Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kentsel Düzenleme Projesi

Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kentsel Düzenleme Projesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi 4. sınıf öğrencisi Ece Öztürk'ün, 2021-22 Eğitim Yılı Güz Dönemi, Kentsel Planlama ve Tasarım 2 dersi kapsamında, Dr. İnci Olgun yürütücülüğünde hazırladığı Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kentsel Düzenleme Projesi.

Proje Raporu

Proje alanı, bitişik nizamda inşa edilmiş yoğun dokusu ile Beşiktaş’ın en düzenli yerleşimine sahip bölgesi Muradiye Mahallesi’dir. Mevcut durumda parsel sınırlarına yerleşen binaların yükseldiği yapı adaları ortadaki tek bir avluya yönlenmektedir. Öneri projede ise mevcut dokunun yerine her binayı kendine ait yeşil boşluk ile buluşturan, daha seyrek ve mevcut nüfus yoğunluğunu büyük oranda koruyan bir yerleşim deseni çıkarılmıştır.

Bölgenin eğimli topoğrafyasından faydalanarak farklı yüksekliklerde tasarlanan yapılar arasında teraslamalar ile daha geniş manzara ve yaşam alanı imkânı sağlanmıştır. Yapıların çatıları arasında ise merdivenli geçişler ve aynı zamanda her binanın kendisine ait olarak düşünülen bahçe alanlarındaki düşey sirkülasyonlar ile topografyaya uyumlu kütlesel bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Araç park alanı sıkıntısının çok yüksek olduğu ve özellikle iş çıkış saatleri gibi daha yoğun saatlerde park yeri bulmanın imkansız olduğu bölgede pazar alanı cumartesi günleri hariç otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu mevcut durum biraz değiştirilerek kullanılmakla birlikte daha fazla park yerine ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Yol üzerine yapılan ve hareketi kısıtlayan parklamanın yerine pazar alanının ve köşe parselin altı olmak üzere iki farklı yer altı otoparkı oluşturulmuştur. Otopark alanlarına giriş ve çıkış ise Şair Nedim Caddesi üzerinden trafik akışına uyumlu şekilde konumlandırılmıştır. Bunun dışında bölgede sıklıkla kullanılan scooter ve bisiklet gibi mikro mobiliteyi destekleyen taşıtlar için de park üniteleri oluşturularak şarj noktaları tanımlanmıştır.

Konut yerleşim tasarımının yanı sıra bölgenin önemli bir toplanma ve alışveriş alanı olan Beşiktaş Pazarı yine proje kapsamında ele alınmıştır. Pazar alanı yalnızca cumartesi günleri aktif olarak kullanılırken haftanın geri kalan günlerinde mahalle sakinlerine ortak bir buluşma alanı sağlayacak bir içerik çerçevesinde ele alınmıştır. Pazar işlevi devam ettirilirken geriye kalan günlerde de etkinlik/aktivite alanı, yeme içme mekanları vb. nitelikte kamusal mekan tasarımını destekleyecek şekilde proje programına dahil edilmiştir. Alandaki değişken eğimden de faydalanarak 3 katlı bir geçici pazar alanı kurulmuştur. Cumartesi günleri yine pazar işlevine devam edecek olan katlar kalan günlerde farklı işlevler için kullanılacaktır. Çeşitli ticari işlevlerle birlikte katların ortasında oluşan alan ise atrium benzeri biçimleniş üzerinden oturma alanları ile ilişkilendirilmiştir. Pazar alanının caddeye bakan ön tarafında ise yine eğimden faydalanarak oluşturulan basamaklanmalarla bir oturma alanı ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bir açık hava sahnesi tasarlanmıştır.

Program kapsamında konut alanları ile birlikte pazar alanında daha hareketli ve görece daha eğlenceli yaşam alanları oluşturularak şehrin sıkışık dokusundan uzaklaşmak ve daha yaşanabilir bir mahalle dokusu meydana getirmek hedeflenmiştir. Toplumun ihtiyaçlarının değerIendirilmesi ile eksikliklerin ve potansiyellerin belirlenmesi doğrultusunda yeni çözüm önerileri getirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın