Ankara Kent Tarihi Müzesi

Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3. sınıf öğrencisi Yasin Karagöz'ün 2017-2018 Bahar döneminde Öğretim Görevlisi Oğuz Yalım ile Tasarım Stüdyosu III dersi kapsamında tasarladığı Ankara Kent Tarihi Müzesi.

Bu projede 1937 yılında Şevki Akalın tarafından tasarlanan Ankara Garı bünyesinde Atatürk tarafından yabancı konukların ağırlanması ve o dönemki sosyal yaşamın hareketlenmesi amacıyla inşa edilen Ankara Gar Gazinosu binası yenilen işlevlendirme kapsamında Ankara Kent Tarihi müzesi olarak tasarlanmıştır.

Yapının kent tarihi müzesi olmasındaki sebep ise Cumhuriyetle birlikte önemli bir kimliğe sahip olan Ankara şehrinin birçok anına tanıklık etmiş olmasıdır. Tüm bu tanıklıkları hem içerisinde yaşayan insanlara kentini anlatmak hem de kente yabancı olan insanlara kentin geçmişini ve cumhuriyetin kente kazandırdıklarını ifade etmektir.

Müzenin giriş katında cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’da başlayan şehirleşme faaliyetleri kapsamında oluşturulan planlar ve inşa edilen yapılarla birlikte, Ankara’da üzeri kapatılan derelere ilişkin 3 boyutlu haritalar ve bilgiler verilmekte ayrıca hediyelik eşya alanı, kafe ve asma katta kütüphaneyle birlikte bir çalışma alanı tasarlanmıştır.

Müzenin üst katında ise cumhuriyet ile birlikte inşa edilip günümüzde yıkılan yapılar hakkında bilgiler verilmekte ve kentte yaşayanların kente karşı sorumlulukları hissettirilmektedir.

Yapının içi ölçüleri dikkate alınarak oluşturulan kavisli dönüşler ve rampalar tasarıma karakteristik özelliklerini vermiştir.

PROJE KATALOĞU
https://issuu.com/mcbakteri/docs/merged.compressed

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın