4. Mansiyon, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Atatepe’de konumlanacak Sosyal Merkez projesinin tasarım kararlarını şekillendiren; iklim özelliklerine uygun bir tasarım süreci izlemekle beraber, tepenin doğal topoğrafik yapısı ile bitki örtüsünün minimum müdahale ile ele alınması gerektiği düşüncesidir. Ek olarak, Sosyal Merkez’in kapalı, açık ve yarı açık alanlarının, kentli yaşantısı ihtiyaçlarını karşılarken, doğa ile iç içe tasarlanması amaçlanmıştır.

MİMARİ KURGU

Arazinin kent içerisinde yer aldığı yüzey, tasarım yapılan alanın şekillendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Sahip olunan vistalar radyal yerleşimin temelini oluşturmuştur.

Tepenin üzerinde bulunan mevcut düzlük, kademeli bir ‘meydan’ olarak tanımlanmıştır. İhtiyaç programında belirtilen her bir fonksiyonun birbirinden bağımsız yapılar olarak ifade edilmesi, bu yapıların meydana takılarak meydan biçimini tanımlaması, meydana dâhil olması kurgulanmış; aynı zamanda meydanın ve diğer fonksiyonların tepe manzarasına açılması amaçlanmıştır. Bu meydan ile bütün fonksiyonların hem ayrı hem birlikte çalışması sağlanmıştır. Meydanda kutlama, şenlik, düğün gibi açık hava faaliyetlerin gerçekleşeceği öngörülmüş, meydanın kentli için paylaşım, birleşim, etkileşim ve iletişim alanı olması hedeflenmiştir. Meydan çınar ağaçları ile gölgelendirilmiş, su elemanları ile zenginleştirilmiştir. Yapıların arasında Kıbrıs-deniz, Anamur Kalesi ve Anemurium Antik Kenti manzaraları dikkate alınarak seyir terasları oluşturulmuş, bu teraslardan birisi, ek işlev ile Anamur halkı için önem taşıyan Ramazan Topu için teşhir alanı olarak belirlenmiştir.

ULAŞIM KARARLARI

Tepenin eğiminden yola çıkılarak, Sosyal Merkez için temel ulaşım hattı füniküler sistem olarak belirlenmiştir. Yarışma alanı dışında tanımlanacak olan otoparktan füniküler platformuna geçiş sağlanması öngörülmüş, tepeye varış noktasında, kullanıcıların meydana erişimleri, Giriş Kütlesi terasından sağlanmıştır. Taşıt ulaşımı için eski araç yolu iyileştirilerek korunmuştur. Meydana girişin alt kotunda tanımlanan otopark alanı ile meydana araç girişi engellenmiş, meydan tamamen yaya akışına uygun kurgulanmıştır. Tepenin yamaçlarında ise meydana bağlanan yürüme yolları, gezinti alanları yaratılmıştır.

TASARIM

Meydanın etrafında radyal olarak konumlanan yapıların yerleşiminde, yalnızca seyir teraslarının değil, yarı açık ve kapalı mekânların da manzaraya açılması fikri esas alınmıştır. Yapıların, tepenin doğasına aykırı olmayan bir yalınlıkta ama simgesel olması hedeflenmiştir. Kademeli ortak bir meydan çevresinde kurgulanan tekil kütlelerin çınar ağaçları altında sokak ve meydan yaşamı kurgusuna hizmet etmesi ve seyir terasları ile meydanın bütünleşmesi amaçlanmıştır.

Fünikülerle tepe üzerine ulaşılması fikri, hem çeşitli yönlerden manzarayı izleyerek meydana ulaşımı sağlaması hem de araçlar için ilave bir genişletme yapılmasına gerek bırakmadığı ve mevcut arazi yüzeyinde en az tahribata sebep olacağı için çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Ayrıca fünikülerle yolculuğun kullanıcılar için ayrı bir deneyim olanağı sunması da göz önünde tutulmuştur.

Yönetim Binası, Giriş Kütlesi, Çok Amaçlı Salon, Kafe ve Lokanta bağımsız yapılar olarak biçimlenmiştir. Giriş Kütlesi ve Yönetim Bloğu tek kat olarak tasarlanmıştır. Kafe ve Çok Amaçlı Salon zemin kat ve asma kattan, Lokanta ise zemin kat, asma kat ve sistemin tamamına hizmet eden teknik hacimleri içeren bodrum kattan oluşmaktadır.

YEŞİL ALAN ORGANİZASYONU

Peyzaj kararlarının alınmasında, öncelikli olarak, mevcut ağaçların ve çalıların korunması fikri esas alınmış, bu kabule ek olarak, farklı temaların geliştirilmesine olanak tanıyan iklim özelliklerinden faydalanılarak, kentin yeşil dokusuna katkı amaçlanmıştır. Bu kararlar çerçevesinde, yarışma alanının 3 ayrı bölgeye ayrılması düşünülmüştür: Arazinin kuzey batısında çamlardan oluşan mevcut koruluk bölge (1. Bölge) tamamen korunmuştur; batısındaki alan (2. Bölge), Anamur’un iklimine uygun tropikal ağaçlar ile dokusal olarak zenginleştirilmiş, bölgeye gelen kullanıcıların farklı tip ağaç ve çalılıkları tanıyabilecekleri bir botanik park yaratılmıştır; güneyindeki tepe yamaçları (3. Bölge) ise yürüyüş parkuru ve park alanı olarak belirlenmiş, meşe, çınar gibi ağaçlar ile bu alanda gölgelendirme yapılmıştır. Kullanıcıların Atatepe Sosyal Merkezi mekânları, meydanı ve seyir teraslarıyla beraber üç farklı bitki dokusundan oluşan bu parkta da zamanlarını geçirecekleri, dış mekân etkinlikleri yapabilecekleri bir kent parkına sahip olması amaçlanmıştır. Ayrıca Anamur’un özel konumu ve ikliminin de özel bitkiler üzerinden sergilenmesi amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın