1. Ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Belli bir döneme kadar kent belleğinde İzmir Otogarı olarak yer etmiş olan proje alanı üzerinde, çevresinde bulunan ana arter araç yolları, toplu taşıma durakları ve bunların arasındaki ilişkiler belirleyicidir. İzmir banliyösü, İzmir metrosu, şehir içi otobüs harekât peronları ve yapımı devam eden tramvay hattı duraklarının yanı sıra, bakım ve bekleme alanları da yarışma arazisinin kuzeyinde yer almaktadır. Yarışma alanının doğusunda bulunan Halkapınar Spor Salonu ve İzmir Atatürk Stadı da özellikle maç zamanlarında yoğun kullanıma sahip alanlardır. Bu bağlamda proje alanı, yaya ve araç kullanımı açısından önemli bir kavşak ve kentsel odaktır. Ayrıca proje alanı İzmir limanına oldukça yakın bir konumda yer almaktadır.

Projenin genel yaklaşımı, yayaların ulaşımını kolaylaştırmak ve araç yoğunluğundan kopararak konforlu hale getirmek, yönlendirmek ve alanın sunduğu sosyal işlevlerin kullanımını tetiklemek; diğer yandan da yapının sunduğu sosyal işlev seçkisini yoğun çevresel hareketlilikten-keşmekeşten, kopararak kendi iç dünyası çerçevesinde şekillendirmektir.

ARAZİ KULLANIMI ve SİRKÜLASYON KARARLARI

İhtiyaç programında yer alan işlevler, ‘Sosyal İşlevler’ ve ‘Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ofisleri’ olmak üzere iki ana işlev grubuna ayrılmıştır. Ofis Birimleri, beş katlı mono-blok lineer bir kütle olarak alanın güney kenarını, Şehitler Caddesi boyunca tutar. Toplantı-Konferans Salonları, Sergi Salonları, Açık Sergileme Olanakları, Sağlık Birimi, Kreş, Spor Tesisi, Yemekhane gibi sosyal işlevler ise ofis bloğunun komşuluğunda oluşturulan korunaklı ve gölgelik bir “Sosyal Avlu” etrafında üçgen bir saçağın altına zemin ve alt zemin kotlara yerleşir. Otopark Alanları ise, tüm yapı grubunu ve sosyal avluyu kaplayacak şekilde 3 bodrum kat olarak çözümlenmiştir. Otoparka, Şehitler Caddesinden ayrılan yaklaşma cebi ile giriş, 2844. Sokaktan yine yaklaşma cebi ile çıkış sağlanmıştır. 2844. Sokaktaki yaklaşma cebi üzerinden sağlık birimine Ambulans yaklaşımı sağlanmıştır.

Arazinin kuzeyinde kurgulanan ana yaya güzergâhı, alanın doğusundaki spor yerleşkesi içerisinden başlayarak, tramvay hattı komşuluğunda devam eder; şehir içi otobüs peronları, İzmir metro-İzban duraklarına ve şehitler caddesi üzerinden hemzemin olarak yeni şehir merkezine bağlanır. Ana yaya aksı, iklim verileri doğrultusunda ele alınmış, yapı saçağı bu bağlamda, ana yaya aksına gölgelik oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Açık alanlarda ise uzun tijli ve gölgeleme kabiliyeti yüksek ağaçlar kullanılmıştır.

Alanın kuzeyinde yer alan yeni tramvay durağına geçiş, yine kontrollü bir şekilde hemzemin olarak düşünülmüştür. Tramvayın yaya aksına bağlandığı noktada, yapı saçağının altından sosyal avlu zemin kotuna ve oradan açık bir amfi ile alt zemin kotuna bağlanılır. Alt zemin kotundaki Sosyal avluya, güneydoğu-kuzeybatı aksında, sosyal işlevler bloğu-ofis bloğu ara kesitinden geniş merdivenler ile de ulaşılmaktadır.

Sosyal avlu alt zemin kotu ve otoparka engelli ulaşımı, üçgen saçağın batı ve kuzeydoğu uçlarında yer alan ve ana yaya aksından bağlanan çekirdekler aracılığı ile direkt olarak sağlanır.

MİMARİ KULLANIM KARARLARI

Lineer Ofis Bloğu, galerili iç sokağa sahiptir. Bu sokağa iki uçtaki giriş meydanlarından ulaşılır. Başkanlık girişi, Şehitler Caddesi üzerinden yaklaşma cebi ile sağlanmıştır. Yapının zemin kat ve normal katları; ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro, İZULAŞ, İZBAN, İZDENİZ ve İZELMAN ofis birimlerini içerir.

Ofis Bloğuna, alt zemin kat kotundan, “Sosyal Avludan” da giriş sağlanmıştır. Yemekhane ve Spor Tesisi, bu kotta sosyal avluyla ilişkilendirilmiş, kalan mekânlarda ise genel arşiv, kumanda odası, mescit, soyunma odaları ve santral çözülmüştür. Ofis bloğu kuzey cephesi, zemin ve normal katlarda yer alan boşluk ve kat bahçeleri ile “Sosyal Avluya” ve deniz manzarasına açılır.

Sosyal işlevleri barındıran Üçgen Saçak, yapıyı sararak ofis bloğunun Şehitler Caddesi cephe karakterini belirler. Sosyal Bloğun zemin kat kotundan, Sağlık Birimi, Kreş ve Sergi Salonu fuayesine direkt ulaşılır. Kreş alanın sosyal avlu cephesinde, yarı açık oyun alanı düzenlenmiştir.

Sergi Salonuna alt zemin kat kotundan da giriş sağlanmıştır. Giriş mekânı, altlı üstlü sosyal bir hol olarak önerilmiş ve yapı çekirdeği ile otopark kotlarına bağlanmıştır. Sergi Salonunun zemin kat kotu geçici sergiler için, alt zemin kat kotu ise, ‘Ulaşım Temalı’ kalıcı sergiler için düzenlenmiştir. Gezi sürekliliği, iki kat arasındaki rampa ile sağlanmaktadır.

Alt zemin kat kotunda, sergi salonu giriş mekânının arka bölümleri, video-slayt gösterim alanı olarak önerilmiştir. Turizm tanıtım ofisi, zemin katta saçağın tramvay durağına açıldığı noktada öngörülmüştür.

Toplantı ve Konferans Salonları fuayesine alt zemin kat kotundan, “Sosyal Avludan” ulaşılır. Çok amaçlı salon iki kat yüksekliğinde düz zeminli olarak, konferans salonu ise, iki kat yüksekliğinde kademeli zeminli olarak düzenlenmiştir. Toplantı odaları fuayesi, açık amfi basamaklarının arkasından, sergi salonu giriş mekânına bağlanmaktadır.

MALZEME KARARLARI

Yapıda cephe karakteristiğini, iki farklı beton kullanımı ve metal doğramalı cam cephe yüzeyleri belirler. Sosyal avluyu ve ofis bloğunun Şehitler Caddesi cephesi ile giriş alanlarını saran üçgen yapı ve saçağında, açık renk beton kullanılmıştır. Ofis bloğunun kuzey cepheli tüm birimlerinin görüş alanına girmesi bağlamında üçgen saçak, kapalı mekânlara denk geldiği alanlarda yeşil çatı olarak öngörülmüş, yarı açık mekânların üzerinde ve cephelerde ise, lineer güneş kırıcı elemanları olarak ele alınmıştır. Açık renkli lineer elemanlar aynı zamanda, ofis bloğu cephesinin dış katmanını oluşturur. Cephenin iç katmanında ise koyu renkli, dokulu (cast in place) beton yapı elemanları öngörülmüştür. Aks sisteminin sağladığı düzgün aralıklara sahip olan bu katmanın arasına, cam cephe elemanları gelmektedir.

Tüm girişler, sergi salonu ve yemekhane zeminleri için endüstriyel döşeme, salon ve toplantı odaları zemininde karo halı düşünülmüştür. Kreş, sağlık birimi ve spor tesisi zemininde, pvc kaplama yapılarak ısı yalıtımı sağlanacaktır. Ofis bloğu çalışma birimleri epoksi kaplama, diğer iç mekânlar ve otopark alanlarında endüstriyel döşeme öngörülmüştür.

Etiketler

3 yorum

Bir cevap yazın