Karabük Kentsel Merkez Yeniden Canlandırma Projesi / Belediye Hizmet Binası Tasarımı

Karabük Kentsel Merkez Yeniden Canlandırma Projesi / Belediye Hizmet Binası Tasarımı

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Yılmaz Şahin Ayyıldız'ın, Prof.Dr. Aysun Özköse, Yük.Mimar Bilal Yakut, Yük.Mimar Çicek Özmert, Yük.Mimar Ebabekir Özmert ve Arş.Gör. Emre Karataş yürütücülüğünde hazırladığı ‘Karabük Belediyesi Hizmet Binası’ projesi.

Sosyal Ağ

Nikah, düğün, konferans, çok amaçlı salon gibi daha çok halka hitap eden halkın vakit geçirebileceği sosyal birimleri içeren odak noktasıdır.

Her birimin belediye avlusu ve meydanla olan ilişkisi ile halkı içeriye çekme çabası içindedir. Konferans salonu özelleştirilerek zeminden yükseltilmiş ve zeminden üst kata kadar uzanan bir atrium etkisi yaratan fuayeyle birleştirilmiştir, blokların altında yer alan, sosyal vakit geçirme alanı doğrultusunda kafeterya ve mini açık sinema ile çevrilmiştir.

Cephesinde corten panel kullanılmıştır. Modern mimarlığın ve ekolojik yaklaşımın doğrultusunda bu malzeme geri dönüşümü, ısı yalıtımı Karabük’e ithafen demir çelik bazlı birçok madenin karıştırılmasıyla elde edilen bu yapı malzemesi kullanılmıştır.

İşlev Ağı

Müdürlük ve başkanlık binasının bulunduğu odak noktasıdır. Güney ana yola cephe vererek, kentliyi ve kente gelecek olan misafir vatandaşları karşılayıcı bir etki kılması hedeflenmiştir. Tasarım noktasında müdürlük ve başkanlık blokları konsepte uygun olarak 5 metre yukarı kaldırılmış ve zemin katlarda 7/24 halk ile temas kurabilecek bir tasarım hedeflenmiştir.

Zemin katta bulunan kafe-sergi, kütüphane alanlarıyla halkın işlevselliğin yanı sıra vakitlerini geçirebilecekleri sosyal alanları kentliye sunmak hedeflenmiştir.

Genel Cephe Sistemi

Cephede taşıyıcı çelik sistem ve güneş kırıcı çelik dikmeler kullanılmıştır, dikmeler arasında tasarlanan kısmi bölgelerde corten panel ile çeşitli kapamalar yapılarak hem görsel tasarım hem de ısı yalıtımı ve geri dönüştürülebilir ‘sürdürülebilir’ bir malzeme kullanılmıştır.

Formsal Yaklaşım

Genel olarak kent ve kentli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tasarım kapsamında proje ‘işlev ağı’ ve ‘sosyal ağ’ olmak üzere iki odak noktasına ayrılmıştır. Ortak kullanım noktası ya da alanı olarak tanımladığım ‘belediye avlusu’ tüm birimlerin birbirleriyle irtibat kurmalarını ve iki temel aks (kentsel ve kamusal) doğrultusunda avlu, meydan ve kütleler arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır.

Kamusal ve Kentsel Aks

Kamusal aks olarak işlevlendirdiğim aksın temel görevi; güney hattında bulunan işlek ve tasarıma cephe veren ana yol ve Kardemir’e cephe veren bölge ile kuzeyde bulunan kamusal birimlerin arasında bir bağlantı koridoru oluşturabilmek ve bunu tasarladığım belediye hizmet binası ile sağlamasıdır. Kentsel aks olarak belirlediğim aksın temel işlevi yoğun çarşı bölgesinden tasarım alanına talebi artırmak ve belediye binasını konsept gereği canlı işlevsel kentliyi içine çekme çabasında tutmayı başarabilmek. Aksın diğer bağlantı noktası ise kültür ve bağlantı köprüsüdür. Bu köprüyle gerçekleştirilecek olan bağlantı ile aks devamlılığı sağlanmış olacaktır.

Kültürel Bağlantı Aksı

Araç çayının diğer kıyısında bulunan proje grup arkadaşlarım ile düşünülen kendi arazime giren kısımlarını projelendirdiğim ve tasarladığım çelik işlev bağlantılı köprü. Karşıda kıyıda bulunan kültür merkeziyle doğrudan bağlantı kuran aks, işlevsel ve sosyal iletişimin kurulmasında büyük rol oynuyor.

Bağlayıcı Saçak

Kütleler arası bütünlüğü sağlamak için, çelik strüktür hem simgesel hem işlevsel bir saçak sistemi kullanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın