1. Mansiyon (Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

1. Mansiyon (Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Pendik Kurtköy’de Lise Caddesi’ne cephe veren bir parsel olan yarışma alanının güneyinde Ashab_ı Suffa Cami, kuzeyinde ise Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Parsel doğusunda bir park alanı ve batısında ise Onur Sokak ile sınırlanmaktadır. Yakın çevresinde ise ağırlıklı olarak konut ve eğitim yapılarını bulunmaktadır. Lise Caddesi boyunca gelişen parsel ortalama 110mx30m boyutlarında ve geniş cephesi yine Lise Caddesi’ne yönlenmektedir. Yapı programı Yuvamız İstanbul ve kütüphane işlevlerinden oluşmakta, çevredeki eğitim yapılarının çokluğu bu anlamda yapı programına katkı sağlamaktadır.

Tasarım ele alınırken farklı iki fonksiyonu barındıran kompleks bir yapı ile bütüncül ve aynı zamanda ayrışan bir mekan ve kütle biçimlenişi üzerine gidilmiştir.  Bu yaklaşım kapalı mekânsal olanaklar ile açık alan deneyim ve kullanım potansiyeli barındıran boşluk-yapı bir aradalığıyla var olur. 0.00 kotunda Lise Caddesi’ne yüz veren kabuk yükselerek altında yuvamız İstanbul, üzerinde ise kütüphane fonksiyonlarını içeren kapalı mekanları oluşturur. Ayıran ve birleştirebilen bu kabuk ile aynı zamanda yapının kapsadığı yarı açık etkileşim avlusu meydana gelir. AÇIK KÜTÜPHANE olarak adlandırılan bu oylum yüz verdiği aksın hareketliliği ile okul akslarının var ettiği devinimi yakalayan bir oyluma dönüşmeye adaydır.  Yapının kapsadığı bu boşluk kütüphane erişimi, çocuk oyun alanı, kafeteryanın açık alanlarıyla yaşantıya katılabilecektir. Metin – okuyucu arasındaki etkileşimi ve olası yeni yolculukları var eden “okuyucu tepki teorisi/reader response theory” ile ilişkilenen kullanıcı-mekan etkileşimi, boşluğun kullanımlara açık potansiyelleri ile her defasında yeniden inşa edilebildiği fikri ile ilişkilenebilmektedir. Açık kütüphane tam da bu anlamda olasılıkların peşinde bir potansiyel eylem alanıdır.

Kütüphane bir galeri ile tanımlanır. İç mekanda süreklilik arz eden boşluk ile kurgulanır.

Çok amaçlı salonun girişi ve alt fuayesi  zemin kotunda ve Onur Sokak cephesinden giriş alacak şekilde çözülmüştür. Ayrıca açık kütüphaneden erişilen Lise Caddesi girişi bulunmaktadır.

Yuvamız İstanbul girişi ise alanın doğusunda bulunan park yönünden alınmış, buradaki yeşil dokunun varlığı önemsenmiş ve alanda da yeşil alanların devamlılığı sağlanmıştır. Yuvamız İstanbul’da çocuklar için boşluklu ve korunaklı oyun alanı önerilmiş ve bu mekanların avlu üzerinden yine diğer mekanlarla bütünleştirilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Etiketler

Bir cevap yazın