına ulaşabilirler.

MÜZE ANIT YAKLAŞIMI

Proje yapısı bir anıt-müze yapısıdır. Yapının içinde yer alan kalıcı müze mahali savaşın karanlık halini anlatmak için toprak altında düzenlenmiştir. Müzenin en düşük kotu savaşın karanlık ve kanlı yüzünün simgelemektedir. Yapı iki yeşil rampa ile yükselmesi göğe yükselmeyi sembolize etmektedir. Uzun yeşil rampa vatanlarını savunan Korelileri, kısa yeşil rampa yardıma gelen dost kuvvetleri simgelemektedir. Her iki kolun birleşerek tek vücut olması, aynı ideal uğruna birlikte mücadele ettiklerini betimlemektedir. Bu rampalar üzerindeki adım taşları mücadeleye katılan cesur yürekli insanların ayak izlerini temsil etmektedir. Yapının iki yeşil rampa ile yükselmesi mücadeleye katılan herkesin özgürlük için gittikleri yolu anlatmaktadır. Yapının en yüksek kotuna ulaşan çubuklar ve aydınlatma elemanları ile bu savaş sürecince canları pahasına mücadele eden insanların ışığa ve göğe ulaşmaları anlatılmak istenmiştir.

Müze-anıt yapısına +61.00 kotundan başlayıp +58.00 kotunda biten rampa ile girilmektedir. Rampanın iki yanında yer alan duvarda kalıcı müze sergi alanına ışık girmesini sağlayan düşey pencereler yer almaktadır. +58.00 kotundan müzeye giriş yapılmaktadır. Ziyaretçileri geçici sergi alanı karşılamaktadır. Bu alan geçici sergi alanı ve toplanma alanı olarak kullanılmaktadır. Geçici sergi alanından +54.10 kotunda yer alan iç bahçelerle galeri aracılığı ile ilişki kurulmaktadır. Müze giriş alanından rampalar ile kalıcı müze alanına giriş yapılmaktadır. Kalıcı müze alanın giriş bölümünde satış ve tanıtım bölümü yer almaktadır. Kalıcı müze mahali rampa müze alanı olarak tasarlanmıştır. Bu mahaldeki rampa eğimleri %5’i geçmemektedir. Müze girişinden itibaren bir rota ile +56.50 kotuna inilmektedir. Devamında tekrar +58.00 kotuna çıkan bir rampa ile kalıcı müze mahalinden çıkış noktasına ulaşılmaktadır. Giriş kotu olan +58.00 kotunda ıslak hacimler ve ana merdiven yer almaktadır. Ana merdiven ile +54.10 kotunda yer alan ofis katına ve +61.50 kotunda yer alan kafe kotuna ulaşılmaktadır. +54.10 kotunda ofisler, teknik hacimler, şeref salonu, ıslak hacimler ve depolar yer almaktadır. Ofisler ve şeref salonu bodrum katta yer aldığı ve ışık alabilmesi için bu katta iç bahçeler kurgulanmıştır. İç bahçelerde peyzaj tasarımı yapılmıştır ve üst cam elemanlar ile ışık alabilmektedirler. +61.50 kotunda ana merdiven ile ulaşılan kafe mahali bulunmaktadır. Kafe mahalinden +61.00 kotuna iki adet acil çıkış yer almaktadır. +61.50 kafe kotundan galeriler ile +58.00 kotu giriş mahali ve +57.10 kotu geçici müze mahali ile ilişki kurulabilmektedir. Aynı zamanda +61.00 kotu dış mekanda yer alan yansıma havuzu, peyzaj alanı ve tören alanı ile görsel bağlantı kurulabilmektedir. Kafe mahalinden tek kollu bir merdiven ile +65.00 kotunda yer alan kütüphane mahaline ulaşılmaktadır. Kütüphane mahali yapı konstrüksiyonu gereği yüksek tavanlı bir mahaldir. +61.00 kotu dış mekanda yer alan peyzaj alanı, yansıma havuzu ve tören alanı ile görsel temas kurulabilmektedir. Yapıyı konstrüksiyonunu düşeyde perdeler ve yatayda plak döşemeler oluşturmaktadır. Mekanik havalandırma ve ısınma sistemleri elektrikli olarak kurgulanmıştır. Yapı bir kamu yapısı olduğu için engelli ulaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Yapı girişi engelli girişine uygun olarak rampa ile yapılmaktadır. Kalıcı müze alanına ulaşım ve içerisinde dolaşım dahi rampa ile sağlanmaktadır. Bu sebep ile engelli ulaşımına uygundur. +61.50 kafe kotuna ulaşım +61.00 kotundan direk yapılabilmektedir. Asansör ile ofis katı, giriş katı ve kafe katı arasında bağlantı sağlanabilmektedir ve engelli ulaşımına uygundur. Kütüphane kotuna engelli ulaşımı merdiven engelli asansörü ile sağlanmaktadır. Konsept tasarımı gereği kalıcı müze mahali toprak altında yer almaktadır. Bu durum savaşın karanlık yüzünü vurgulamaktadır. Yapı iki ana rampa ile yükselmektedir. Uzun rampa ülkelerini savunan Korelileri, kısa rampa ise destek kuvvetleri simgelemektedir. Yapı taşıyıcı elemanlar ve çubuklar ile en üst kotuna ulaşmaktadır. Bu durum ile savaş sürecince canları pahasına mücadele eden insanların ışığa ve göğe ulaşmaları anlatılmak istenmiştir. Konsept sonucunda toprak altından başlayan yaklaşık+20.00 metre kotuna ulaşan müze anıt yapısı ortaya çıkmıştır. Bu konsept kurgusu yapının kesit ilişkilerini etkilemektedir. Ofis katı iç bahçeler ve galeriler ile giriş-müze katı ile ilişki içeresindedir. Giriş müze kotu olan +54.00 kotu galeriler ile ofis katı, kafe katı ve cam yüzey ile ilişki kurmaktadır ve ışık alması sağlanmıştır. Kütüphane kotunun tavan yüksekliği binanın formu ile şekillenmektedir. Kesit galeri ilişkileri sayesinde geçici sergi mahali, kafe ve kütüphane katı ışık alabilmekte ve tören ve peyzaj alanları ile ilişki kurabilmektedir.

PEYZAJ YAKLAŞIMI

Proje alanında yer alan mevcut ağaç envanterinde taşınabilecek ve korunması gereken ağaçlar bulunmaktadır. Konsept mimarı tasarımında korunması gereken ağaçlar korunmuştur. Taşınabilir ağaçların yerleri ise peyzaj tasarımına göre belirlenmiş ve uygun transplantasyon teknikleri ile nakledilmişlerdir. Proje alanında bir MÜZE PARK – ORMAN alanı tasarlanmıştır. Bitkisel tasarım yapılırken bölgenin coğrafi ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak kullanılacak bitkilerin dört mevsim renk armonisini sağlayan, mevsim geçişlerini vurgulayan türler olması tercih edilmiştir. Müze park ormanı içerisinde yürüyüş parkuru ve yeşil adalar bulunmaktadır. Yeşil adaların bitkisel tasarımı yapılırken mevcut faunanın devamlılığın sağlanması ve çeşitliliğin arttırılması amacıyla orman alt dokusu yer örtücü bitkiler ve çalılarla zenginleştirilmiştir. Anıt çevresinde ise algıyı bozmamak amacıyla bitkilendirme yapılmamış yalnızca korunması gereken ağaçlara yer verilmiştir. Tören alanında yansıma havuzları bulunmaktadır. Müze anıt yapısının çatısı yeşil çatı olarak tasarlanmıştır ve peyzaj alanı olarak kullanılmaktadır. Yapı içerisinde iç mekan tasarımına uygun olarak iç bahçeler yer almaktadır. İç bahçeler ofis alanının gün ışığı almasını ve mahaller arasında görsel bağ kurulmasını sağlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın