Bir Mimar Bir Örüntü

Bir Mimar Bir Örüntü

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Şeyma Özdemir ve Seval Ağırbaş tarafından, Burak Altınışık yürütücülüğünde hazırlanan Güncel Mimarlık Tartışmaları üzerine 'Bir Mimar Bir Örüntü' konulu animasyon çalışması.

Ders İşleyişi

Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor ve Aykut Köksal ile Mimarlık Söyleşileri adlı programlar içeriğin veri tabanlarıydı. Söyleşilerden toplanan veriler ders işleyişince irdelendi, özünde yatan anlam ve anlam bütünü incelendi.

Kavramlar

Her mimar için mimarlığı kavrayış biçimi farklıydı. Mimarlık nedir sorusuyla başlayan serüven beraberinde yaklaşıma bağlı olarak değişen sorunsallar bütününü doğurdu. Bilmediğimiz kavramların tartışılacağı bir dünya kurmamızı sağladı. Soruya ve sorunsallara olan bakışımızı tazeleyen, yenileyen en önemlisi de farkındalık sunan bir durum ortaya koydu. Oluşturduğumuz bu dünya etkileşim içerisinde olduğumuz her bireyle birlikte küçülüp büyümeye başlayarak bir ortam oluşturdu (bir rota?). Bu ortam için de bahsi sıkça geçen “yer, coğrafya, kimlik, dil, bağlam” önemli bulduğumuz kavramlardı. Mimarların düşünsel arka planı kavramları ele alış biçimine yansıyordu. Bununla gelişen yeni kelimeler, bir bağıntı oluşturuyordu.

Örüntü

Süreç sonunda toplanan verilerin iki boyutta ilişkisi gözlemlendi. Kavramların oluşturduğu bir ağ mevcuttu. Birbirinden ayrı düşünülemezdi.

Küpün yüzeyleri kavramların arasındaki bağıntılar ile ilgili olup her bir yüzeye kelimeler yerleştirildi. Küplerin eklenip çıkarılabilmesi, ele alınıp incelenebilmesi yüzeyin dört bir kenarına kavramların yazılmasında etkiliydi. Yüzeydeki kavramlar mimarla olan ilişkisine göre etrafına ilişti. Mimarın kendiliğinden bir örüntüsü oluşmuş oldu.

Bu örüntü değişiminin tek bir açıdan gözlemlenebileceği öne sürüldü. Açı olayı sunucuların mimarlara olan yaklaşımı olarak ele alınabilir. Açının karşısında değişkenlik gösteren bir örüntü hem
mimarların düşüncelerinin dışa vurumu hem de kavramların toplum aracılığıyla yer değişimlerinin ve değişen kavramların birbiri üzerindeki etkisi olarak gösterilmeye çalışıldı. Gösterimin özellikle küp üzerinden yapılması bütün bu kavramların (kimi mimarda göstermeseler de) birbirini mimarlık ortamı içerisinde tamamlamaları olarak ifade edilmek istendi.

Etiketler

Bir cevap yazın