Katılımcı, Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Proje alanı 3 farklı arkeolojik kazı alanını içermektedir. Bu 3 kazı alanından ikinci ve üçüncü kazı alanları birbirlerinin devamı gibi topoğrafik özellik gösterirken 1. kazı alanında kule şeklinde bir köşk kalıntısı bulunmaktadır.

Birinci kazı alanında köşk kalıntısının arkasında cam bir platform tasarlanarak bu kazı alanının üzerinde gezilebilmesi ve köşk kalıntısının yüksek kottan da algılanabilmesi için bir seyir platformu işlevi görmesi öngörülmüştür. İkinci ve üçüncü kazı alanlarında ise cadde kotuyla tepenin üst kotu arasında yaya bağlantıları sağlayacak şekilde 100 metrelik alan ölçek olarak parçalanmıştır. Bu alandaki en önemli sorunlardan biri 2 ve 3. kazı alanının 100 metre boyunca bulvar üzerinde bir bariyer etkisi yapmasıdır ve tepenin üst kotlarına ulaşmaya engel olmasıdır. Kurgulanan rampalar aracılığıyla arkeolojik alanın ve üzerinde bulunduğu Alaeddin tepesinin kentle olan yaya bağlantısı güçlendirilmiştir.

Arkeolojik alanlardaki ikinci bir problem ise çok spesifik bir bilgi alanı olmasından dolayı ilk defa gelecek kişiler için 100 metre uzunluğunda bir alanın taş tarlası algısı oluşturacak olmasıdır ve basından bakan birinin sonunu, ortadaki kısımları görme isteğini kaybederek alandan ayrılmak isteyecek olamasıdır. 100 metre uzunluğunda bir ucundan bir ucuna görülebilecek bir alan olarak alanı tanımlayan taşıyıcı örtü kurgulamak yerine parçali üçgen kütlelerle alanın daha alt bölgelere ayrılması ve her bölgenin ziyaretçiler üzerinde merak uyandırarak ilgiyle gezilmesini teşvik etmesi kurgulanmıştır.

Etraftaki mevcut yapı stoğunun ölçeği açısından da  üçgen parçalanmalarla bu uzunluktaki bir alan için daha uygun bir ölçek elde edilmiştir.

Üçgen hacimler arkadaki kümbet yapısının konik çatısına referans vermektedir, Türk Çadırı olarak da anılan kümbet yapılarının bu mimari formu dönemin en belirgin mimari ögelerinden biridir. Her üçgen kütle farklı eğim acılarıyla kümbet yapısının mimari formuna modern bir bakış açısıyla referans vermektedir.

Tasarlanan üçgen hacimlerin üzerinde kentlilerin farklı zamanlarda kullanabileceği platformlar tasarlanmıştır. Çocuk kaydırak parkı, insanların kendileriyle baş başa kalabilecekleri çiçek parkı, açık hava sanat galerisi ve müzik etkinlikleri için amfi alanı 4 farklı üçgenin yola doğru olan eğimlerinde tasarlanarak alanın günün her vaktinde aktif şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın