Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması ilan edildi. İlk aşama online teslim 18 Mart 2021, ikinci aşamaya geçen proje teslim tarihi (elden teslim veya kargoya verilme) 18 Mayıs 2021.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın koşulları yaklaşık bir senedir uzaktan eğitimi zorunlu kılmıştır. Yaşanan bu süreç gerek öğrencilerin gerekse de eğitimcilerin insan ilişkilerini ve dolayısıyla mekânı yeniden sorguladığı, değerlendirdiği bir durumu da beraberinde getirmiştir. Eskiden belki de değerini bilmediğimiz ve hayatın içinde sıradan gelen birçok hususun, çok değerli olduğunun daha da farkındayız. Üniversitemizin Davutpaşa Kampüsü’ne farklı bir perspektiften bakmak ve potansiyel temas/iletişim mekanlarını yeniden yorumlamak, belki de bu sıkıntılı sürecin bize hatırlattığı en önemli kazanım.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, 1.250.000 m2’lik bir alan içerisinde, 400. 000 m2 kapalı alanı barındıran, yaklaşık 27.000 öğrenci ve 2000 akademisyen/personeli ile büyük bir eğitim ve yaşam alanıdır. Kampüsün kentsel ulaşım ağları ile ilişkisini kuran A Girişi; kampüsün ana ve en sık kullanılan girişi olarak, bu kadar büyük bir kampüs ve yaşamın alanı olmak için fiziksel olarak çok küçük ve yetersiz kalmaktadır. Özellikle sabah ve akşam zirve saatlerde yaya ve araç kesişimlerinin yanı sıra, kent içi trafiğe eklemlenme noktasına da taşan içerikte, yoğunluk sorunları yaşanmaktadır. Bu nedenle, kampüsün A Girişi ve çevresinin; sadece geçilen, içinde yaşanmayan, bir odak/toplanma-dağılma ve buluşma noktası olma özelliği taşımayan bir karakter gösterdiği ve sonuç olarak kullanıcı dostu bir alan olmadığını söylemek çok yanlış olmaz.

Bununla beraber kampüs içi yaşam düşünüldüğünde, büyük bir alana yayılmış fakülte yapılarından oluşan ve ortak/sosyal mekân oluşturmakta güçlük çeken bir ortam söz konusudur. Dört yıl farklı fakültelerde okuduğunuz bir öğrenciyi, bu süreç zarfından görme olasılığınız çok düşüktür; tanışma, konuşma, çalışma ve ortak üretimde bulunma olasılığınız ise neredeyse imkânsızdır. Bunun için ancak öğrenci kulüpleri, kütüphane, spor alanları, yemekhane gibi bazı ortak noktalardan söz etmek mümkündür.

Bu bakış açısıyla, halihazırda sadece bir giriş/geçiş işlevi gören ve belli saatlerde öğrencilerin yoğun şekilde geçmek durumunda olduğu bu alan, neden bir sosyal kullanımın zenginleştiği bir alana dönüşmesin? Davutpaşa Kampüsü’nün A Girişi, öğrencilerin her gün rutin olarak hızlı geçmek ve kontrol edilmek zorunda olduğu bir nokta olmaktan çıkıp, neden sosyal (tanışma/iletişim/ortak üretim) bir mekâna dönüşmesin? Karşılaşmanın rastlantısallığı neden alanı sadece bir geçiş olmaktan çıkarmasın? Bu sorular, yarışmanın temel çıkış noktasını ve amacını da ortaya koymaktadır. Tanımlanan alanın potansiyelini ortaya çıkaracak, kullanımına ilişkin görüşlerini bildirecek en önemli ve ilk kişilerin de kullanıcılar/öğrenciler olması çok doğaldır. Farklı disiplinlerde eğitim gören ve farklı donanım, beceri ve ifade şekillerine sahip on bir fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin, söz konusu alanın kullanımına ilişkin fikirler, öneriler, tasarımlar geliştirerek bunları kendilerini en rahat hissettikleri yöntemler ile ifade etmeleri ve paylaşmaları, bu yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bununla beraber yarışmanın; düşünme, üretme/tasarım sürecinde farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grupları ve deneyimledikleri süreçler vasıtasıyla, öğrenciler arasındaki sosyal ve iletişim kopukluğunun giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Zira ortak bir alana ilişkin, ortak bir düşünce geliştirme, beraber üretme ve oluşan farklı üretimleri paylaşma/tartışma, yüzeysel bir iletişimin ötesinde, derin ve kalıcı ilişkilerin kurulmasını sağlayacaktır. Bahsi geçen bu durum, eğitimin de önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler bağlamında; kampüsün A Girişi ve yakın çevresi ile olan ilişkisine ait önerilerin, iki aşamalı bir yarışma aracılığıyla tartışılması hedeflenmiştir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. İlk aşama fikir niteliğinde olup, yarışmacılardan “Yarışmanın Amacı ve Konusu” bölümünde tanımlanan içeriğe yönelik öneriler beklenmektedir.

Yarışmanın ikinci aşaması, ilk aşamada jüri tarafından başarılı bulunan önerilerin, jüri tavsiyeleriyle geliştirecekleri bir içeriğe sahiptir. İkinci aşama hakkında detaylı bilgi “Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Şartlar” bölümünde tanımlanmıştır.

Yarışmanın her iki aşaması için de katılım ücretsizdir.

JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Tamer YILMAZ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Zeynep IŞIK, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
 • Gülay ZORER GEDİK, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Tülin GÖRGÜLÜ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Ömür BARKUL, Prof. Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı

Asli Jüri Üyeleri (İsme Göre Alfabetik Sıra)

 • Ayhan BÖYÜR, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hakan DEMİREL, Mimar
 • Kunter MANİSA, Mimar
 • Oya AKIN, Şehir Plancısı
 • Yasemen SAY ÖZER, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri (İsme Göre Alfabetik Sıra)

 • Neslinur HIZLI ERKILIÇ, Mimar
 • Selin YILDIZ, Mimar

Raportörler (İsme Göre Alfabetik Sıra)

 • Nazlı ARSLAN, Mimar
 • Serhat ULUBAY, Mimar

SORU VE YANITLAR

İlk aşama için yarışmacılar sorularını, 29 Ocak 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile göndereceklerdir. 3 Şubat 2021 tarihinde, zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

İkinci aşama için yarışmacılar sorularını, 2 Nisan 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile göndereceklerdir. 7 Nisan 2021 tarihinde, zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Sorulara verilen yanıtlar yarışma dokümanı niteliğindedir.

TAKVİM

 • Yarışmanın İlanı: 15 Ocak 2021, Cuma
 • İlk Aşama İçin Son Soru Sorma Tarihi: 29 Ocak 2021, Cuma
 • İlk Aşama İçin Soruların Yanıtlarının İlanı: 3 Şubat 2021, Çarşamba
 • İlk Aşama Online Teslim: 18 Mart 2021, Perşembe
 • İkinci Aşamaya Geçen Ekiplerin Duyurulması: 23 Mart 2021, Salı
 • İkinci Aşama İçin Son Soru Sorma Tarihi: 2 Nisan 2021, Cuma
 • İkinci Aşama İçin Soruların Yanıtlarının İlanı:7 Nisan 2021, Çarşamba
 • İkinci Aşamaya Geçen Proje Teslim Tarihi (Elden Teslim veya Kargoya verilme): 18 Mayıs 2021, Salı (saat 17:00)
 • İkinci Aşamaya Geçen Projelerin Sunumu ve Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Mayıs 2021, Cumartesi
 • Sonuçların Açıklanması: 26 Mayıs 2021, Çarşamba

Kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve yer bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Birinci aşama için tüm katılımcılara, katılım belgesi e-posta yoluyla iletilecek ve teslimleri üniversitenin ilgili platformlarında sergilenecek ve yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar için, katılım sertifikası hazırlanacak ve e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Jüri tarafından ikinci aşamaya geçmesi uygun görülen eserler için;

 • Üç Eş Değer Birincilik Ödülü: 7.500 TL
 • Üç Adet Mansiyon: 3.000 TL
 • Ayrıca uygun görüldüğü takdirde Teşvik Ödülü verilecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın