Düşey Kent

Düşey Kent

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ece Melisa Tunca'nın, Zonguldak Fener Mahallesi için Murat Sönmez yürütücülüğünde tasarladığı projesi.

Proje Raporu

FİKİR ALTYAPISI

Zonguldak kentini okurken karşılaşılan ilk unsur Zonguldak’ın sert ve eğimli topografyası olmaktadır. Zonguldak’ın bu topoğrafyayla mücadelesi sonucunda ise “merdivenler kenti” kavramı ortaya çıkmıştır. Yüksek oranda yamaçlara ve eğimli arazilere sahip olan Zonguldak, bu duruma rağmen geçmişten beri süregelen düzleştirme veya düzlüklere yerleşme durumunu kendi bünyesinde devam ettirmiş durumdadır. Bu noktada bu durumun yeniden ele alınması ve göz ardı edilen topografik bölgelerin yeniden yorumlanarak mimari bir karşılığa ulaştırılması fikri ortaya çıkmıştır.
 

PROBLEM

Bölge anlamında daha da özelleşildiğinde bu zorlu topografyanın keskinleşmiş bir şekilde Fener Mahallesi’nin kıyı şeridindeki falezlerde görmek mümkün olmaktadır. Bu falezlerin mevcut durumunda ölü bölge olduğunu söylemek mümkündür. Falezler mevcut yapılanma ve deniz arasında keskin bir perde oluşturmuş, Fener Mahallesi’nin sahip olduğu bütünlüğü sekteye uğratmıştır.
 

TASARIM ÖNERİSİ

Bu tasarımın amacı, düşey düzlemlerin var olduğu bu bölgede, bu duruma uyum sağlayarak düşeyde bir kent fikrinin, yaşayış biçiminin yeniden tasarlanmasıdır. Bu noktada söz konusu bölgedeki bütün yapılanma yok edilmiş ve falezlerde en baştan kurgulanmıştır. Tasarlanış biçimi üst üste gelişen yığma bir kent olmaktadır. Tasarım “şehrin eksenini döndürmek”, “şehri akıtmak”, “süpürmek” ve “yıkmak” kavramlarıyla açıklanabilmektedir. Mevcut kent yaşayışında var olan ulaşım, sokak, kamusal alanlar gibi unsurlar kentin ekseninin döndürmek kavramıyla yeniden tasarlanmıştır. Bütün sistem topoğrafik duruma entegre bir şekilde gelişmiştir.

 

DÜŞEY KENT

 

 

Etiketler

Bir cevap yazın