1. Ödül, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

GİRİŞ

Projenin tasarım fikri ‘‘Bir aradalık’’ kavramı üzerinden geliştirilmiştir. 2000’li yıllar insanların hayal güçlerini bile zorlayacak dijital devrimlere ve gelişmelere sahne olmuştur. Yaşanılan dijital dünya zaman, mekân ve insan arasındaki ilişkileri de kuşkusuz değiştirmiştir. Proje, bu bağlam üzerinde durarak ‘Bir aradalık’ kavramını mevcut yapıda üç durum üzerinden değerlendirmekte ve öneri yapıda ise tespitlere cevap olacak biçimde üç farklı şekilde ele almaktadır.

YERLEŞİM DÜZENİ

•Yapının kentle bir aradalığı: Yapının yeni fonksiyonu konvansiyonel bir ofis düzeninden ziyade, kentlinin de yapıyı her saat kullanabileceği, yapıyla etkileşim içine geçeceği bir düzen önermektedir. Bu düzen yapının sokak kotuyla olan ilişkisinden başlayacak şekilde davetkar ve içine alıcıdır. Yapının genelinde de inovasyon kavramının gerektirdiği esneklik ve yaratıcılığı teşvik edici plan çözümleri kurulmuştur.

•Yapı kullanıcısının birbiriyle olan bir aradalığı: İnovasyon kelimesi kavram olarak hem bir süreci, hem de bir sonucu ifade eder. Bu süreçlerin iyi çalıştığı tüm çağdaş binalarda yapı kullanıcısının birbiriyle etkileşiminin en üst düzeye çıkarıldığı görülmektedir. Bu amaçla önerilen projede de özellikle orta alandaki galeri boşlukları yer yerkapatılarak, kullanıcının birbirinden öğrenebileceği ortak mekanlar planlanmıştır.

•Yapının denizle bir aradalığı: Mevcut binanın önemli problemlerinden birisi, “İzmir Körfezi ile etkileşim içinde olmamasıdır. Bu durum hem mekânsal düzenlemenin çok bölümlenmesi hem de strüktür sisteminin cephelerde ters kirişlerden oluşmasından dolayı oluşmuştur. Öneri projede cephenin karakteri kısmen değiştirilmiş, ters kirişler her iki katta bir kaldırılarak yapının şeffaflaşması sağlanmıştır. Yapıda deniz herkesin hakkı söylemiyle deniz tarafında 2 katta döşemelerin boşaltılmasıyla kat bahçeleri ve ortak alanlar oluşturulmuştur.

KULLANIM SENARYOLARI

Yapının kullanım senaryosuna etki eden önemli kararlardan biri, merdivenin de yeniden tasarlanmasıyla oluşan boşluğun “biraradalık” mekanlarına terk edilmesidir. Bu alanlar yapının ortak yaşanılan, paylaşılan alanlarını oluşturmaktadır. Yine bir “birarada olma mekanı” ise deniz cephesinde geri çekilerek oluşturulan kat bahçelerinde yaratılan sosyal mekanlardır. Bunun yanında yapıda genel olarak, esnek, değişebilen ve çeşitli fonksiyonlara uyarlanabilen bir mimari oluşturulmaya çalışılmıştır.

YAPISAL ÖNERİLERDE DEĞİŞİKLİKLER

Yapının en önemli yapısal değişimi düşey sirkülasyonun yeniden kurgulanmasıdır. Bu kapsamda yapının 9 ve 10 no’lu akslar arasındaki boşluğa yeni bir merdiven tasarlanmış, yapının mevcut merdiven kollarından birisi kaldırılmıştır. Bu kaldırılan alana amfiler tasarlanmıştır.

Yapıdaki diğer bir yapısal değişim, 3 ve 5. katta denize bakan cephedeki 1 ve 2 no’lu aksların arasındaki döşemelerin kaldırılmasıdır. Bu akslar kaldırılınca bu katlarda ilgili döşemeleri taşıyan ters kirişler de kaldırılmıştır.

Bu değişiklikler binanın cephe karakterini de değiştirmiştir. Yapının çatısı yeniden ele alınmış, aynı geometri çelik profiller ile açılır kapanır şekilde planlanmıştır. Son olarak yapının iklimlendirme sistemi asma tavan kaldırılarak tavanda serbest dolaşır hale getirilmiştir.

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın