Basın Açıklaması: 60. Yıl Göztepe Parkı Yanlış Planlama Ürünü Metro İstasyonuna Feda Edilemez!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İBB Meclisince onaylanan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı Projesine ilişkin imar planı değişikliğine yönelik basın açıklamaları şu şekilde:

Bir kamusal hizmet, diğerini yok etmeden planlanabilir!

İBB Meclisince onaylanan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı Projesine ilişkin imar planı değişikliği ile metro yer altı ve yer üstü yapıları ile havalandırma bacaları 60. Yıl Göztepe Parkının ortasına konumlandırılmıştır. Kamu ve toplum yararına aykırı planlama süreci odamızca yargıya taşınmıştır.

Sahil yolu ile Bağdat Caddesi arasındaki 60. Yıl Göztepe Parkında yakın bir zamanda büyük bütçelerle yeni düzenleme yapıldığı, bu düzenleme sırasında az bulunur birçok ağaç ve bitki çeşidinin dikildiği bizzat belediyece ilan edilmişti. Yeşil alan fakiri İstanbul’un merkezinde farklı fonksiyonlar için değişik yaş gruplarınca yoğun şekilde kullanılan parkın önemli bir işlevi bulunmaktadır.

Söz konusu 13 kilometrelik metro hattının 11 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlardan birinin istasyon sahası, yer üstü yapı alanı, istasyon çıkışı, merdivenler, asansör, havalandırma bacaları, acil çıkış vb yer üstü yapıları ile gereğinde bu yapıların çevre düzenleme alanları ile inşaat kazı alanları için bu önemli parkın ortası seçilmiştir.

Öngörülen yapılaşma ile park dokusunun değişeceği, ulaşım yolları da dahil yeni fonksiyonların parkın kullanım alanını daraltacağı açıktır. Park içinde yapılacak inşaatın büyüklüğü donatı alanı hesabını da etkileyecektir.

97 dönümlük park, 2 adet çocuk oyun alanı, süs havuzu, biyolojik gölet, yürüyüş yolları, geniş bir meydan, 7 tenis kortu, engelliler için kılavuz yol, rampa, korkuluklar ile 3 adet çocuk oyun grubu, 1842 adet ve 30 tür ağaç, mevsimlik çiçek, sarmaşık, çalı ve diğer bitki türlerinin bulunduğu önemli bir rekreasyon alanıdır.

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında bu parkla ilgili bilgi ve görseller incelendiğinde, peyzaj bütünlüğü olan parkta hassas yapılı bitkilerin yer aldığı görülecektir. Alandaki hafriyat ve yapılaşma sonucu mevcut ağaçlar yaşayamayacak ve yağmur sularının geçişi için gerekli olan doğal zemin yok olacaktır.

Metro hattı üzerindeki havalandırma bacalarından çıkan gazların insan sağlığı ve parktaki bitki örtüsü açısından çok sakıncalı sonuçları olacaktır.

Bütün bunların yanı sıra, 21.12.2015 onaylı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı Değişikliği ile 22.04.2016 onaylı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin paftaların sınırlarının uyuşmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırının 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı onama sınırından daha büyük alanı kapladığı görülmektedir. Bu durum da plan hiyerarşisine aykırılık teşkil etmektedir.

İBB’nin Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 675 sayılı meclis kararıyla onaylanan nâzım ve uygulama imar planının 60. Yıl Göztepe Parkı içinde yer alan istasyon sahası ve yerüstü yapı alanına ilişkin kısmının yasalara, yönetmeliklere, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı olması nedeniyle iptaline ve telafisi güç zararlar doğabileceği için öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi için 06.01.2017 tarihinde idare mahkemesinde dava açılmıştır.

İBB Başkanlığının konuyu ivedi olarak tekrar değerlendirerek bir kamusal hizmet ile diğer kamusal hizmet alanını ve zengin bitki örtüsünü yok etmeyecek bir çözüm bulunması için ilgili ilçe belediyesi ile ortak çalışma yapmasını dileriz.

Etiketler

Bir cevap yazın