VitrA’nın Yeni Etkinlik Dizisi V+FAZLASI, 30 Ekim’de İzmir’deydi

VitrA’nın tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik temaları etrafında, farklı mesleklerden 10 konuşmacının kısa sunumlarından oluşan V+FAZLASI etkinliği 30 Ekim’de İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapıldı.

Intema Genel Müdürü Eser Ersoy’un açılış konuşmasını ardından söz alan Onur Ertuğrul, V+Fazlası adlı konuşmasıyla sunumların teması olan tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik kavramlarını VitrA ürünleri ve Eczacıbaşı topluluğunun üretim ve kararları üzerinden değerlendirdi. İhtiyacın nerede bitip lüksün nerede başladığını ve fonksiyonel ihtiyaç-estetik ihtiyaç kavramlarını VitrA’nın doğadan ilham alan tasarımları üzerinden yorumladı.

Arkitera Mimarlık Merkezi ve VitrA iş birliği ile düzenlenen etkinlikte 3 ana başlıkta yapılan sunumlardan kısaca bahsedelim:

Tasarım V+FAZLASI

“Tasarım” bölümünün ilk konuşmacısı Zoom/TPU mimarlık ofisinden Levent Çırpıcı’ydı. “Tasarım ve Fazlası” başlıklı sunumuyla, yapmış olduğu sağlık yapısı tasarımlarından yola çıkarak dünyadaki sağlık yapısı mimarisinin dönüşümünü değerlendirdi.

“Tasarım” bölümünün ikinci sunumu “Babam da İyi Tasarım Yapar” sunumuyla ABRA Design Studio kurucu ortağı Cemal Çobanoğlu’na aitti. 20. Yüzyılın en önemli endüstriyel tasarımcısı kabul edilen Dieter Rams’ın iyi bir tasarım için gereken 10 temel prensibinden bahsederek sunumuna başlayan Çobanoğlu, mimar olmayan kişilerce tasarlanmış üç “iyi tasarım (good design)” örneğini izleyicilerle paylaştı.

“Tasarım” bölümünün son konuşmacısı “İyi Tasarım Cennete, Kötü Tasarım Her Yere” başlıklı konuşması ile başarısız grafik tasarımın bizi nerelere götürebileceğini çeşitli örnekler üzerinden anlatan Lom Creative şirketinin kurucusu Utku Lomlu oldu.

İnovasyon V+FAZLASI

“İnovasyon” bölümünün ilk konuşmacısı, Popular Science Türkiye Dergisi Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu’ydu. “Mimaride İnovasyon” başlıklı konuşmasında Ekşioğlu, endüstri 4.0’ın yapay sinir ağları, derin öğrenme, büyük veri analizi gibi bileşenlerinin, yakın gelecekte işimizi kolaylaştırıp, mimari için ihtiyaç duyduğumuz veriye hızlıca ulaşabileceğimizi anlattı. Ekşioğlu, daha sonra, hiçbir şeyin bir mimarın uzmanlığının yerini alamayacağını ancak güçlü ve yeni ölçüm araçlarıyla insanlar ve yaşam alanları arasındaki kalıpların daha büyük bir kesinlik ile ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

“İnovasyon” bölümünde ikinci sunum “Geometri-Mimari-Inovasyon Üçgeninde Zihni Sinir’ce Bir Yolculuk” başlıklı konuşması ile Dokuz Eylül Üniversitesi Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Burak Karabey’e aitti. Zihni Sinir projelerinden örneklere yer verdiği sunumunda, disiplinlerarası etkileşimli çalışmanın, başarıya daha kolay ulaştıracağını anlattı.

Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Esen Gökçe Özdamar, “Biyoplastik Mimarlığa Doğru” başlıklı konuşmasında plastik atık sorununa karşı, hem yenilenebilir hem de yenilebilir bir malzeme olan biyoplastik ile sundukları çözümler ve arayışlardan bahsetti. Evde biyoplastik yapabilmenin tarifini de vererek malzemenin kolayca üretilebildiği vurguladı.

Sürdürülebilirlik V+FAZLASI

“Sürdürülebilirlik” bölümünün ilk sunumunu yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Handan Türkoğlu, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yaşam Kalitesi” başlıklı sunumunda kentlerde sürdürülebilirliğin 3E’ye (ekoloji, ekonomi ve eşitliğe) bağlı olduğunu kaydetti. Kentsel yaşam kalitesini ise 3K (Konut çevresinin fiziksel kalitesi-Kamu hizmetlerine, işe, toplu taşımaya erişim-Komşuluk, aidiyet ve sosyal bağlar) üzerinden değerlendiren Türkoğlu, sürdürülebilir kentler için önerilerini de sundu.

“Başka bir yaşam mümkün…” başlıklı konuşmasında, Emir Drahşan Architecture/Planning ofisinin kurucusu Emir Drahşan “Mimar ne iş yapar?” diyerek başladığı sunumunda, Kocaeli’nde yaptığı bir eko-köy projesini referans göstererek, mimarların sunulan kalıpların dışına çıkabileceğini gösterdi. Kırsalda sürdürülebilir bir hayat kurulabileceğini ve bu hayatın kentin olanaklarını kapsayan, enerji ve kaynak bakımından kendi kendine yetebilen bir yer olmasındaki mimarın rolünden bahsetti.

Gecenin son sunumunu yapan Onaranlar Kulübü kurucu ortağı Ufuk Emin Akengin ise, “Onar-Üret-Paylaş” başlıklı konuşmasında, insanın tasarım ile kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması kültürünün, DIY/maker hareketinin, kent/mahalle bağlamındaki önemini ve 3D yazıcı gibi yeni nesil üretim teknolojilerini kullanarak kente yararlı, onarma-üretme-paylaşma ekseninde farkındalık kazandırmayı hedefleyen projelerini anlattı.

Şaşırtan, Güldüren, İlham Veren ve Bilgilendiren Sunumlar…

VitrA’nın yeni etkinlik dizisi V+FAZLASI; tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerine farklı bakış açıları olan isimlerin ilham verici konuşmalarıyla Ankara‘dan sonra İzmir’de de izleyicileriyle bir araya geldi.

Her biri farklı mesleklerden olan toplam 10 konuşmacının her iki kentte yaptığı sunumlar ile Burak Karabey’in de sunumunda özenle durduğu disiplinlerarası etkileşimin önemini izleyicilere yansıttılar. Anlattıkları ile izleyicileri şaşırtıp, güldürüp, ilham verirken bilgilendirdiler.  

Etiketler

Bir cevap yazın