Gökçeada DC Evi

Gökçeada DC Evi

Gökçeada'nın merkezine 4 km uzaklıktaki Bademli Köy’de yer alan taş ev ve müştemilatı DAFNİ Mimarlık tarafından restore edildi.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Arsada bulunan ev ve müştemilat yapıları için rölöve –  restitüsyon – restorasyon projeleri çizilmiş ve yapılar II. Grup olarak tescillenmiştir. Yığma taş yapı olarak inşa edilen ev tümüyle ayakta iken arsa içerisinde bulunan müştemilat yapısı oldukça yıkıktı. Restitüsyon projesi aşamasında ev ve müştemilat yapılarının planlaması yapılırken mevcut binaların plan özellikleri değerlendirilip geçmişin öngörüsü yapılmıştır. A. Passadeos’un “İ Laiki Arhitektoniki Tis İmvrou” (İmroz’un Halk Mimarisi) kitabından referansla değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır. Kitap ve tanıklıklardan referansla ayakta olmayan müştemilat yapısı ocak ve depoya sahip iki bölümlü bir konaklama mekanı, ev (ana bina) ise  zemin katta ortadan girişli, orta aksta merdiven ve sağlı sollu ambar ve oda mekanlarına, üst  katta merdivenin sağ ve solunda iki adet odaya sahipti. Bademli Köy, Rum nüfusun ağırlıklı olduğu 1960’lı yıllara kadar bahçeli konutların olduğu bir köydü. Konutlarda alt kat depo, ambar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üst kat konaklama ve yaşam mekanı olarak kullanılmaktaydı. Çalışılan yapı da köyün tipik ev ve müştemilat özelliklerine sahip olup evin taş örgüsü özenli ve muntazam yapıdadır.

Restorasyon projesi tasarımında ev ve müştemilat yapılarının plan şemaları ve işlevlerine ait özellikler korunarak günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir tasarım anlayışı ele alınmıştır. Evin ortadan giriş ve merdiven konumu korunarak merdivenin arkasında tuvalet, çamaşırlık ve depo gibi servis alanları konumlandırılmış, geçmişte ambar olan mekan benzer bir işlevle mutfak ve yemek alanı olarak değerlendirilmiştir. Girişte sağda, eskiden ocaklı bir oda olan mekan, ocaklı bir oturma alanı olarak tasarlanmıştır. Üst kata çıkıldığında bir tarafta ebeveyn banyolu oda, diğer tarafta yine eski işlevine atıfla mevcut ocağın korunduğu bir salon bulunmaktadır. Ebeveyn banyolu odada gerek açık çatının mekana katkısının hissedilmesi gerekse tavan ile duvar bağlantısının kopartılarak gün ışığının katın tümünde hissedilmesi amacıyla camlı demir doğramalı kapı ve tavana çıkan doğrama sistemi tasarlanmıştır. Ana evin cephe özelliklerine bakıldığında ise karakteristik bir özellik olarak giriş kapısının üzerinde balkon bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın