Arkadia Apartmanı

Arkadia Apartmanı

IND [Inter.National.Design]'nin tasarladığı Arkadia Apartmanı Göztepe İstanbul'da bulunuyor.

Arkadia apartmanı İstanbul’un Asya yarımadasında Marmara Denizi’ne bakan güney tepelerinden biri olan Göztepe ilçesinde konumlanıyor. 1850’lerde kurulan bir banliyö kasabasının son ulaştığı kentsel doku günümüzde çok yoğunluklu münferit sonsuz apartman blokları topluluğuna dönüşmüştü. IND‘ye düşen tasarım işi, katı imar kurallarının yaptırımları ölçüsünde ve eski binanın apartman sakinlerinin de katılımıyla, mevcut eski binanın yıkılıp yeni Arkadia Apartmanı’nın hayata geçirilmesi.

Planlar çekme sınırları ve yönetmeliklerin elverdiği ölçüde apartman sakinleri ile beraber şekillendirildi. Cephe sistemi modüler bölüntüler, ahşap-metal / dolu-boş dengesi farklı pencere dizilerinin getireceği görsel zenginlik ile kurgulandı. Prefabrike ahşap paneller düşey ve yatay metal bölüntüler ile karşıtlık oluşturuyor. Yapının kısa cephesine düşen yaşam mekanları benzer bölüntü sistematiği içerisinde dışa açılan daha şeffaf bir cephe olarak tasarlandı. Peyzaj da aynı modüler felsefeyi kullanarak yeşil alanlar, taş ve su ögeleri parçalarına ayrılarak yapısal özellikleri kendi doğası ile şekilleniyor.

Etiketler

Bir cevap yazın