2. Mansiyon, Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Bugüne doğru gelindiğinde çarpık kentleşme, tepe üzerinde çok sayıda rastgele konumlandırılmış olan TV ve radyo vericileri ile bu vericilerin çevresinde inşa edilmiş irili ufaklı yapılarla, tepeler doğal görünümünden uzaklaşmış, doğal doku zedelenmiş, Boğaziçi silüetini görsel anlamda etkileyen Çamlıca tepesi, kuleler yığınından oluşan bir görüntü kirliliği halini almıştır. Mevcut TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılarak alanın çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi İstanbul açısından önemli bir fırsat olma özelliği taşımaktadır.

Ulaşım Kararları
Alanın kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde Turistik Çamlıca Caddesi ile irtibatlı olarak otobüs durakları oluşturulmuş böylelikle alana iki ayrı uçtan toplu taşıma sistemi ile erişim sağlanması amaçlanmıştır. Kuzeydoğu yönünde yer alan mevcut otopark yeniden düzenlenmiş , proje alanının doğu kesiminde yer alan mevcut yol, alan içi servis ulaşımına ayrılarak yeniden işlevlendirilmiştir. Küçük Çamlıca tepesinin eteklerinden geçmesi planlanan Üsküdar- Altunizade -Ümraniye- Dudullu metro hattı ile ilişkilendirilebilecek bir teleferik hattı önerilerek, alana erişimde Anadolu yakasının en önemli ulaşım noktalarından biri olan Üsküdar ile raylı bağlantı sonrası teleferik ile Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca tepeleri arasında bağlantı kurabilecek bir hattın oluşturulması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin alana erişimi anlamında ciddi bir kolaylık sağlayabilecektir.

Kule/kuleler
Çamlıca tepesinin 1960’lardan bugüne gelen görünümü radyo, TV ve ardından GSM teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak tepe üzerine bugüne kadar zamanla çok sayıda kule eklenmiş durumdadır. Günümüz iletişim ve bilişim teknolojileri açısından değişim ve dönüşümün varlığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu değişim ve dönüşümü 5 ya da 10 yıl önce kullandığımız televizyon radyo yada kasetçalarlara bakarak, birkaç yılda bir değiştirdiğimiz bilgisayar yada cep telefonlarının özellikleri arasındaki farklardan rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz .Teknoloji anlamındaki bu süratli değişim ve dönüşüm ardında artık işlevsiz hale gelen televizyon, cep telefonu, bilgisayar vb. cihazlardan oluşan dev çöp yığınları oluşturmaktadır. Temel işlevi iletişim ve yayın hizmeti vermek olan, ana kullanıcısı elektronik cihazlardan oluşan bir yapının teknoloji alanındaki değişim ve dönüşümler karşısında esnek ve değişime cevap verebilir nitelikte olması kısacası teknoloji anlamında da sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır. İhtiyaç programında istenen kule ve cihazlar için gerekli platformlar tasarımın temel parametreleri olarak ele alınmış böylelikle kulelerin eklenip çıkarılabilir olduğu platformların ,artırılıp azaltılarak serbest bir şekilde yeniden farklı kombinasyonlarla düzenlenme imkanı taşıyan, parametrik bir tasarım anlayışı amaçlanmıştır. Kuleyi oluşturan alt bileşenler, asansörler, merdiven ve düşey taşıyıcılar gibi elemanlar birbirinden ayrıştırılmıştır.

Asansör kuleleri, kolon-kiriş ve çapraz gergilerden oluşan iskelet strüktürlere dönüştürülmüş, böylelikle kulenin tek bir kule yerine çok sayıda daha ince kesite sahip kulenin bir araya gelmesi ile oluşan bir kuleler bütünü ifadesi taşıması amaçlanmıştır. Kulenin boşluklu yapısı üzerinde yerleştirilen yeşil platformlar ile yeşil tepe üzerindeki bitki dokusunun kulenin zemin ile buluştuğu kesimlerde güçlenerek, yeşilin kule bünyesinde devam ettirilmesi düşünülmektedir. Kuleyi oluşturan narin elemanlar ile kulenin şeffaf-geçirgen bir görsel ifade kazanması amaçlanmaktadır. Kulenin belirgin bir form yada estetik ifade taşımaktan öte yalın, soyut ve çevresi ile bütünleşen bir etkiye sahip olması gerektiği düşünülmektedir.

Küçük ve Büyük Çamlıca tepelerinin doğal dokularının rehabilite edilerek buradaki bitki ve yaşayan yaban hayvanlarına yeniden ev sahipliği yapmasının sağlanması doğa tutkunları, kuş gözlemcileri ve ziyaretçilerin bölgeye olan ilgisini artıracaktır. Bu amaçla Kule üzerindeki bazı seyir teraslarına yerleştirilecek dürbünlerle manzaranın yanı sıra çevredeki doğal yaşamın gözlemlenmesi, alan içinde oluşturulacak gezi rotalarıyla doğa ve spor tutkunlarına yönelik keşif ve gözlem imkanları sağlanabilecektir.

Peyzaj ve Genel Kullanım Kararları
Alanın bütüncül olarak algılanması kule ile çevresinin benzer bir tasarım yaklaşımı ile düzenlenerek tepeye kule ile özdeşleşen bir kimlik kazandırılması amaçlanmış, mevcutta yer alan tesislerin çevresi ve alan içindeki mevcut peyzaj düzenlemelerinin bulunduğu kısımlar yeniden ele alınarak, alanı bütüncül bir kimlikle ilişkilendirebilecek bir tasarım anlayışı oluşturulmaya çalışılmıştır. Adeta kulenin tepe üzerindeki gölgesi yada izdüşümü hissi yaratan şeritler tepe eğimine paralel olarak yerleştirilmiş, tepenin fiziki yapısına paralel olarak kademelendirilen doku gerekli görülen yerlerde yeşil teraslar, çiçeklikler yada su öğelerine dönüştürülerek peyzaj anlamında alanın zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Kulenin +240.00 kotuna oturduğu güneydoğu yönündeki dik yamaç eğime uygun olarak kademelendirilmiş, kule ve yamaç arasında kalan kesimde etkinlik amfisi oluşturularak konser, yazlık sinema, gösteri vb. etkinlikler için kullanılabilecek bir açık mekan oluşturulması amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın