Mimarlar da Kaygılı

Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Meclisine son dakikada gündemden çekilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde son dakikada gündemden çekilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Tütüncü değerlendirdi. Şube Başkanı Sinan Tütüncü Tütüncü. Nazım İmar Planlarının bir kentin gelişim sürecini yönlendiren, o kentin anayasası niteliği taşıdığını, öncelikli hedeflerinin kamu yararını gözetmek, kentin bütününü dikkate alarak gelişim ve yatırımları bu temel hedef doğrultusunda planlamak olduğunu söyledi. Tütüncü, kamu yararına öncelik verildiğinde, planların katılımcı bir anlayış içerisinde hazırlanması temel bir ilke olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖRÜŞLER ÖNEMLİ

Bu bağlamda. Mimarlar Odası. Şehir Plancıları Odası ve diğer Meslek Odaları, Üniversite, Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası gibi kentin temel işlevlerini gözlemleyip, yönlendiren kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

TALEPLERİMİZ KARŞILANMADI

Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının paylaşıma ve görüşe açılması yönünde yazılı ve sözlü olarak resmi talepte buluklarını da anlatan Tütüncü, ancak bu taleplerinin karşılanmadığını ve odaya yüzeysel bir tanıtım dışında bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

HEDEFLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

Mersin kentinin ekonomik büyümesine karşın fiziksel gelişimi sorunlu bir şekilde ilerlediğini öne süren Tütüncü, şöyle konuştu: “Kentin acilen çok boyutlu ve sürdürülebilir gelişme stratejilerine ihtiyacı vardır. Ancak gündemimizde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı sadece yoğunluk kararları üzerinden gündeme gelmekte, kamu yararını ve kentin bütününü gözeten vizyon ve hedefler göz ardı edilmektedir. Kentin önemli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri olan meslek odalarının katılımıyla Mersin’in geleceğinin, sorunlarının, vizyon ve hedeflerinin çok boyutlu olarak ele alınacağı bir süreç tanımlanmalı ve plan acele edilerek onaylanmamalıdır.” Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Tütüncü, kentin ihtiyaçlarına uygun bir planda olması gereken özellikleri ve kentin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için, Ulaşım, Kent meydanları, Kent silueti, Kıyı alanları, Tarihi ve arkeolojik alanlar, Kent merkezi ve ticaret, Konut, Yeşil alanlar, Afet riskli alanlar Kentsel dönüşüm bölgeleri-özel proje alanları, Eğitim tesisleri. Sağlık tesisleri, Katı atık tesisleri, Liman ve lojistik, Sanayi, Turizm, Tarım konularında oluşan ve oluşabilecek sorun tespitlerini açıklayarak önerilerde bulundu.

Etiketler

Bir cevap yazın