2. Kategori Katılımcı, MimED 2017 Öğrenci Proje Yarışması

Proje Raporu

Proje 4 kapsamında, tarihiyle etkin biçimde karşımıza çıkan Alexandria Troas antik kentine, yeni bir köy meydanı ve antik kent program önerileri.

Proje alanı olarak Çanakkale’nin Dalyan köyü seçilmiştir. Aynı zamanda sit alanı olan köy geçmişten gelen birçok ize sahiptir. Bölgede ki arkeolojik çalışmalar halen sürmekte olup, önerilen kıyı düzenlemesinin yanında bir antik kent tanıtım merkezi de programa dahil edilmiştir.

Küçük bir yerleşim olan Dalyan’da balıkçılık önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. Bunun yanında denizcilerin ve küçük teknelerin bir uğrak yeri olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle denizciler için 10-15 odalı bir konaklama tesisi, bir bilgi merkezi önerilmiştir. Bir diğer tasarım problemi, köy meydanıdır. Köye ait programların diğer programlar birlikte uyumlu bir halde işleyebilmesini sağlamak amacıyla, köy meydan yeniden tasarlanmıştır.

Farklı programların bir birlikteliği düşünüldüğünde meydanın merkezde olması önerildi ve bu sayede eski belleğin korunması amaçlandı. Balıkçı barınakları için, meydana yakın, çekek alanının yanında kendi içinde özelleşen bir durum kurgulandı. Tasarımda duvarlar mekanı oluşturan temel elemandır. Açık, kapalı yüzeyler, yönlendirici duvarlar, birbirine akan mekanlar ile dinamik, özgür bir tasarım modeli önerilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın