Türkiye Mimarlık Yıllığı 2022

Roca desteğiyle düzenlenecek olan Türkiye Mimarlık Yıllığı, 2022 yılında inşaatı tamamlanmış mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme alanlarından adayları bekliyor.

Türkiye Mimarlık Yıllığı, Arkitera Mimarlık Merkezi’nin düzenlediği, Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen başvuruların değerlendirilmesi ile oluşturulan bir proje listesidir. Bu liste her yıl üyeleri değişen bağımsız bir seçici kurul tarafınca ortaya çıkarılır.

Yıllık döngülerle oluşturulan Mimarlık Yıllığı, Türkiye’de bir yıl içinde, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından, mimari, iç mimari, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor.

Başvuru

 • Yıllığa, proje müellifinin aşağıdaki “Adaylık Şartları” maddesindeki koşullara uyan projesini (veya projelerini) aday göstermesi ile başvurulur.
 • Aday gösterilen proje sayısında azami sınır yoktur.
 • mimarlikyilligi@arkitera.com e-posta adresine “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” maddesinde tanımlanan belge ve bilgilerin göndermesi ile başvuru süreci başlamış olur.
 • Her adayın, son başvuru tarihine kadar, internet üzerinden veya posta yolu ile “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” maddesinde tanımlanmış olan belgeleri Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırmış olması gerekir.
 • Adaylık için başvuru ücreti alınmaz.
 • Sonuçların ilanında, yalnızca yıllığa girmeye hak kazanan projeler açıklanır, aday gösterilen projelerin tüm listesi açıklanmaz.

Adaylık Şartları

Mimarlık:

 • Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.
 • Yalnızca yıllığın ilan edildiği sene (2022) içinde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü şahıs veya makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur; Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

İç Mimarlık:

 • Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.
 • Yalnızca yıllığın ilan edildiği sene içinde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.
 • Konut-iç mekan projesiyle başvuru yapacak adayların İşveren Onay Belgesi sunması zorunludur.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü şahıs veya makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur; Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

Peyzaj Mimarlığı:

 • Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.
 • Yıllığın ilan edildiği sene (2022) içinde ve/veya en fazla 1 sene öncesinde (2021) uygulaması tamamlanmış projeler aday olabilir.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü şahıs veya makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur; Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

Kentsel Tasarım:

 • Yalnızca uygulaması tamamlanmış projeler değerlendirilir.
 • Yıllığın ilan edildiği sene (2022) içinde ve/veya en fazla 1 sene öncesinde (2021) uygulaması tamamlanmış projeler aday olabilir.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü şahıs veya makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur; Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

Değerlendirme

 • Değerlendirme, son başvuru tarihi ve sonuçların ilanı arasında, seçici kurulun ve Arkitera’nın uygun gördüğü bir tarihte, kapalı bir oturumda yapılır.
 • Seçici kurul, aday projeleri dijital ortamda değerlendirir ve oy çokluğuyla karar verir.
 • Seçici kurulun kararı değiştirilemez, itiraz edilemez.
 • Seçici kurulun yıllığa dahil etmeye karar verdiği projeler Arkitera.com web sitesinde yayınlanır.

Seçici Kurul

2022 yılı seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur:

 • Bilge Altuğ
 • Aslı Arıkan
 • Süveyda Bayraktar Atagür
 • Ali Dur
 • Cem Sorguç

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 • Form:

Proje metni ve künyesinin yer alacağı Proje Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalıdır.

 • İşveren Onay Belgesi:

Konut-iç mekan projesiyle başvuru yapacak adayların İşveren Onay Belgesi sunması zorunludur.

 • Görseller:

Projeye dair fotoğrafların yanı sıra planlar, kesitler, vb. teknik çizimlerin de gönderilmesi zorunludur.

Tüm görseller JPEG formatında, yatayda en az 2.000 piksel genişlikte (veya daha büyük) ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

 • Teslim:

Proje bilgi formu doldurulup, projeler görselleri ile birlikte mimarlikyilligi@arkitera.com e-posta adresine iletilmelidir.

Konut-iç mekan projesiyle başvuru yapacak adayların ek olarak İşveren Onay Belgesi sunması zorunludur. İşveren Onay Belgesi sunulmayan konut-iç mekan projeleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Takvim

 • Başvuruların İlanı: 08 Aralık 2022
 • Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2023
 • Sonuçların İlanı: 27 Mart 2023
 • Mimarlık Yıllığı Sergisi, Bina Gezileri ve Panelleri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
Etiketler

Bir cevap yazın