Eşdeğer Mansiyon, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Holosen; dünyanın varoluşundan itibaren iklimsel özelliklerin dengeye ulaştığı jeolojik devrenin ismidir. 19. yüzyıl itibariyle artan insan faaliyetleri ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla tetiklenen iklim değişikliği bu dengenin aksine kriz ortamı oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin seyrini değiştiren nedenlerden bir diğeri ise turizmin yapılış şeklinin karmaşıklaşan tüketim türünü de beraberinde getirmesidir. Özellikle Antalya’da iklim değişikliği riskinin yoğunlaştığı alandaki kitle turizmi büyük kütleli yapılara, yoğun enerji kullanımına ve arazi kullanımda değişime ihtiyaç duymaktadır. Turizm merkezlerinin iklim değişikliğinden zarar görmesi ekonomisi turizme bağımlı Antalya için risk oluştururken, kitle turizmi olarak devam etmesi iklim değişikliğini tetiklemektedir. Bu nedenle çeperde kırsala yayılan alternatif turizm çeşitleri ile daha kompakt, karbon ayak izi düşük, sürdürülebilir turizm planlaması gerçekleştirilebilir. Bu durum kırsal alandan kente göç olgusu yerine tersine göçü özendirecek yaşam kurgusu oluşturabilir. Bu kurgudan hareketle Antalya’nın çeperinde Elmalı’da, ATSO-BAKA tarafından kırsal turizm potansiyeli taşıyan köyler arasında belirtilen Akçaeniş çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Projede amaç; agroturizmin eğitim, üretim, atölye, satış ve konaklama olarak belirlenen aşamalarına yönelik hafif malzemeden üretilen birimlerle köye eklemlenmek ve köylü, kentli, turist arasında öğretme, öğrenme ve deneyim akışı gerçekleştirmektir. Birim tasarımlarında iklim değişikliğine dirençli tasarım için gri suyun dönüştürülerek kullanımı, tarım alanlarında damlama yöntemiyle sulamaya geçilmesi, güneş panelleri ile enerji üretilmesi ve terracotta duvar ile yapının havalandırması sağlanmıştır. Konaklama birimlerinde ise; geleneksel Antalya evi tipolojisini yansıtan sofa kurgusu uygun bir iklimlendirmeye olanak sağlamıştır.

Özetle, iklim değişikliğinin Antalya’da turizme etkisine yönelik kriz yönetimi gerçekleştirilirken, önerilen kurgu ile turizmin iklim değişikliğine etkisi minimize edilmiştir. Ayrıca oluşturulan birimler afet anında hızlı olarak üretilerek eklemlenebildiği için geleceğe yönelik yeni bir kurgunun önünü açmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın