Eşdeğer Mansiyon, Gaziantep 100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Gaziantep 100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması

PROJE RAPORU

ANITPARK

Yeni AnıtPark’ın, kentlinin uzaklık, yakınlık, yönelimsellik ve temas üzerinden oluşturduğu bilişsel haritasına güçlü bir mekansal ve tarihsel iz bırakması amaçlanmıştır. Bununla birlikte AnıtPark’ın fiziksel olarak yakınlaştıkça çözünürlüğü artan, uzaklaştıkça muğlaklığın gücünü üstüne alarak kentli zihninde önemli bir yere sahip olacağı öngörülmüştür. Anlamın üretilebileceği tek yer olan yüzeyler ve bu yüzeylerin kent ile entegrasyonu AnıtPark’ın öncelikli hedefidir. Tarihsel bir olayın tek bir plastik nesneye atfedilmesi maddenin ve belleğin doğasına aykırı bir durum olarak düşünülmüştür. Önerilen AnıtPark, deneyimin kendisi ile birlikte var olan bir algılanım-duygulanım ilişkisi tasarlamak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca isimlendirilen, deneyimden yoksun bir fiziki nesne yerine kentsel bağlamla sıkı bir ilişki içerisinde kendini var eden bir anıtın ortaya çıkartılması proje kurgusunun temel prensibidir. Kurtuluşun 100. yılı için tasarlanan anıt, aynı zamanda kentin farklı çağlardaki gerçekleşmelerini heterotopik bir düzlemde yeniden canlandırarak kentlinin yaşam olanaklarını arttırmak için bir fırsat olarak düşünülmüştür. Yeni tasarlanan AnıtPark’ın vasıtasıyla tarih ile kurulan bağ, metafizik bellek düzleminden kurtarılıp, aşkınsal bir pozisyonda gündelik deneyimi koşullandıran bir role bürünmesi amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın