1. Ödül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

1. Ödül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Uzun yıllardır var olan uluslararası öğrenci hareketliliği programları, günümüzde daha önemli bir boyuta geçmiş olup, yapılan anlaşmalar neticesinde de yaygınlaşmıştır. Bu çok uluslu eğitim programları, dünyanın dört bir yanından bir araya gelen öğrenciler için farklı kültürleri ve gelenekleri tanıma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için önemli bir fırsat olan bu programlardan, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’ne de çok sayıda öğrenci gelmektedir. 2021 yılında 1071 adet yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığı bildirilen üniversitenin her geçen yılda da yabancı uyruklu öğrenci sayısı artmaktadır.

Bu öğrencilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında sosyalleşme, aidiyet sorunu, kültürel engeller gibi farklılıklar başta gelmektedir. Bu nedenle yapılacak merkez birçok açıdan bağlayıcı olmalı ve etkileşim sağlamalıdır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde proje için hedeflenen amaç, etkileşimi ve ilişkileri arttıran güçlendiren kendi içine kapalı olmayan her bakımdan geçirgen -homojen- dönüştürülebilen bir yapı ortaya koymaktır. Sadece somut olarak değil işlevsel olarak da bu noktalar göz önüne alınmalıdır.

TASARIM KARARLARI

2 YOL 1 YAPI

2 yol arasında kalması nedeniyle arazi bir arakesit oluşturmaktadır. Bu yollar arasında bir kamusal aks oluşturulmuştur. Bu aksların yeşil alan ile kesiştiği noktada  odak noktası belirlenmiş ve bu odak noktasının kampüse hizmet etmesi bir toplayıcı meydan olarak kullanılması  öngörülmüştür.

KAMPÜS – YAPI İLİŞKİSİ

Kampüs yapıları incelendiğinde bütünlük sağlanması adına yapı yaklaşması sınırının aksine daha rasyonel-birbirini dik kesen çizgiler kullanılarak kütle oluşturulmuştur.

İŞLEVSEL AYRILMA

İşlevlere bakıldığında sürekli kullanılan ve belirli zamanlarda kullanılacak mekanlar olarak parçalı kütle kompozisyonlarına gidilmiştir. Bu sayede sürekli kullanılan mekanların birbiri ile çalışması kendi içerisinde homojen ve  esnek olması sağlanmıştır. Belirli zamanlarda değil her zaman yaşayan mekanlar hedeflenmiştir.

GEÇİRGENLİK

Hem geçirgenlik hem de bütünlük göz önüne alındığında kamusal aks üzerinde geçirgen bir kütle kurgulanmıştır. Kütleye farklı erişimler önerilmiştir. Yine zemin katında da geçirgenlik ilkesi göz önüne alınmıştır. Böylece  dış mekanla doğrudan ilişkili olup yapının açık alanları ile bağlantılı kalması sağlanmıştır.

ESNEK KULLANIM

Yapının uzun süreli kullanımı ve sürdürülebilirliği göz önüne alınarak mekanlar net bir şekilde bölünmemiştir. Farklı işlevlerde kullanılabilen dönüştürülebilen esnek mekanlardır. Sadece mekan özelinde değil içerisinde kullanılan birimler de birbiri ile eklemlenebilen ayrılabilen birimlerdir. Bu sayede bir mekana bir işlev değil birçok işlev tanımlanabilir.

DOĞA İLE İLETİŞİM

Yeşil çevre ile bütünlüğü göz önüne alındığında yeşil çatılara yer verilmiştir. Aynı zamanda üst kotta PV paneller eklenerek güneşten yararlanmak hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın