1. Mansiyon (Maltepe, Çınar: Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

1. Mansiyon (Maltepe, Çınar: Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Kentler, farklı kültür ve deneyimlerdeki insanların birbiri ile iletişim kurduğu büyük ölçekli bir mekansal oluşumdur. Yaşadığımız yüzyılda kentlere göçlerin yoğunlaşması ile sosyal yaşam pratikleri değişmiş, globalleşen dünyanın aksine mahalle kavramı ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda büyük ölçekli projelerin toplumun günlük yaşayışına tesir etmediği; yerele, geleneklere ve iklime bağlamı olan projelerin ise doğrudan hayatlarımıza dokunduğu görülmüştür. Kuşaklar arası etkileşim merkezi adını verebileceğimiz bu projede her yaştan ve yaşayıştan bireyleri bir araya getirmek ve mahalle yaşantısına dahil etmek amaçlanmıştır.

YERLEŞİM VE KÜTLE OLUŞUMU

Verilen ihtiyaç programı ile birbirinden bağımsız üç kullanımın beraber ve ayrı olarak tasarlanması ve bir bütünü oluşturması beklemektedir. Ada bazında parseli ele aldığımızda proje alanının dar cephelerinin sokaklardan hizmet aldığı görülmektedir. Alana yerleşimde mevcut boşlukların avantajlarının en üst seviyede kullanılması, parseldeki boşluk hissinin en az seviyede etkilenmesi amaçlanmıştır. Dar cephelerin baktığı sokaklarda bir veya iki katlı, saçaklarla kurgulanmış meydanlar ile yerleşilirken çevre binaların arka bahçeleri ve ada boşluklarının bulunduğu kısımlarda ise yapının yükselmesi uygun görülmüştür. Bu sayede yoğun yapılaşma içerisinde hem sosyal merkez kullanıcılarının sokaktan algıladığı, hem de çevre binaların gördüğü boşluk hissini arttırmak, ölçekli ve davetkar mekanlar elde etmek amaçlanmıştır.

Proje alanının cephe aldığı iki sokak arasında 3.10 metre kot farkı bulunmaktadır. Sosyal merkezin kullanımları psikolojik ve fiziksel ayrıma ihtiyaç duymaktadır. Üst kotta yer alan kadir has caddesinden yuvamız İstanbul kullanıcıları yapıya dahil olmakta ve bu sayede mahalle evi ve alzheimer gündüz yaşam evi kullanıcılarından ayrılmaktadır. Bununla beraber üst meydanda çocuklar için bina cephesi abaküs formunda tasarlanarak oyun elemanına dönüştürülmüş, oturma elemanları ile desteklenerek bu meydan bir ara mekan niteliği kazanmıştır.

Coşkun sokak cephesinde bir alt meydan oluşturulmuş, mahalle evi ile alzheimer gündüz yaşam evi kullanıcıları bu meydan ile yapıya dahil edilmiştir. Kapalı otopark ile ambulans yaklaşma yeri bu kotta tasarlanarak yuvamız İstanbul kullanıcılarının araç ve yaya trafiğinden etkilenmesi engellenmiştir.

Çekme mesafelerinin oluşturduğu kontrollü yan bahçeler çocuklar için oyun alanı, boyama duvarı ve ekip biçme alanı olarak kullanılabilmektedir. Açılır kapanır sistemler ile açık ve yarı açık alanlar bütünleşmektedir. Bodrum katta ise yan bahçenin alt kotlarına yapılaşmayarak yan bahçelerde ağaç dikmeye uygun alanlar tasarlanmıştır. Sosyal merkezin batısında bulunan binanın sağır cephesinde mural çalışması önerilmektedir.

SOKAK KURGUSU

Projede kurgulanan sokağın pandemi ile tekrar ön plana çıkan doğal havalandırma ve doğal ışık ihtiyacını karşılaması amaçlanmıştır. Kuşaklar arası etkileşim sokağı adını verdiğimiz ve proje alanının iki ucundaki kotları birbirine bağlayan bu sokak ile doğal hava ve ışık kuşaklar arası etkileşim merkezinin konforunu sağladığı gibi çevredeki binaların da doğal ışık almasını ve klimatizasyonunu sağlamaktadır.

Kuşaklar arası etkileşim sokağı sosyal merkez kullanımlarına ek olarak kentlilerin içinden geçebildiği, geçerken atölyelerde üretilen ürünlerin sergilendiği alanlara dahil olabildiği bir sokak niteliğindedir. Rampaların yanındaki amfiler ile mahalleliler için günün her saati buluşabilecekleri ve etkinliklere katılabilecekleri alanlar yaratılmıştır. Sokak oluşumunda kurgulanan kırılmalar mekansallaşarak yapı kullanımlarını ayırdığı ve bir araya getirdiği bir kesitler haline gelmektedir.

Muhtarlık birimi rampaların bir araya geldiği sahanlıkta konumlanmıştır. Ayrı giriş ile sosyal merkezin kapalı olduğu zamanlarda bile kullanıma açık olabildiği gibi mahalle evinden de ulaşılabilen bir konumda bulunmaktadır.

CEPHE KULLANIMI

Cephede çocuk, genç ve yaş almış kullanıcılara ithafen zamanla yapısı değişen corten malzeme kullanılmıştır. Corten kırıcılar arasında bitki havuzları tasarlanmış olup yapı içerisindeki mahremiyet algısı sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın