Antoni Gaudí Yapısına Uyumlu Tahliye Merdiveni

Barselona şehrinin Ganduxer mahallesinde bulunan Teresian Dini Cemaati'nin okulu ve ikametgahı, ilki Antoni Gaudí tarafından tasarlanıp inşa edilmiş ve koruma altına alınmış altı pavyondan oluşuyor.

Teresian topluluğunun kurucusu San Enrique de Ossó, projeyi 1889’da Antoni Gaudí’ye kızlar için bir ilkokul, Genel Konsey ana merkezi ve yine kızlar için bir yatılı okul olmak üzere üç aşamalı olacak şekilde teslim etmiş.

Okul yıllar içinde önemli ölçüde büyümüş ve eğitimsel olarak bir kompleksin ihtiyaç ve taleplerine uyum sağlamış.

Kültürel Varlık olarak sınıflandırılan kompleksin özelliği, hem binaya hem de çevresine özel bir özen gösterilmesini sağlamış.

Son yıllarda, okulun yönetimi tüm alanları yeniden organize etmeye, tesislerini genişletmeye karar vermiş. Okul arazisinde yapılması gereken müdahaleler arasında, kompleksin çevre ruhsatını tamamlamak gibi temel bir ihtiyaç ortaya çıkmış. Gaudi pavyonuna müdahale etmenin zorluğu uzun yıllardır geliştirilen çevre lisansı projesinin gerçekleşmesini pratik olarak imkansız hale getirmiş.

Okul yönetimi Barselona merkezli mimarlık ofisi Picharchitects/Pich-Guilera ile birlikte, Gaudi binasını okul faaliyetlerinin dışarıda tutarak ona bir kamu hizmeti ve Teresian topluluğu için konut kullanımı sağlama seçeneği üzerinde çalışmış. Bu şekilde okul kompleksine ihtiyaç duyduğu güvenlik gerekliliklerini sağlamak için gerekli eklemelerin yapılmasının önü açılmış.

Başlıca müdahale, Gaudi binası “Santa Teresa Köşkü”ne (1946’da inşa edilmiş ve Gaudi binasına gizlice bağlı olan bir bina) bitişik olan pavyonlardan birinde bir tahliye merdiveni inşa etmek olmuş.

Picharchitects/Pich-Guilera tarafından tasarlanan tahliye merdiveni projesi, Barselona Kent Konseyi’ne mevcut bina ile akışkanlığını ve Gaudi tarafından tasarlanıp inşa edilen pavyonla bütünleşme tanımını açıklayan ayrıntılı bir çalışmayı içermiş.

Pavyonun yapısını analiz edilip tahliye merdiveninin konumu için farklı olasılıklar incelendikten sonra, ofis tarafından mevcut modülasyona saygı göstermek adına, onu yan cephenin merkezi bölmesiyle sınırlayan, dışarıda bir merdiven önerilmiş. Konumunun, tüm sınıflara erişim sağlayan ve ikinci bir merdivenle boylamasına bağlanan bir iç koridorun sonu ile örtüşmesi planlanmış.
Gaudí binasının erişim hacmi ve bazı kafesleri, ritimleri, şeffaflığı ve dokusu referans olarak alınmış.

Proje, mevcut pavyonun cephesinin görülebileceği ve farklı müdahale dönemlerinin anlaşılabileceği açık bir yapıda, geleneksel seramik kafes kompozisyonlu bir hacim ve muhafaza olarak tasarlanmış. Merdiven, yerinde monte edilmiş prefabrik metal elemanlardan oluşturulmuş.

Proje, “Gaudí Binası”nın hem alanın dışından hem de içinden görünümünü dikkate alarak hayata geçirilmiş. Yapılan müdahale ile okulun her yerinden geçişe izin vermenin yanı sıra okulda kalan bir alan da onurlandırılmış.

Etiketler

Bir cevap yazın