Eşdeğer Ödül, 2019 Ytong Mimari Fikir Yarışması: “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu”

Eşdeğer Ödül, 2019 Ytong Mimari Fikir Yarışması: “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu”

Proje Raporu

Flâneur

Flâneur, yürümenin duyumsamayı sağlayan ritmini yüceltir. Yürüme eyleminin kendisi mekânların telaffuz edilmesini olanaklı kılar. Birçok nitelikten öncelikleri belirlemeye yarar, durup gözlemcinin algılarını derinleştirme imkânı veren bir yavaşlama hareketidir. Flâneur, bir önermedir.

‘’Yürümek sadece evle iş arasında gidip gelmek, bir yere yetişmek veya koşuşturmak değil de evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak olabilir mi? Yeryüzüyle hemhal olup kendimizi başkalaşmaya açarak yürüyebilir miyiz?’’

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

Yürüme aracılığıyla yavaşlamak ve gözlem yapmak, insanların yaşam tarzları hakkında fikir verir, böylelikle insan ölçeğini ve yaşantısını düşünmenin yararlılığını kanıtlar. Gözlemcinin algısı mevcut tasarımın gelecekteki bir tasarım için nasıl değiştirileceğine dair bir yön duygusu verir.

Bir olayın ya da bir görüntünün yansıması algılarımıza yürüme pratiğiyle ulaşır. Önerilen yürüme pratiği bize yansımanın türevlerini verir. Bakarken aynı zamanda çevre izlenimleriyle düşünce üreten kişi, baktığıyla arasında zihinsel bir bağlantı kurarak arayışa girer.

‘FLÂNEUR’ün küçük rotası bir arayış, bir aralık, bir menzildir. Aklımızda kalan her iz yeni bir yolculuk başlatır. Bu süreçte kişinin düşünceleri zihninde bir değişiklik yaratmasa da algısal sürekliliğin bir parçası olur. Yürüyerek deneyimleme pratiği algılarda ortak ve farklılaşan birtakım veriler sağlamaktadır. Süreç, bu algıların birliktelik noktalarında aktarılmasını ve etkileşimini kapsar.

Birliktelikler algıların aktarılmasında, değişmesinde önemli bir yer tutar ve eğitim pratiğinin bir parçasıdır. Önerilen programın dinamiği, bulunulan ve keşfedilen yerin yaşantısına, mimarlık kültürünü aktarmanın bir yoludur. Bu programın yaşantıyı takip edebilmesi değişimle ve etkileşimle mümkün kılınır. Bu süreçte durup bir arada olmanın ve beraber üretmenin deneyimlendiği birliktelikler mevcut durumu şekillendirme biçimidir. Bunu kolektif olarak diğer öğrencilerle birlikte öğrenme, algılama, üretim deneyimi ve etkileşim üzerinden yapar. Zihinsel ve fiziksel yolculuğun birleşimini içeren bu süreç tasarımı herhangi bir yerde, farklı düzlemler üzerinde mümkün kılınabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın