Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık tutabilecek fikirlerin elde edilmesinin amaçlandığı yarışmanın soru ve cevapları yayınlandı.

Soru 1.
Yarışma ilanında ekipte bulunması gereken üyelerin meslek grupları belirtilmiş. Acaba yarışmaya bireysel olarak da katılabilir miyiz bu meslek gruplarından birine dahilsek?
Cevap 1.
Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 7. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Soru 2.
Yarışma hakkında bilgi istiyordum acaba yabancı uyruklu olanlar ve mimarlar odasında kayıt olmayanlar katılabiliyormu?
Cevap 2.
Şartnamenin 7. maddesi a. bendinde açıkça belirtilmiştir.

Soru 3.
Meles Çayı ile ilgili döküman (Harita, Arazi Kullanım Paftası, Tarım Alanları Paftası gibi) talep etmekteyim.
Cevap 3.
Yarışma web sitesinde (https://melesyarisma.izmir.bel.tr/) yarışma ile ilgili dokümanlar yer almaktadır.

Soru 4.
Yer Görme hakkında kafama takılan bir soru var. Yer görmek için belirtilen tarihler hafta içine denk gelmektedir. Ben Ankara da ikamet ediyorum ve çalıştığım için yer görmeye hafta sonu gelmek zorundayım. Verilmiş olan tarihlere bir ekleme veya kendi belirlediğim bir tarihte gidip görmem uygun mudur?
Cevap 4.
Yarışma alanını şartnamede belirtilen tarihler dışında kendi imkanlarınızla da gezebilirsiniz. Ancak yarışma alanının özellikleri nedeniyle belirtilen tarihlerde rehberli gezilere katılmanız önerilmektedir.

Soru 5.
Yarışmaya öğrenciler de katılım gösterebilir mi?
Cevap 5.
Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 7. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Soru 6.
Ekip içerisinde öğrenci yer alması kabul edilir mi?
Cevap 6.
Yardımcı olarak yer alabilir.

Soru 7.
Yeni mezun çalışmayan Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı yarışmaya katılabilir mi?
Cevap 7.
Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen koşulları karşılamak kaydıyla katılabilir.

Soru 8.
Yarışmaya kimler katılabilir? Bireysel olarak katılabiliyor muyuz?
Cevap 8.
Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 7. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Soru 9.
Katılım tutanağını tüm ekip üyeleri dolduracak mıdır?
Cevap 9.
Şartnamede belirtilen zorunlu meslek gruplarından, ilgili meslek odalarına kayıtlı katılımcıların doldurması gerekmektedir.

Soru 10.
Yarışma etkileşim alanları sınırları dwg’si koordinatları, yarışma sınır dwg’si ve halihazır ile uymamaktadır. Çakıştırırken sorun yaşıyoruz. Etkileşim alanları dwg’sinin koordinatlı halini yayınlayabilir misiniz?
Cevap 10.
Etkileşim Alanları’nın .dxf ve .shp uzantılı dosyaları WGS1984 koordinat sisteminden, ITRF96 koordinat sistemine çevrilerek Soru&Cevap eklerinde paylaşılmıştır. Yarışma internet sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

Soru 11.
Odak alanları sınırlarını belirten bir dwg bulunmamaktadır. Odak alanları sınırları dwg’sini koordinatlı bir şekilde yayınlayabilir misiniz?
Cevap 11.
Odak alanları şartnamede ayrıntılı olarak tanımlanmış olmakla birlikte, sınırlar geliştirilecek yaklaşıma uygun olarak yarışmacı tarafından netleştirilebilir.

Soru 12.
Odak alanlarının sınırlarının olduğu kmz dosyasını yayınlayabilir misiniz?
Cevap 12.
Odak alanları şartnamede ayrıntılı olarak tanımlanmış olmakla birlikte, sınırlar geliştirilecek yaklaşıma uygun olarak yarışmacı tarafından netleştirilebilir.

Soru 13.
İlçe ve mahalle dwglerinde isim yazmamaktadır. Düzeltebilir misiniz?
Cevap 13.
Verilen .kmz uzantılı dosyalardan, belirtilen öznitelikleri eşleştirebilirsiniz.

Soru 14.
1000 Uygulama İmar Planı ve Plan Notları’nın dwg’sini yayınlayabilir misiniz?
Cevap 14.
Şartname eklerinde 1000 Uygulama İmar Planı ve Plan Notları koordinatlı raster paftalar şeklinde yer almaktadır.

Soru 15.
Fuar İzmir etkileşim alanında planlanan Otel ve Kongre Merkezi’nin yeri planda işaretleyebilir misin? Herhangi bir veri bulunmamakta.
Cevap 15.
İlgili doküman Soru&Cevap eklerinde paylaşılmıştır. (bkz.Fuar Otel.jpg)

Soru 16.
Ulaşım Ana Planını koordinatlı olarak paylaşır mısınız?
Cevap 16.
İlgili doküman Soru&Cevap eklerinde paylaşılmıştır. (bkz.UPI 2030.kmz)

Soru 17.
Gaziemir Transfer Merkezi’nin yerinin işaretlenmiş olduğu bir çizim yayınlayabilir misiniz?
Cevap 17.
Gaziemir Transfer Merkezi’nin netleşmiş konumu olmamakla birlikte, ulaşım planında bu bölge için bir transfer merkezinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Konumu ve fiziksel özellikleri, kullanıcıların araçlarını park edebileceği, diğer ulaşım araçlarına erişim sağlayabilecekleri ve ulaşım yöntemleri arasında bir bağlantı işlevi de gören bir merkez olma ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenecektir. Yarışmacılar bu alanla ilgili gerekli görmeleri halinde öneri geliştirebilirler.

Soru 18.
Karabağlar ve Buca İlçeleri Riskli Alanları bölümündeki “risk” depreme dayanıklılık riski midir yoksa çarpık kentleşme ile mi?
Cevap 18.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da “Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı’ ifade eder.” açıklaması bulunmaktadır.

Soru 19.
Karabağlar ve Buca İlçeleri Riskli Alanları bölümündeki binaların tümünün yıkılacağı ve yeniden planlanacağı mı öngörülmektedir?
Cevap 19.
Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 20.
Karabağlar ve Buca İlçeleri Riskli Alanları bölümünde bazı binaları yıkabilir miyiz?
Cevap 20.
Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 21.
Çaldıran Mahallesi’nideki binaları yıkabilir miyiz?
Cevap 21.
Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 22.
Çaldıran Mahallesi’nideki bölümündeki binaların tümünün yıkılacağı ve yeniden planlanacağı mı öngörülmektedir?
Cevap 22.
Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 23.
Vezirsuyu Su Kemeri’nin yeri ve fotoğrafları paylaşılabilir mi?
Cevap 23.
Kemerin noktasal konumu (38.40879, 27.14823)’tür. Ayrıca Soru&Cevap eklerinde (bkz.SoruCevap.kmz) verilmiştir. Kemerle ilgili diğer bilgiler raporlarda yer almaktadır.

Soru 24.
Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı bölümündeki binaların tümünün yıkılacağı ve yeniden planlanacağı mı öngörülmektedir?
Cevap 24.
Riskli alan kapsamında tanımlanan alanlarda yeni yapılan imar planları doğrultusunda kamusal yeşil alanlar, yollar ve belediye hizmet alanları ayrılarak, mülkiyeti görüşmeler doğrultusunda alınmış yapıların tamamı yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılacağı projeler öngörülmektedir. Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 25.
Etkileşim alanlarında tasarım yapılması bekleniyor mu?
Cevap 25.
Hayır.

Soru 26.
Kervan Köprüsü, Aziziye Parkı ve Yenişehir Pazaryeri (6 Numaralı Odak)’taki , antik bir ticaret yolunun patikasının çizimi paylaşılabilir mi?
Cevap 26.
Konu ile ilgili rapor ve tarihi haritalar Soru&Cevap eklerinde paylaşılmıştır. (bkz. Tarih)

Soru 27.
Kervan Köprüsü, Aziziye Parkı ve Yenişehir Pazaryeri (6 Numaralı Odak)’taki Kervan Köprüsü’nun yeri paylaşılabilir mi?
Cevap 27.
Köprünün noktasal konumu (38.42206, 27.15209)’dur. Ayrıca Soru&Cevap eklerinde (bkz.SoruCevap.kmz) verilmiştir. Köprü ile ilgili diğer bilgiler raporlarda yer almaktadır.

Soru 28.
Sümerbank (8 Numaralı Odak)’ta batık dere olarak devam eden Meles Çayı’nın izdüşümü paylaşılabilir mi?
Cevap 28.
Derelerin denizlere mansaplandığı noktalar, bölgenin topoğrafik yapısı gereği çoğunlukla deniz suyu seviyesinin altında kalmaktadır. Bu kesimler deniz suyuyla dolmakta olup batık dere olarak tanımlanmaktadır. Batık dere bölümü deniz seviyesinin değişkenliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle, İZSU verilerinde yer alan halihazır haritadaki 0.00 (+0.50) kotu batık dere başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Soru 29.
Sümerbank (8 Numaralı Odak)’taki Sümerbank Binasının yeri işaretlenebilir mi? (Halihazır, Google maps ve Google earth’te yer alamamaktadır)
Cevap 29.
Eklerde yer alan geçmiş tarihli hava fotoğraflarından binaların yerleri görülebilir.

Soru 30.
Halkapınar Aktarma Merkezi’ndeki Ulaşım Entegrasyon Merkezi (UEM)’nin planı paylaşılabilir mi?
Cevap 30.
Proje ile ilgili dokümanlar ek olarak paylaşılmıştır. (bkz.UEM)

Soru 31.
Alsancak Limanı mevcuttaki gibi mi kabul edilecek yoksa öneriler getirilebilir mi?
Cevap 31.
Alsancak Limanının yürürlükte bulunan İmar Planlarına delta ve proje bütünlüğü dikkate alınarak öneriler geliştirilebilir.

Soru 32.
Teslimde istenen 5000 planda etkileşim alanlarının tamamı gösterilecek mi yoksa kısmi olarak mi yer alacak?
Cevap 32.
Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 33.
Yarışma projesinde çarpık kentleşme olan bölümlerdeki (kentsel dönüşüm projeleri verilmemiş olan) binaların genel olarak yeniden planlanması beklenmekte midir? Yoksa bağlantılar sağlanıp yeni binalar leke olarak mı gösterilecektir?
Cevap 33.
Yarışmacılardan bu alanlarla ilgili genel yaklaşımları uyarınca kavramsal düzeyde öneride bulunmaları beklenmektedir.

Soru 34.
Meles Çayı’nın doğal çizgisini koruyarak, çayı yer yer şişirebilir miyiz?
Cevap 34.
IZSU verileri göz önünde bulundurularak, yarışmacılardan bu konularda öneriler beklenmektedir.

Soru 35.
Aynı ekip birden fazla projeyle katılabilir mi?
Cevap 35.
Yarışmada bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. (Ayrıntılı bilgi için bkz.Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği – 32. madde)

Soru 36.
Meles Çayı’nın temizliği hususunda bir çalışma var mı?
Cevap 36.
Meles Çayın ve yan kollarının tamamında periyodik olarak temizlik, bakım, onarım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her sene yaz mevsimi öncesinde derenin batık (deniz seviyesinde kalan kısım) kısmında İZSU tarafından temizlik çalışmaları yürütülmektedir.

Soru 37.
Meles Çayı’nın su seviyesinin az olmasının sebebi nedir?
Cevap 37.
Meles Çayı herhangi bir kaynak suyuyla beslenmemektedir. Tamamen bir taşkın yatağıdır. Bu nedenle dere yatağında düzenli bir su akışı gözlenmemektedir.

Soru 38.
Suyun toplandığı bir yer var mı veya toplanıyor mu? Su bir yerde tutuluyor mu?
Cevap 38.
Dere yatağında ve havzasında suyun derlendiği veya toplandığı herhangi bir yer ya da tesis bulunmamaktadır.

Soru 39.
Meles Çayı’na yönelik ıslah çalışması yapılacak mı?
Cevap 39.
Meles Çayının taşkın kontrolü yönüyle ıslahı geçmiş yıllarda DSİ tarafından yapılmıştır. Mevcut ıslah imalatlarının imar planlarına uygun olarak yenilenmesine yönelik mevcut mülkiyet sorunları çözülmesi halinde İZSU tarafından bütüncül bir planlama yapılması gündemde bulunmaktadır.

Soru 40.
Meles Çayı’nın akış hızı proje sonrasında da aynı hıza mı sahip olacak?
Cevap 40.
Önerilecek taşkın sistemi Dsi tarafından belirlenen Q500 yıllık taşkın debisini karşılayacak şekilde olmalıdır.

Soru 41.
Meles Çayı boyunca çayın tabanında yer alınan beton kütle ne amaç ile kullanılıyor? (Kanalizasyon, Yağmur Suyu vb.)
Cevap 41.
Dere yatağında mevcut bulunan kanalizasyon hattının korunması ve temizlik çalışmalarının ekonomik daha sağlıklı yürütülebilmesi için kullanılmaktadır.

Soru 42.
Sanayi alanının Meles Çayı’na olumsuz yönde etkileri nelerdir? Konuya ilişkin elinizde veri bulunuyor mu?
Cevap 42.
Sanayi atıkları kaynaklı görüntü kirliliği oluşmaktadır. (Buca – Karabağlar sınırında bulunan işletmelerin, ambalaj atıkları genellikle dereye atılmaktadır.) Bu konu ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Soru 43.
Meles Çayı’na yaya geçişini sağlamak için bağlantı köprüleri eklenebilir mi?
Cevap 43.
Yarışmacılardan öneri geliştirmeleri beklenmektedir.

Link

Etiketler

Bir cevap yazın