İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

"Uşak Belediyesi - İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık-Kentsel Tasarım Projesi" Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan bir yarışma ile elde edilmiştir.

Uşak İsmetpaşa Caddesi, kentin çok katmanlı tarihsel dokusu ve günümüzün sosyo-ekonomik yapısının merkezini oluşturmaktadır. Cadde, günümüzde, önemli kamu yapıları, bankalar, doktor muayenehaneleri ve alt katlarda ticari işlevin sürekli devinim halinde bulunduğu yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir ana eksen olarak tanımlanabilir. Sosyal etkinliklerin merkezi olan Cadde, Uşaklılar tarafından, biraz da şikayetâmiz bir ifade ile “Mecburiyet Caddesi’ olarak anılmaktadır. Bu ana eksenin bir ucu tarihi niteliklere sahip Cami, Bedesten, Arasta ve Belediye Binası ile biçimlenirken, diğer ucunda kentin merkezindeki tek park, Vilayet Binası ve Heykeltıraş Tankut Öktem’e ait Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Heykeli yer almaktadır.

Tasarım aşamasında, alanla ilgili yazılı ve çizili kaynaklara başvurulmuş, alana ait tarihsel bilgiler derlenmiş ve bunların alan ile ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Edinilen bilgi ve belgeler modellenmiş ve bağlamına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Alanın, sorunları özelleştirilmiş, özgün problemleri bulunmaya çalışılmıştır. Kentin omurgası niteliğindeki alanın, görsel ve fiziksel niteliklerinin düzeltilmesi ve böylece kentin yaşam kalitesinin artırılabilmesi için bir ortak dil yaratılması amaçlanmış, tarihsel arka plan, aktörler, araçlar ve dolayısı ile müdahale biçimleri bir tasarım objesine dönüştürülmüştür. Bu Tasarım Objesi –Sonuç Ürün-sürdürülebilirlik ilkesini gözeten peyzaj ağırlıklı bir dildir. Kentin zaman içinde yaşadığı yıkımlar ile kaybettiği değerlerinin kavramsal ve anlamsal olarak yeniden kurgulanması, yaratılan çağdaş dilin kentin ölçeği, binaların özgün değerleri ve bellek yitimlerinin tekrar geri kazanılması için kullanılması amaçlanmıştır.

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

1. Ödül, Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

 

Etiketler

Bir cevap yazın