Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

KENTSEL YAKLAŞIM
Selçuk tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelendiğinde zengin bir tarihi, kentsel, kültürel birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Bu birikimin birçok farklı medeniyete yüzyıllar boyu hizmet etmiş olmasının getirdiği zengin kültür mirası, kentin her yerinde izlenmektedir. Tarihi birikiminin yanında mevcut kent kimliği incelendiğinde yatay şehirleşmenin getirdiği insani değerlere saygı ve kentin yaya olarak erişilebilirliği görülmektedir.

Kent merkezinin iki ana ulaşım yolunun çevresinde şekillenmesi, merkezde bir aks boyunca uzanan şehir hayatı çeperde ise üniversite ve liselerin yayılması ile mekânsal kent organizasyonu kentin her noktasında yaya odaklı bir kent düzeninin sonucudur.

Proje alanı şehrin güney çeperinde sayılabilecek kent merkezinden gelen Kubilay caddesine cephe, etrafında ise spor alanları, hafif sanayi ve konut dokusuyla çevrelenmiş önemli bir konumda yer almaktadır.

Alanın mevcut yeşil dokusu, mahalle ölçeğinde duyulabilir ve görülebilir imkanlarının projeye aktarımı projenin ana yaklaşım kararını oluşturmaktadır.

BAĞLAM
Gençlik ve Kültür Merkezi programı ile alanın kamusal alan kullanımının bir bütün olarak ele alınması ve mevcut yeşil dokunun devamının homojenizasyonu projenin ana fikridir. Proje alanında yaya yaklaşımı olarak tek bir cephe ya da noktadan değil alanın birçok noktasından kullanıcı ile etkileşime girmesi sonucunda yaya olarak rahat erişilebilir ve kamusal alan kullanımının maksimum seviyede tutulması hedeflenmiştir.

Kullanıcı profilinin mekan alışkanlıkları ve birimlerin birbiriyle ilişkileri incelendiğinde mekan organizasyonunun zemin kat kullanımını maksimum seviyede tutarak yarı geçirgen bir avlunun etrafına yayılan kütlelerden oluşturulmuştur. Kütle düzeni ve mekânsal ayrışma, birimlerin kullanım sıklığı göz önüne alınarak biçimlenmiştir.

Alanın çeperine dönülen ve mekanları bir arada tutarken yer yer bırakılan geçişlerle yaya kullanımını ön plana çıkaran ”KENT PENCERESİ”, tarihi bir duvarın modern bir yorumudur.

KÜTLE OLUŞUMU
Parçalı kütle düzeni içerisinde gösteri salonu alanın güneyine yaslanmıştır. Salon fuayesi Kubilay Caddesinden giriş alırken fuayesi avludan görülebilir ve duyulabilir hale getirilmiştir. Salon fuayesinden ulaşılabilen ve avludan çalışan kafeterya gösteri salonuna entegre edilmiştir. Alanın kuzey cephesinde atölyeler için giriş mekanı eklenmiş ve atölyeler (+4.50) 1. Katta avlu boyunca uzanarak doğu cephesinde terasla birlikte açık hava sinemasını oluşturarak zeminle birleşmektedir. Kubilay cephesinde alanı ortalayan korunması gerekli ağaçların kapladığı alan avluya geçiş için bırakılırken bu mekan salona entegre kafe ve restoran ile kullanımı sağlanmıştır. Sinema salonu girişi bir cafe/restoran ile birlikte zemin katta ulaşılırken salonlar bodrum katta çözülmüştür. Bodrum kat içinde gösteri salonu, eğitim bloğu ve sinemalar için bağlantı verilmiş ve avluya direk ulaşım için bir asansör eklenmiştir.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın