Türkiye İnşaat Sektörü Yüzde 2.8 Oranında Büyüdü

GYODER'in hazırladığı 2012 yılı birinci çeyrek döneme ilişkin Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektörü Raporu'nda; dünya ekonomilerindeki ve gayrimenkul sektörlerindeki yavaşlayan büyümeye dikkat çekildi.

Türkiye’nin 2012 yılının ilk üç ayındaki büyüme oranının; dünyadaki bu yavaşlamanın ve “ekonomiyi soğutma” önlemlerinin de etkisiyle yavaşladığı, ancak ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’nın da önünde yüzde 3.2 olarak gerçekleştiği vurgulandı. Türkiye ekonomisindeki büyüme hızındaki düşüş tüm alt sektörlere yansırken, raporda gayrimenkul sektörünün ise 2012 yılı ilk çeyreğini yüzde 2.8 büyüme ile tamamladığı belirtildi. GYODER Başkanı Işık Gökkaya, Türk inşaat sektörünün; ekonomi geneli ve sektördeki önemli gelişmelerle birlikte özelikle son iki çeyrekte toparlanarak, öngörülen büyüme oranını yakalamasının beklendiğini belirtti.

GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) tarafından hazırlanan 2012 Birinci Çeyrek Dönem Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu açıklandı. 2012 yılı ilk çeyrek dönemi rakamlarının 2011 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığı raporda; dünya ekonomilerindeki yavaşlayan büyümeye dikkat çekildi. 2012 yılı ilk üç ayındaki ekonomik büyüme oranlarının ABD’de yüzde 1.9, Japonya’da yüzde 2.7 oranında gerçekleştiği, Euro Bölgesi’nin ise yüzde -0.1 olarak gerçekleştiği belirtilen raporda; küresel yavaşlamanın Çin’de de etkisini gösterdiği ve bu ülkede de büyüme oranının yüzde 8.1’e düştüğü vurgulandı.

Ekonomiyi soğutma önlemlerinin yeni yıl itibariyle etkili olduğuna dikkat çekilen raporda; Türkiye ekonomisi büyüme hızının 2012 yılı ilk üç ayında yavaşlayarak yüzde 3.2 olarak gerçekleştiği ve bu daralmanın tüm alt sektörlere yansıdığı belirtildi. GYODER raporunda; Merkez Bankası’nın uyguladığı ‘sıkılaştırıcı para politikası’nın temel neden olduğu bu yavaşlamada, 2011 yılı ikinci yarısı itibari ile gerçekleşen ‘yüksek faiz oranları’ ve ‘daha düşük likidite’nin de belirleyici olduğuna da dikkat çekildi. Ekonomiyi soğutma önlemlerinin temel hedefleri olan cari açık ve enflasyondaki gerilemenin ilk üç ayda da sürdüğüne dikkat çekilen raporda ancak henüz kalıcı iyileşme için erken olduğu, bu nedenle Merkez Bankası’nın göreceli sıkı para politikasının bir süre daha süreceği ve buna bağlı olarak iktisadi faaliyetlerdeki büyümenin de aynı süreçte sınırlı kalacağı yorumu da yer aldı.

Raporda; dünya gayrimenkul sektöründeki durağanlığa ve sınırlı artışa karşın, ekonomi geneline paralel olarak yavaşlayan Türkiye inşaat sektörünün 2012 yılı ilk çeyreğinde geçen sene aynı döneme oranla yüzde 2.8 oranında büyüdüğü kaydedildi. Sektördeki bu yavaşlamada, kamu sektörünün inşaat harcamalarındaki durgunluğun da etkili olduğu belirtilen raporda, özel sektör harcamalarındaki düşüşe de dikkat çekildi. Yüksek kredi faiz oranlarının kredi talebini sınırlandırdığı, bunun da faiz oranlarda gevşemeye yol açtığı belirtilen raporda, ticari gayrimenkulün ise ekonomideki yavaşlamadan olumsuz etkilenmediği belirtildi. Raporda: ofis, AVM, otel yatırımlarının devam etmesine karşın kiralama talebi ve doluluk oranlarında sıkıntı yaşanmadığı vurgulandı.

Raporu değerlendiren GYODER Başkanı Işık Gökkaya, Türk inşaat sektöründeki büyümenin, ekonomi genelindeki yavaşlamanın, özellikle yeni yıl ile birlikte etkisini gösteren ekonomiyi soğutmaya yönelik önlemlerin ve sektörde 2011 yılı sonundaki yüksek seviyenin doğal etkisiyle öngörülebilir ve temkinli bir büyüme oranı kaydettiğini belirtti. Gayrimenkul sektörünü olumlu yönde ve önemli boyutta etkileyecek olan, kentsel dönüşümün henüz ilk projelerinin görüldüğünü, Afet Yasası’nda henüz ön hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü ve yabancılara mülk satışı ile ilgili düzenlemelerde ise oturma izni, kredi kullanımı gibi tamamlayıcı unsurların beklendiğini belirterek; “Konut kredisi faiz oranlarında düşüş ve kullanım oranında artış sağlayacak bazı gelişmeler de beklenmektedir. Tüm bu gelişmelerin piyasaya etki etmesi ve genel ekonomideki gelişmelere paralel olarak Türkiye gayrimenkul sektörünün de, özellikle yılın ikinci yarısında vites büyütüp hızlanarak, sene sonunda öngörülen büyüme oranını yakalaması beklenmektedir” dedi.

Etiketler

Bir cevap yazın