Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi Kamu İhale Kanunu’na göre 18 gün ertelenmiştir. Buna göre yeni teslim tarihi 22 Mayıs 2020'dir.

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ;

Yarışmanın adı, ‘Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Yarışmanın konusu, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir. Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

YARIŞMANIN YERİ

Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı kapsamaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı : 4 Mart 2020
 • Sorular için son gün : 20 Mart 2020
 • Cevaplar için son gün : 26 Mart 2020
 • Teslim tarihi : 22 Mayıs 2020
 • Posta ile Teslim Alım Tarihi: 22 Mayıs 2020
 • Jüri Değerlendirme: 05 Haziran 2020
 • Sonuçların İlanı: 09 Haziran 2020

Jüri 09.05.2020 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlanacak olan rapora göre Uşak Belediyesi resmi sitesinde yarışma sonucunu ilan edecek ve ilgili meslek odaları ise bülten ve dergilerinde kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara iletilecektir.

Sonuçların İlanı

Yarışma sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde gazetede ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

Projenin Sergilenmesi – Kolokyum

Sergi, kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Yarışmaya katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 30 gün süre ile Uşak Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir.

Projelerin Geri Alınması

Ödül ve mansiyona layık görülen projeler ve ekleri Uşak Belediyesi’nin malıdır. Bunların dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde yarışma raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden idare sorumlu değildir.

YARIŞMA JÜRİSİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet ÇAKIN – Uşak Belediye Başkanı- İÜ
 • Serpil KESKİN – Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V.- ERÜ
 • Çağlar SAMANCI – Uşak Mimarlar Odası Başkanı- SDÜ
 • Mine ÖZDEMİR – Mimar- TÜ

Asil Jüri Üyeleri

 • Dr. Seda ERDEM – Dr. Mimar – İTÜ (Jüri Başkanı)
 • Doç. Dr. Ebru YILMAZ – Dr. Mimar -DEÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ – Dr. Şehir ve Bölge Plancısı – SÜ
 • Zeynep CEYLANER – Mimar- YTÜ
 • Erdinç GÖKMEN – Mimar- MSGSÜ

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Erdem YILDIRIM – Dr. Mimar- İYTE
 • Ahmet Değer ÖZKAN – Mimar- GÜ
 • Damla KAVAK – Şehir ve Bölge Plancısı- DEÜ

Raportörler

 • Mehmet YAZICI – Y.Mimar- AİBÜ
 • Bilge SEVİNÇ – Mimar – KBÜ

Koordinatör

 • Tuba GÖKÇE – Mimar- ESOGÜ

Ödüller ve Ödeme Biçimi

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

 • Birinci ödül 10.000TL
 • İkinci ödül 7.000TL
 • Üçüncü ödül 5.000 TL
 • 1. Mansiyon 2.000TL
 • 2. Mansiyon 2.000TL
 • 3. Mansiyon 2.000TL

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, derece, mansiyon tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar ‘Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ şartnamesini ve eklerini http://www.usak.bel.tr/ adresinin ‘Duyurular’ kısmından ücretsiz temin edebilirler.

Şartname alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Uşak Girişimci Şubesi IBAN: TR160001002269363811695031 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden veya [email protected] adresine elektronik posta ile teslim edilecektir.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın